ALACSONY TALAJ pH – MIT TEGYEK?

Az optimálisnál alacsonyabb pH oka a kalcium eltűnése a talajból, amely jelenség számtalan termést limitáló hatással bír, úgymint talaj szerkezet romlás – tömörödés, levegőtlenség, rossz vízháztartás, degradálódó talajélet -, és rohamosan csökkenő műtrágya hasznosulás, nehézfémek talajoldatba kerülése, és a talaj értékének csökkenése.

A megoldást ennek a folyamatnak a megfordítása jelenti – azaz a kalcium KELLŐ MÉRTÉKŰ visszapótlását a talajba. Ezt nekünk kell megtennünk (magától nem fog visszapótlódni), melynek az egyetlen hatékony és értelmes módja az évezredek óta ismert és gyakorolt, megfelelő dózisútalajmeszezés.

Valamennyi szántóföldi kultúra hálás a jobb talajért, így a kalászosok is, és különösen a repce, amelyek rendszerint már a meszezést közvetlenül követő kultúrában intenzív fejlődés- és teljesítményjavulással reagálnak.

Felmerül bennünk a kérdés – mit használjunk, mikor juttathatjuk ki, mivel juttassuk ki?

Íme, a válaszok a MA gazdálkodójának:

MIT?

Válasszunk olyan terméket, amely megmérettetett és bizonyított! Ilyen a TERRCALCO 95, amely egy új, innovatív talajmeszező termék. Rendkívül magas aktív kalcium-oxid tartalmának köszönhetően dózisa a többi meszező anyaghoz képest alacsonyabb, a talajnedvességgel gyorsan reakcióba lép, és fejti ki jótékony hatását.

A TERRACALCO 95legfontosabbtulajdonságai:

 • 100%-ban illeszkedik a jelenlegiműtrágyázásigépitechnológiához

  • röpítőtárcsásműtrágyaszóróval 18-30m szélességben, legyezőalakbanegyenletesenszórható,

  • gyorsoldódásamiattgyorshatásúanyag, amelyidőbelirugalmasságot ad a meszezéskivitelezéséretavasszalésősszelegyaránt, bizonyosfeltételekmellettállományban is,

  • optimálisdózisa (0,2 – 2t/ha) lehetővéteszi a gyorskijuttatástkisebbkapacitású – függesztett – műtrágyaszóróval is,

  • kisdózisbankalciumtrágyázásra is használható.

 • 100%-ban illeszkedik a műtrágyalogisztikaigyakorlathoz

  • ömlesztve /bigbag-ben /palettásárukéntegyarántszállítható,

  • nedvességtőlvédvehosszúideig (zárható, béleltbigbag-ben egyévig) eltartható,

  • lehetővéteszi a mezőgazdaságiforgalmazóikörbevonását a mezőgazdaságiinputanyag-piaconmegszokottszolgáltatásokbiztosítására.

Legfőbb előnyei összefoglalva: gyorsan és pontos adagolással, egyenletesen, időben rugalmasan, mérsékelt talajtaposással kijuttatható, szállítható és tárolható, hatását gyorsan kifejtő talajmeszező anyag.

A termék a XXIII. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok rendezvényhez kapcsolódó Magyar Növénytermesztésért Termékdíj pályázaton I. díjat nyert!

MIKOR?

A TERRACALCO 95 az 1. ábrán megjelölt idő intervallumokban bármikor használható! Gyors oldhatósága és hatása miatt ideális repce vetése előtti meszezéshez, amikor viszonylag rövid idő áll rendelkezésre a kijuttatásra. A TERRACALCO 95 termékkel ez többé nem probléma!

MIVEL?

A TERRACALCO 95 függesztett vagy vontatott röpítő tárcsás műtrágya szóróval 18 - 30 m szélességben mérsékelt porképződés mellett egyenletesen, egyszerűen kiszórható! Nincs szükség beruházásra, a meglévő géppark tökéletesen megfelel a használatához.

Ne engedje, hogy a talajsavanyodás – amely ma már egyszerűen orvosolható TERRACALCO 95 használatával - limitálja hozamait! A TERRACALCO 95 koncentrált, hatékony, a technológiába könnyedén beilleszthető termék Önnek is rendelkezésre áll.

Ne feledje – az egészségesebb talaj értékesebb!

www.talajmeszezes.hu

www.carmeuse-agrarium.hu