950 milliót osztanak a méhészeknek

Írta: Szerkesztőség - 2021 január 17.

Ebben az évben már átmeneti támogatásként igényelhető a méhegészségügyi hozzájárulás a vonatkozó rendelet alapján.

Az egyes agrártámogatások keretösszegét és támogatási formáját érintő módosításokról szóló 65/2020. (XII. 17.) AM rendelet alapján, 2021 évben a méhegészségügyi csekély összegű támogatás igénybevétele helyett, átmeneti támogatás igénybevételére nyílik lehetőség. A módosított, egységes szerkezetbe foglalt, vonatkozó jogszabály a „méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról” szóló 29/2019. (VI. 20.) AM rendelet.

 

méhecske

A keretösszeg 2021. évre 950 millió forint (Fotó: Barna Ferenc)

 

Az intézkedés igénybevételére jogosult:

  • november 15. napján a Tenyészet Információs Rendszerben (TIR) nyilvántartott méhállománnyal rendelkezik;
  • a 2020. évi monitoring-vizsgálatok során az adataiban megállapított változásokat az illetékes megyei kormányhivatalhoz bejelentette;
  • nyilatkozik a támogatási rendelet 6/B. § 3) bekezdésében foglaltakról.

 

A támogatás összege

A kérelmező a 2020. november 15. napján a TIR nyilvántartásban szereplő méhállomány alapján, méhcsaládonként 1000 Ft támogatásra jogosult. Összege nem haladhatja meg a kérelmező és a vele kapcsolt vállalkozásnak minősülő vállalkozás részére rendelkezésre álló szabad átmeneti keret mértékét.

 

A kérelem beadásának szabályai és a keretösszeg

  • A kérelmező (vagy meghatalmazottja) kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást követően, a Kincstár által erre a célra rendszeresített űrlapkitöltő felületén keresztül mindösszesen egy darab támogatási kérelmet nyújthat be.
  • Benyújtási időszak: 2021.02.01. 00:00:00 és 2021.03.01. 23:59:59

méhecske
Változik az támogatási hivatkozás és az összeg (Fotó: Barna Ferenc)

 

A támogatási rendelet alapján a méhészek támogatására meghatározott keretösszeg 2021-re 950 millió forint. Amennyiben az adott támogatási évben, az összes kérelmező részére megállapított jogosult támogatási összeg meghaladja a rendelkezésre álló támogatási keretösszeget, a kérelmezők részére megállapítható jogos támogatás összege a túllépés mértékével arányosan csökken (visszaosztás).

 

A fenti rendelet az állattartás más területeit is szabályozza:

  • tenyésznyúl tenyésztés;
  • sertéságazat részére nyújtott állatjóléti támogatás;
  • baromfi ágazatot érintő állatjóléti támogatás;
  • haszongalamb vásárlás;
  • tenyészkos és tenyészbak tenyésztés.

 

Forrás: NAK