A gabonahűtés gazdaságos

A gabona- és az olajos magvak hűtve tárolása a készletek minőségének természetes megóvását eredményezi. A gabonahűtő-berendezés „téli körülményeket” biztosít a betakarítás utáni időszakban. Nagyon fontos, hogy a gabonát és az olajos magvakat gyorsan a stabil tárolási körülményekre hozzuk, hogy az aratás után a legegészségesebb feltételeket biztosítsuk számukra. A modern technika segítségével, és a pontosan beállított állandó paraméterek mellett a hűtve tárolás gazdaságos is lehet.

A hűtve tárolás előnyei:

 • rovarok elleni védelem;
 • védelem a gombaképződés ellen, ami a mykotoxinok képződését meggátolja;
 • lélegzési veszteség minimalizálása;
 • szárítási energiaszükséglet csökkentése;
 • az aratási friss értékek megtartása;
 • gabonatörési veszteség csökkentése;
 • csíraképződési készség megtartása;
 • gázosításra nincs szükség, ami a biogazdálkodás esetén tilos.

Az eljárás

A gabonahűtő-berendezés a környezeti levegőt szívja be. (lásd 1. ábra). A beszívott levegőt szűri és lehűti. A hűtés következtében a levegő nedvesség tartalma csökken. Ezután a Hygrotherm készülék – ami a berendezés következő eleme – felmelegíti a levegőt a hűtés közben keletkezett energiával, vagyis nem kell külön energiát bevinni, így a levegőt szárítja. A hideg és száraz levegőt átáramoltatja a légvezetékeken keresztül a sík tárolóba vagy a silóba. A bevezetett vezérelt levegő felveszi a gabona nedvességtartalmát és a hőmérsékletét, és eltávolítja a felső részen lévő kilevegőztető nyílásokon keresztül. Amint a gabona eléri az elvárt értékeket, a hűtőberendezés automatikusan leáll. Ez a technológia a környezeti időjárástól függetlenül működik. A hűtőberendezés állandóan a beállított vezérelt levegőt állítja elő, függetlenül esőtől, hótól, melegtől vagy ködtől.


1. kép. Gabonahűtő magas silóüzemben (forrás: FrigorTec)

1. ábra. A gabonahűtés folyamatának elve

A ventilátort a várható ellennyomásnak megfelelően kell kiválasztani. Magas silóknál az előnytelen karcsúsági tényező miatt előnyös több cellát párhuzamosan kialakítani, ezáltal az ellennyomás nem lesz túl magas.

Gabonahűtő-berendezés alkalmazásával a gabonát – mennyiségtől függően – 3-6 hét alatt tudjuk lehűteni. Az egyes silócellák kb. két nap alatt hűthetők le. Ezután a hűtőgépet kikapcsoljuk és a gabona kb. 6-8 hónapig megtartja jó szigetelőképessége következtében a lehűtött hőmérsékletét.

Üzemelés és beállítandó értékek

Az aratás alatt az úgynevezett elsődleges gombák bekerülnek a raktárakba. Ezekből képződnek a „raktárgombák” (másodlagos gombák). A másodlagos gombák anyagcseréje következtében mykotoxinok keletkeznek, amelyek problémát okoznak. Az Európia Unió nagyon szigorú határértékeket ír elő a mykotoxinok mértékére. A tárolási hőmérséklet csökkentésével ezen gombák kialakulását meg tudjuk gátolni (lásd 2. ábra).


2. ábra. A másodlagos gombák (raktárgombák) kifejlődése a hőmérséklet és a nedvességtartalom függvényében a Lancy szerint


3. ábra. A megfelelő rovarfajok kifejlődése a hőmérséklet függvényében

A rovarok képződésének elkerülése miatt a tárolást 15°C alá kell vinni. Az ez alatt tárolt gabonában lévő rovarok nem fejlődnek, téli álomban vannak (lásd 3. ábra).

Szabályozatlan, kontroll nélküli levegőztetés veszélyei

A gabonaszemek hygroszkópikusak, vagyis képesek nedvességet felvenni, illetve leadni. A szemek nedvességtartalma és a környezeti levegő relatív páratartalma következtében egy egyensúlyi állapot áll be. Ezt az egyensúlyi állapotot a szorpciós izotermákon láthatjuk (4. ábra). A nem vezérelt levegő bevitele következtében az a veszély lép fel, hogy nedves és meleg levegőt áramoltatunk a gabonára. A tárolt gabonában páralecsapódás keletkezik, ami rontja a gabona minőségét. A melegebb hónapokban a környezeti levegő hőmérséklete túl magas, vagyis hűtésre alkalmatlan. A ventilátorral történő hűtés a közép-európai klíma miatt csak rövid ideig használható.

Energiaszükséglet

A gabonahűtők energiaszükséglete a párolgási effektus miatt alacsony. A biztonságos 15°C alatti tárolási hőmérsékletet az aratás után rövid időn belül lehet biztosítani. Az energia-felhasználás alacsony értéken tartása a modern műszaki megoldásokkal biztosítható. Ennek elérésére berendezéseink a következő elemeket tartalmazzák: frekvenciaváltós hideg levegő- és kondenzációs ventilátor, jó hatásfokú villanymotorok, előnyös áramlási út kialakítások, nyári és téli termosztát.


2. kép. Gabonahűtő silóhoz csatlakoztatva (forrás: FrigorTec)

4. ábra. A búza szorpciós izotermája három különböző hőmérsékleten

Gazdaságosság

A hűtve tárolást a következő üzemeltetési, karbantartási és beruházási költségekkel lehet kalkulálni:

 • áram ár: 913,- HUF/tonna búza,
 • karbantartási költségek: 127.000,- HUF/év,
 • beruházás 163-326,- HUF/tonna búza.

Összefoglalás

Minden gazdaságossági kritériumot gondosan összevetve a gabonahűtő-berendezés rövidebb, mint két év alatt megtérül. Azonban ennél sokkal fontosabb a szemestermények minőségének megtartása, és a raktározás során az a tudat, hogy a javaink biztonságban vannak. A gabonahűtés alkalmazása a biztonság alapvető kritériuma. A szemestermények minőségének és mennyiségének megőrzését a hűtve tárolással tudjuk garantálni.

Dipl.-Ing. Ralph E. Kolb és B.Sc. Michael Reitter

aratás energia gabona gazdaság hőmérséklet időjárás környezet páratartalom üzemeltetés