A kalászosok termesztési helyzete, piaci kilátásai

Búza

Az USA agrárminisztériuma (USDA), a Nemzetközi Gabonatanács (IGC) és a Tallage francia piacelemző vállalat adatai szerint is az egy évvel korábbinál nagyobb búzatermés kerülhet az Európai Unió és India raktáraiba, ugyanakkor az USA-ban, Kanadában, Ukrajnában, valamint – az előző szezon rekordtermése után – Oroszországban és Ausztráliában egyaránt csökkenhet a kibocsátás. A búza globális termését a USDA 2017. júniusi jelentésében 740 millió tonnára jelzi. Ez a mindenkori második legnagyobb terméseredmény lehet annak ellenére, hogy 15 millió tonnával elmarad a 2016/2017. gazdasági évi rekordtól. A szakértők korai előrejelzésük alapján kiegyensúlyozott szezonra számítanak júliustól kezdődően, úgy tűnik a kibocsátás kényelmesen fedezi a 735 millió tonnára jelzett felhasználást. A már így is rekordszintű tartalékok tovább duzzadhatnak, a 2017/2018. gazdasági évi zárókészlet akár a 261 millió tonnát is elérheti.


1. ábra
Forrás: CME/CBOT, Euronext/MATIF

A világ elsőszámú búzatermelőjének és -exportőrének számító Európai Unió egyes tagországaiban a téli csapadékhiány és az áprilisi éjszakai fagyok ugyan hátráltatták a növények fejlődését és a kijuttatott nitrogén műtrágyák megfelelő hasznosulását, az elemzők mégis a termés növekedésére számítanak az idei évben.

Az EU-ban a tavalyi év igen gyenge terméseredménye után 4 százalékkal több, közel 142 millió tonna búzát takaríthatnak be a gazdák 2017 nyarán. A teljes termelés több mint 60 százalékát biztosító tagországokban (sorrendben Franciaország, Németország, az Egyesült Királyság és Lengyelország) kivétel nélkül a termés növekedésére számítanak az elemzők a jelentős hozamnövekedésnek köszönhetően, ugyanakkor Romániában, Spanyolországban és Bulgáriában csökkenhet a kibocsátás. A legnagyobb, 32 százalékos csökkenéssel (4,7 millió tonna) Spanyolország esetén kell számolni, ahol a tartós csapadékhiány visszafordíthatatlan károkat okozott az állományokban.

Magyarországon a Földművelésügyi Minisztérium (FM) előrejelzése alapján 958 ezer hektárról (+16%) 4,9 millió tonna (+10%) búza kerülhet a tárolókba. Az unióban nem várható a termény belpiaci felhasználásának számottevő változása a 2017/2018. évi szezonban.

EU tagországok

2016/2017

2017/2018

változás (%)

Franciaország

27,9

37,2

33,1

Németország

24,5

25,3

3,5

Egyesült Királyság

14,5

14,6

0,6

Lengyelország

10,8

10,7

-0,7

Románia

8,3

7,6

-9,1

Spanyolország

6,9

4,7

-31,6

Bulgária

6,2

5,3

-13,8

Cseh Köztársaság

5,4

4,6

-15,3

Magyarország

4,5

4,9

-15,1

Egyéb

27,1

26,7

1,8

EU-28

136,1

141,6

4,1

1. táblázat: A búza várható termése az Európai Unióban (millió tonna)
Forrás: Tallage

Oroszországban és Ukrajnában az egy évvel korábbinál gyengébb termésátlagok miatt egyaránt a termés mérséklődése várható. Oroszországban a 2016. évinél közel 3,5 millió tonnával kevesebb, 69 millió tonna búza betakarítása valószínűsíthető az idén, amelyből 29 millió tonnával jelenhet meg a nemzetközi piacon (USDA). Ukrajnában 6,6 millió hektárról takaríthatnak be búzát 2017 nyarán. Itt a területnövekedés ellenére (+100 ezer hektár) a tavalyinál 2 millió tonnával kevesebb, 25 millió tonna búza teremhet, ebből 14,5 millió tonna (-3,3 millió tonna) exportálható.

