A napraforgó-betakarítása és soros adapterei

Írta: Szerkesztőség - 2011 augusztus 29.

A napraforgó-termesztés sikere, a viszonylag stabil és kedvező átvételi (felvásárlási) árából eredő nagyobb árbevétel realizálhatósága, műszaki szempontból két kritikus agrotechnikai művelettől függ: az első a vetés és az ezzel kapcsolatos feladatok megvalósítása, a második pedig a minél kisebb veszteséggel történő betakarítás elvégzése. Időszerűségénél fogva a következőkben a napraforgó-betakarítása és annak műszaki vonatkozású soros betakarító adapterei kerülnek bemutatásra.

 

A napraforgó-betakarítás technológiai-műszaki jellemzői

A napraforgó-betakarítás technológiája a következő főbb munkafolyamatokból áll:

 • mesterséges állomány leszárítás (deszikkálás hidas permetezőgéppel vagy mezőgazdasági repülőgéppel, helikopterrel);
 • aratva-cséplés (kombájnozás adapterekkel);
 • szemszállítás (terményátvétel az arató-cséplő gépektől, elszállítás a magszérűre);
 • a napraforgószár zúzása (betakarítással egy menetben vagy külön menetben, vontatott szárzúzóval);
 • üzemi munkafolyamatok (tisztítás, szárítás, tárolás).

A betakarítás komplex feladat, amelyet tervszerűen kell megszervezni és ennek megfelelően lebonyolítani.

A betakarítás megtervezésekor a következő alapvető szempontokat kell figyelembe venni:

 • a betakarítandó terület nagysága, és a táblák területi elhelyezkedése (áttelepülési időkiesések);
 • a rendelkezésre álló arató-cséplő gépek és adaptereik kapacitása (ha/nap/gépcsoport);
 • a mesterséges állomány leszárítás időpontjának és a betakarítás időpontjának megválasztása (a növény érésének, illetve leszárításának függvényében);
 • a kapcsolódó szántóföldi és üzemi munkafolyamatok (aratva-cséplés, szemszállítás, magtisztítás, szárítás) összhangja;
 • a tárolás, vagy értékesítés, feldolgozás lehetőségei, a termény elhelyezése.

 

Soros napraforgó-betakarító adapterek, adaptercsaládok

A napraforgó-betakarító adapterek nagy többségét az arató-cséplő gépek ferde felhordójára kapcsolható soros adapterek képezik.

Az adapterek sortávolsága (a sorok osztása) a típustól függően: 45; 50; 55; 60; 70; 76,2; 80; 90 cm közötti, míg a sorok száma 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 16 db lehet.

Ezeknél az adaptereknél megtalálhatók a kétoldali oldalfalak, a sorválasztók, illetve az adapterek hátsó részére felszerelt védőhálók.

Feladatuk a sorok szétválasztása, és a napraforgó tányérok, kipergett szemek oldalra, valamint hátra történő kihullásának megakadályozása.

Az adapterek idomacélokból és lemezekből készített hegesztett vázának hátsó része vályúalakú kiképzésű, amely vályúalak a középre-hordó csiga házát is képzi.

A váz elején az adapter működő elemeit tartó konzolok találhatók meg.

A konzolokhoz a (sorválasztó) terelőorrok, két szélükhöz és tetejükhöz a burkolati elemek, illetve a hajtásátvitel elemei csatlakoznak.

Az adapterek hátsó, középső részükön kiképzett nyílásokon keresztül csatlakoztathatók az arató-cséplő gépek ferde felhordóihoz.

A soros napraforgó-betakarító adapterek meghajtása – a ferde felhordó TLT-jéről – egy- vagy kétoldali lehet.

A napraforgószárak megvezetése, soronkénti megfogása (behúzása) történhet

 • soronként (egy- v. kétbekezdésű) behúzó csigával
 • a soronként elhelyezett (ék-; csonka gúla-; hullám alakú) heveder-párokkal
 • soronként 1 v. 2 db füles (lásd még ún. kanalas, vitorlás) behúzólánccal

Az arató-cséplő gép előre haladása közben a terelőorrok a napraforgószárakat (sorokat) szétválasztják és a behúzó szerkezethez terelik.

