A háztáji sertéstartókra vonatkozó követelmények az ASP terjedésének megakadályozására

Írta: Csomor Zsolt - 2018 július 25.

A NÉBIH a szakmai szervezetekkel konzultálva megfogalmazta azokat a követelményeket, amelyeket a háztáji sertéstartóknak be kell tartaniuk az ASP-vel fertőzött, vagy magas kockázatú területeken, olvasható a Magyar Állattenyésztők Szövetsége honlapján.

Az afrikai sertéspestis (ASP) hazai megjelenése fokozott éberséget követel a szakhatóságtól és a járványvédelmi előírások szigorú betartását a sertéstartóktól. Ennek fontos része a háztáji sertéstartás szabályainak megfogalmazása – „Jó Sertéstartói Gyakorlat” – és ezek megismertetése a gazdákkal.

Emiatt július 13-án egyeztetésre hívta a szaktárca a NÉBIH vezetésével a sertéstartókat képviselő szakmai szervezeteket. A megbeszélést követően az alábbi előírások betartásában és betartatásában egyeztek meg.

Nyomon követés, nyilvántartás: minden választott sertést állami költségen, tartósan, egyedileg meg kell jelölni. Erről, továbbá az állategészségügyi kezelésekről, állatmozgásokról, szállításokról nyilvántartást kell vezetni, valamint azokról a személyekről is, akik a sertésekkel érintkeznek, vagy közelükben tartózkodnak.

Személyek mozgása: csak az állatok tulajdonosa, gondozója járhat be rendszeresen az udvarba. Az állatok gondozására külön munkaruhát és lábbelit kell használni. A sertések közelébe csak kéz- és lábfertőtlenítőn keresztül szabad belépni. Idegenek csak nagyon indokolt esetben, egyszer használatos védőköpeny és védőlábbeli felvétele után mehetnek a sertések közelébe. Ezt dokumentálni kell.

Járműforgalom: csak kerék- és járműfertőtlenítés után mehet be jármű a sertéstartó udvarrészbe.

Szabadtartás: csak akkor lehetséges, ha a vadonélő állatoktól kétsoros vagy résmentes kerítéssel vannak a házi sertések elválasztva.

Tartás, takarmányozás: csak engedélyezett takarmány-előállító keveréktakarmányát lehet etetni. Saját takarmány csak az előírt várakozási idők betartásával és dokumentálásával használható fel. Moslék és zöld etetése tilos! Az alom beszerzésének, betakarítás idejének, várakozási idő betartásának dokumentálása is fontos.

Trágyakezelés: a trágyatárolásra és trágyázásra használt eszközök és gépek „szigorú” mosása és fertőtlenítése elengedhetetlen.

Állatorvos alkalmazása: minden sertéstartónak állategészségügyi-járványvédelmi ellátási szerződést kell kötnie egy szolgáltató állatorvossal.

Azon sertéstartóknak, akikről az állategészségügyi hatóság nem tud, két hét áll rendelkezésükre, hogy szankció nélkül (jegyzőnél, falugazdásznál, járási hivatalnál) bejelentsék tevékenységüket.

Az az állattartó, aki a követelményrendszer kézhezvételét követően egy hónapon belül önként jelentkezik, hogy nem tudja betartani az előírásokat, nála állami kártalanítás mellett haladéktalanul fel kell számolni a sertésállományt. Ennek feltétele egy állattartói nyilatkozat, melyben az állattartó vállalja, hogy 3 évig nem fog sertést tartani. Az állatok értékén felül kompenzálni kell az sertéstartókat a tevékenységük befejezéséért is.

Azon sertéstartóknál, akik vállalták a minimum követelmények betartását, de a türelmi idő lejártát követően a hatóság az ellenőrzés  során hiányosságot talál, ott haladéktalanul állami kártalanítás nélkül kell az állományt felszámolni, és a sertéstartást megtiltani.

A minimális járványvédelmi követelmények elérhetők:
http://www.allattenyesztok.hu/sites/masz/files/field/file/minimalis_jarvanyvedelmi_kovetelmenyek_180715_sertes.pdf

Összeállította
Csomor Zsolt