Az USA-ban a termőterület zsugorodása miatt (1919 óta a legkisebb ebben a szezonban) az 50 millió tonnát sem éri el az idei búzatermés a USDA júniusi előrejelzése szerint. A termesztés helyzetét tovább rontja, hogy az országban a búzaállományok mindössze 49 százaléka kapott jó/kiváló állapotminősítést 2017. június 4-én, szemben az egy évvel korábbi 62 százalékkal.

Kanadában 9 millió hektárról 3 millió tonnával kevesebb, 28 millió tonna búzát arathatnak ebben az évben. Az észak-amerikai ország kibocsátásának több mint 70 százalékát exportálja, amely 22 millió tonnára nőhet a 2017/2018. gazdasági évben.

A nagy globális készletek és az újtermés közelgő betakarítása ellenére sem gyengült a búza legközelebbi lejáratra szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (CME/CBOT) 2017. május utolsó és június első napjaiban: 159 dollár (USD)/tonna körül alakult. Az újtermés piacra lépését követően inkább a kurzus ereszkedése, mintsem emelkedése várható.

Az Európai Unióban is romlottak az idei búzatermésre vonatkozó kilátások, ami segítette a termény legközelebbi lejáratra szóló jegyzésének 165-170 euró/tonna (Euronext/MATIF) szinten való megtartását. Egyes hírek szerint a fekete-tengeri térség exportőreinél – különösen Oroszországban – van még bőven eladásra váró búza. Kiindulva abból, hogy az idén is jó termés várható a szovjet utódállamban, az újtermés elhelyezése az ókészletek mobilizálását teszi szükségessé, ami növeli a versenyt az unióval közös célpiacokon.

Magyarországon a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) árupiaci szekciójában május végén és június elején sem érkezett vételi vagy eladási ajánlat a malmi- és a takarmánybúzára, így a kereskedésük szünetelt. A fizikai piacon az étkezési búza átlagosan 44 ezer forint/tonna, a takarmánybúza 42 ezer forint/tonna áfa és szállítási költség nélküli termelői áron forgott május második felében az AKI PÁIR adatai szerint.

Árpa

A nemzetközi prognózisok és projekciók szerint az árpa globális kibocsátása 10 millió tonnával is elmaradhat az egy évvel korábbitól a 2017/2018. gazdasági évben, 137 millió tonnát arathatnak. A mértékadó piacelemző vállalatok a kínálatot jelentősen felülmúló, 144 millió tonna globális keresletet jeleznek. A zárókészlet 18 millió tonna (-6,3 millió tonna) körül alakulhat. A francia Tallage piacelemző vállalat a világ elsőszámú árpatermelőjénél, az Európai Unióban a növény termőterületét az előző gazdasági évihez hasonló 12 millió hektárra (-1%) jelezte a 2017/2018. gazdasági évre. Ebből az őszi árpa 5 millió hektárt, a tavaszi árpa 7 millió hektárt foglal el. A szakértők előrejelzésükben összességében a tavalyinál alacsonyabb 4,74 tonna/hektár (-3%) átlaghozammal számolva, 58 millió tonna (-3%) uniós árpa betakarítását valószínűsítik 2017 nyarán. Az Európai Unió árpakivitele nőhet, a 2016/2017. gazdasági évinél 1,6 millió tonnával több, 7 millió tonna kerülhet a világpiaci forgalomba.


2. ábra
Forrás: AKI PÁIR

Az Európai Unió őszi árpa termesztése meglehetősen koncentrált, a termőterület közel felét Németország és Franciaország birtokolja. Németországban kifejezetten jó volt az állományok kondíciója a tenyészidőszakban. A tavalyi 7 tonnát meghaladó hektáronkénti hozam megismétlődésére számítanak a szakértők, 7,10 tonna/hektár átlagtermés mellett közel 9 millió tonna árpa betakarítását várják. Mindez annak is köszönhető, hogy Németországban az utóbbi hetek időjárása kedvezett a növények fejlődésének.

Franciaországban a vízhiány, az április közepéig tartó átlag alatti hőmérséklet, az esetenként előforduló -7°C-os éjszakai fagyok ellenére közel 1 millió tonnával nagyobb, 9,2 millió tonna őszi árpa betakarítását feltételezik az elemzők, 6,32 t/ha átlaghozam mellett, ami az előző év 5,55 t/ha termésátlagát lényegesen meghaladja.