A különböző behúzó szerkezetek a napraforgószárakat a tányérokkal – általában vezető lécek között – a vágószerkezetekhez juttatják.

A napraforgószárak, tányérok közelében történő elvágását – a szerkezeti kialakítástól függően – vágócsigák, alternáló mozgású kaszapenge, vagy függőleges tengelyű csipkés/csillag-alakú forgókések végzik el.

Valamennyi ilyen rendszerű adapternél az aktív behúzó szerkezetek közvetlenül a tányérok levágása után továbbítják azokat a középre hordó terménygyűjtő-csiga vályújába.

Az esetlegesen lehulló tányérokat és kipergő szemeket a – konstrukciónként különböző kialakítású – soronkénti tálcák gyűjtik össze, ahonnan a tányérok és szemek a csigavályúba csúsznak.

Egyes adaptercsaládoknál a magfelfogó tálcák rugalmas felfüggesztésűek és excenterrel mozgatottak, hogy a termény ne torlódhasson fel a csigavályúba kerülés előtt és a magtovábbítás is biztonságosabb legyen.

Néhány mezőgépgyártó átalakított, illetve átalakítható kukorica-csőtörő adapterét is ajánlja a napraforgó betakarítására, és a kivitelezéshez átalakító készletet biztosít.

Az átalakítás aránylag könnyen és gyorsan elvégezhető, így – kisebb termőterület esetén – a napraforgó ilyen módon történő betakarítása költségtakarékos eljárásnak nevezhető.

 

Az újabb fejlesztésű napraforgó-betakarító adapterek váza mögé – több típusnál – soronkénti szárzúzó egységeket is felszereltek, így a szembetakarítással egy menetben a napraforgó-tarlón maradt szárak zúzása is elvégezhető.

A soronként elhelyezett függőleges tengelyű zúzókések a szárzúzalékot a tarlón szétterítik.

A szárzúzó egység hidraulikusan emelhető, illetve süllyeszthető, a megkívánt tarlómagasság csúszótalpak állításával szabályozható.

A zúzóegység fix és talajkövető üzemmódban is üzemeltethető, a talajkopírozást beépített rugóstag teszi lehetővé.

A soros napraforgó-betakarító adapterekkel felszerelt arató-cséplő gépek áttelepülésének megkönnyítése, valamint a közutakon való közlekedés-biztonsági előírások betartása érdekében a nagyobb munkaszélességű adapterek két széle felcsukható, a felhajtás hidraulikus munkahengerekkel – az arató-cséplő gépek hidraulikus rendszerébe kötve – működtethető.

 

Adapterválaszték a napraforgó betakarításához

A különböző típusú és áteresztőképességű arató-cséplő gépekhez sokféle és különböző műszaki megoldású napraforgó-betakarító adapter áll a felhasználók rendelkezésére.

 

Hazai gyártású napraforgó-betakarító adapterek

A hazai gyártású napraforgó-betakarító adapterek vonatkozásában az első helyre mindenképpen a békési székhelyű Optigép Kft. kívánkozik. Az Optigép Kft. – illetve jogelődjei: BMG és Mezőgép – már négy évtizede Európa és a tengerentúl országaiba is szállítja megbízható napraforgó-betakarító adaptereit. A típusválaszték a ’70-es évek elejétől a francia Braud-licenc alapján gyártott – NA típusjelű – gabonavágó asztalokra szerelhető (tányéremelős, motollás) adapterekkel „indult”, ezeket az SNA behúzócsigás soros adaptercsaládok követték, majd a NAS-családból kerültek kifejlesztésre a jelenleg is gyártott és forgalmazott NAS Opti Sun típusú soros adapterek

A jelenlegi hazai és az európai gyakorlat a 70-(75)-76,2 cm-es sortávolságú adaptereket részesíti előnyben.

