fbpx

A kamara kezdeményezésére módosult a rendelet: ez több száz tejautomata megmaradását segítheti

Írta: Csomor Zsolt - 2018 július 26.

Az automaták és a NAV elszámolási rendszere közötti adatkommunikáció biztosítása érdekében 2017 januárjában hatályba lépett a 31/2016.(IX.2.) NGM rendelet, amely minden, az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automatát üzemeltető számára kötelezővé teszi a berendezések Automata Felügyeleti Egységgel (AFE) felszerelését. A szabályozásnak megfelelés számos nyerstej-automatát üzemeltető termelő és vállalkozás számára aránytalan mértékű terhet eredményezett, ezért a NAK kezdeményezte a szabályozás átalakítását.

Több tejtermelő és tejautomatát üzemeltető kamarai tag vállalkozás jelezte a NAK felé, hogy az országban számos olyan kifogástalanul működő, az élelmiszerhigiéniai és élelmiszerbiztonsági előírásoknak megfelelő, két-három éve gyártott automata berendezés üzemel, amelyeknél az AFE felszerelése és bekötése csak az automata korszerűsítése után lehetséges. A korszerűsítés költsége több százezer forintot is elérheti, jelentősen meghaladva az igénybe vehető támogatás összegét.

Amennyiben azonban az ilyen, néhány éve gyártott eszközöket az üzemeltetők újakra cserélnék, szintén jelentős többletterheik keletkeznének, miközben a már meglévő automaták sem extra nyereséggel üzemelnek: ezzel az érintett kis és közepes méretű vállalkozások ellehetetlenültek volna, ugyanis legtöbbjük a tejtermelésre és a tejautomaták üzemeltetésére alapozta a működését és megélhetését.

A Kamara a Pénzügyminisztériumhoz és a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszterhez fordult felülvizsgálatot kérve, hogy az AFE felszerelése szempontjából speciálisnak tekinthető tejautomatákat üzemeltetők – szakértői vizsgálat alapján – mentesülhessenek az egység beszerelésének kötelezettsége alól, adatszolgáltatási kötelezettségüket egyéb módon teljesíthessék a NAV felé.

A megkeresett hivatalok megoldásra törekedve fogadták a kezdeményezést, és felülvizsgálták a jelzett rendeletből eredő kötelezettségeket. A tárca nélküli miniszter és a Pénzügyminisztérium is támogatta a Kamara javaslatát, és módosította a korábbi NGM rendeletet, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatási jogszabályt: a módosítást 2018. június 29-én kihirdették.

Az új szabályozás szerint elavulásig üzemeltethető az az automata-berendezés, amely kizárólag nyerstejet értékesít, és amely vonatkozásában az üzemeltető a felügyeleti szolgáltatóval 2018. június 30-ig megkötött szerződéssel rendelkezik vagy rendelkezett, és amelyről a felügyeleti szolgáltató megállapította, hogy az AFE nem szerelhető be.

A rendelkezést a 2018. június 30-i hatálybalépéskor folyamatban lévő jogviszonyokra és eljárásokra is alkalmazni kell.

A rendeletmódosítás rendezi az AFE-vel fel nem szerelhető nyerstejet értékesítő automata-berendezésekkel kapcsolatban felmerült problémát minden olyan esetben, amikor az érintett tejtermelők a felügyeleti szolgáltatói szerződés megkötésére vonatkozó kötelezettségüknek eleget tettek.