Az EU harmadik legnagyobb őszi árpa termelőjénél, az Egyesült Királyságban 420 ezer hektárról a 2016. évinél 5 százalékkal több, azaz 3 millió tonna termény kerülhet a tárolókba az idén. Magyarországon az FM adatai szerint 12 százalékkal kisebb területről (237 ezer hektár), 1,1 millió tonna (-23%) őszi árpa kerülhet betakarításra.

EU tagországok

2016/2017

2017/2018

Összesen változás

Őszi

Tavaszi

Összesen

Őszi

Tavaszi

Összesen

(%)

Németország

9,0

1,8

10,8

8,8

2,0

10,8

-0,6

Dánia

0,7

3,3

4,0

0,7

3,0

3,8

-4,8

Spanyolország

0,8

8,5

9,3

0,8

5,3

6,1

-34,8

Franciaország

8,2

2,1

10,3

9,2

2,7

11,9

15,0

Egyesült Királyság

2,8

3,8

6,7

2,9

4,1

7,0

4,8

Lengyelország

0,8

2,8

3,6

0,8

2,7

3,5

-3,0

Magyarország

1,4

0,2

1,6

1,2

0,2

1,4

-11,8

Cseh Köztársaság

0,6

1,2

1,9

0,6

1,3

1,9

0,5

Románia

1,3

0,4

1,6

1,0

0,4

1,4

-17,1

Egyéb

25,6

24,1

49,7

26,0

21,6

47,6

-4,4

EU-28

29,9

30,0

60,0

30,2

27,8

58,0

-3,2

2. táblázat: Az őszi és a tavaszi árpa várható termése az Európai Unióban (millió tonna)
Forrás: Tallage

A tavaszi árpa termesztése az EU-ban Spanyolországra koncentrálódik, ugyanis a terület harmada (2,2 millió hektár) itt található. Habár az uniós átlagnál alacsonyabb és ingadozóbb hozamok (2,7-3,7 tonna/hektár) mellett folyik itt a termesztés, a 6-8 millió tonna éves kibocsátással így is az EU legnagyobb termelője. Az előrejelzés szerint tavaszi árpát a 2016. évivel azonos területen, 2,24 millió hektáron vetettek a gazdák az idén. A növényzet számára kifejezetten kedvezőtlen volt a tavaszi időjárás, így a termésátlag 37%-os romlásával kalkulálva az ország tavaszi árpa kibocsátása 3 millió tonnával kevesebb, 5 millió tonna lehet. A második legnagyobb tavaszi árpa termelőként számon tartott Egyesült Királyságban ettől lényegesen kevesebb, 4 millió tonna teremhet az idén. A kibocsátást tekintve Dánia (3 millió tonna), Franciaország (2,7 millió tonna) és Lengyelország (2,7 millió tonna) következik a sorban. Magyarországon a tavalyihoz képest közel kétszeres mennyiségű, 220 ezer tonna tavaszi árpa betakarítása várható az idén az FM tájékoztatása szerint, köszönhetően a vetésterület 30 százalékos (55 ezer hektárra) növekedésének.

Az európai térségben Oroszország és Ukrajna is meghatározó árpatermelőnek számít. Az idei termés (őszi és tavaszi árpa): előbbinél 17 millió tonna (-3%), utóbbinál 7,4 millió tonna (-25%) lehet. A két fekete-tengeri ország együttesen 7,2 millió tonna terményt exportálhat a 2017/2018. évi szezonban, csaknem 2 millió tonnával kevesebbet, mint egy évvel korábban. A kivitelük várhatóan a betakarítást követő hónapokban lesz a legélénkebb, amit versenyképes áraik is segíthetnek majd.

Az árpát sem a chicagói, sem a párizsi árutőzsdén nem jegyzik. Magyarországon, a Budapesti Értéktőzsdén a takarmányárpa fellelhető az árupiaci szekció termékei között, forgalma azonban igen időszakos. 2016. decembere óta sem vételi, sem eladási ajánlat nem érkezett a terményre, ezért a kereskedése azóta szünetel. Az AKI PÁIR adatai szerint a termény áfa és szállítási költség nélküli termelői ára 35 ezer forint/tonna körül mozgott június első felében.

Dr. Bene Enikő
Agrárgazdasági Kutató Intézet

árpa betakarítás búza termés