Az Opti Sun adapterek 4-5-6-8-10-12 soros kivitelekben készülnek, az „uralkodó” sorok száma a 6-8 v. 12 sor.

A merev vázszerkezetű kivitelek mellett, hidraulikusan behajtható NAS Opti Sun CS – „CS”: csukható – ésNAS Opti Sun Z – „Z”: zúzóval ellátott – szárzúzóval is felszerelt adaptereket is beszerezhetnek a felhasználók.

Ezeknél az adaptereknél a napraforgószárak megvezetését, soronkénti behúzását füles behúzóláncok, elvágásukat csillagkéses vágószerkezetek végzik el.

Érdekességük, hogy magfelfogó tálcáik – a termény jobb továbbítása és a pergési veszteség csökkentése érdekében – rugalmas felfüggesztésűek, himbás mechanizmussal „rezegtetettek”.

A sorok közötti rezgő lemeztálcákon a termény nem boltozódik fel, könnyen a terelőcsigához, majd onnan a ferde felhordó segítségével az arató-cséplő gép cséplő-tisztító szerkezetébe kerül.

Az Optigép Kft. egy másik fejlesztése aPSM adaptercsalád, amelynek tagjai felépítésüket tekintve alapvetően megegyeznek a NAS adapterekkel.

A PSM adapterek 70-76,2 cm-es sortávolsággal, merev v. hidraulikusan felhajtható vázszerkezettel, soronkénti szárzúzó egységekkel ellátva 6 és 8 soros kivitelekben készülnek.

Csatlakozó-kapcsolódó felületeik, illetve speciális kapcsoló keretük bármely arató-cséplő gép ferde felhordójához lehetővé teszi csatlakoztathatóságukat.

Az adapterek függőleges tengelyű szárzúzó egységei hidrosztatikus meghajtásúak, a zúzóegységek – az adaptertől függetlenül – hidraulikusan emelhetők/süllyeszthetők, a szárapríték szétterülve kerül a talajra, így lehetővé válik a betakarítást követő azonnali talajművelés.

Az Optigép Kft. által gyártott valamennyi adapter az Opti Trans adapterszállító kocsikon (az arató-cséplő gép vagy egy külön traktor vonóhorogjára kapcsolva) szállítható, illetve áttelepíthető.

Szárzúzó egységek is felszerelhetők a vázszerkezet alá.

Ezeknél az adaptereknél is megtalálhatók a magasított oldalfalak és a hátsó – a kaszatok, valamint a napraforgó tányérok kihullását megakadályozó – védőháló; a sorválasztó burkolatok (a felhajtható fém v. műanyag orrokkal); a középre hordó terelőcsiga (a végighúzódó jobb- és balmenetes csigalevelekkel); a soronkénti gyűjtő-rázó tálcák; és az univerzális csatlakozó-kapcsolódó felületű vázszerkezet.

Üzemelés közben a behúzóegységek füles láncai húzzák és vezetik a lábon álló napraforgó szárakat a rotációs vágószerkezethez – a forgó késekhez –, majd a rövid szárrésszel levágott tányérokat a behordó terelőcsiga szállítja a ferde felhordó anyagáramába.

A sorközökben – a napraforgó sorok felett – a kaszatok kihullását rugalmas, speciális szögben álló lemezek akadályozzák meg.

Az adapterek az Oros Trailer szállítókocsikon vontathatók, szállítási szélességük 2500 mm.

Az orosháziak régebbi (MFKA, UNI, Oros) típusú kukoricacső-törő adaptereikhez napraforgó átszerelő készletet is biztosítanak, amelyekkel a csőtörő adapterek alkalmassá tehetők a napraforgó betakarítására.

Az átalakítás aránylag könnyen és gyorsan elvégezhető, így – kisebb termőterület esetén – a napraforgó betakarítására költségtakarékos eljárásnak nevezhető.

 

Külföldi gyártású soros adapterek és választékuk

Az olasz F.lli Cressoni s.p.a. gyártmányai között 5-től 12 sorig merev vázú, és 6-8-10-12 soros hidraulikusan felhajtható vázszerkezetű, 45-50-60-70-75 cm sortávolságú soros adapterek találhatók meg.

Az SG 3 típusjelű adapterek különböző sortávolságú és betakarítható sorszámú variációkban nyújtanak választási lehetőséget a felhasználóknak.

Az adaptereknél a napraforgó szárak megfogását és behúzását a soronkénti – mindkét oldalon elhelyezett – hevederpárokra rögzített ék alakú, egymásba forduló behúzó elemek végzik el, míg a tányér alatti (rövid) szárrészek elvágása hullámos-csipkés vágó tárcsapárok feladata.

A merev vázszerkezetű adapterek munka- és szállítási szélessége 3,75-8,90 méter közötti lehet, az összecsukható SG 3 típusok – a 3,75-8,90 méter munkaszélesség mellett – 3,15-4,90 m szélességben szállíthatók.

A merev vázszerkezetű soros adapterek 6-8-10-12 soros kivitelűek – TI típusok –, 45-70 v. 90 cm-es sortávolsággal készülnek.

A szélső sorokat hidraulikusan felhajtható TI-RP1 típusoknál (4+1×1; 4+2×2; 6+2×2 és 6+3×2 soros elrendezésben) 45-70 v. 75 cm sortávolságú kivitelek vannak.

Az adapterek gyorskapcsoló keretek segítségével valamennyi típusú arató-cséplő gép ferde felhordójára illeszthetők, illetve felkapcsolhatók.

Az adapterek soronkénti szárbehúzó szerkezete hullámos hevederpárokból áll, míg szárelvágó szerkezete csipkés tárcsapáros megoldású.

A terménybehordó terelőcsiga középső szegmensében bedobó lapátok továbbítják a terményáramot a ferde felhordó csatornanyílásába.

A merev vázszerkezetű G 900 típusoknál 4-5-6-8-10 és 12 soros, míg a felhajtható vázszerkezetű GL 900 típusoknál 6-8-10 és 12 soros kivitelek vannak.

A Dominoni cég a napraforgó szárak behúzására soronként (egy) fülesláncot alkalmaz, a szárak elvágását csipkés vágótárcsa-párok végzik el.

A sorok közötti terménygyűjtő tálcák speciális kiképzésűek, a sorválasztó orrok csúcsban végződő hatszög alakúak. A felhajtható vázszerkezetű adapterek – sorválasztó orraikat felhajtva – 3,0-4,2 m szállítási szélességűek.

A merev vázszerkezeteket magasított oldalfalak, illetve hátsó részüknél vázkeretbe foglalt, sűrű szövésű drótháló fogja közre.

Az adapterek közepén még egy takaró lemez is benyúlik a terelőcsiga fölé, a kipergő kaszatok kiröpülésének megakadályozására.

A felhajtható sorválasztó orrok mögött vályús kiképzésű – hátrafelé lejtő – maggyűjtő tálcák helyezkednek el.

A napraforgó szárak megvezetését, a vágószerkezethez való behúzását hullámos kialakítású hevederpárok segítik elő, a soronkénti szárelvágást csipkés forgókések végzik el.

A középre hordó terelőcsiga közepén bedobó lapátok vannak elhelyezve az aktív terménytovábbítás céljából.

A felhajtható vázszerkezetű GH 2 típusú adapterek 6-8 v. 9 soros kivitelekben (70-75-80 cm sortávolságokkal), vagy 10-11 és 12 soros kialakításban 45 cm-es sortávolsággal készülnek.

Valamennyi adapterhez gyors kapcsoló készlet is rendelkezésre áll a különböző típusú arató-cséplő gépek ferde felhordójához való csatlakoztatásra.

2 soros kivitelekben, 70 cm sortávolsággal készülnek.

Az adapterek felépítése általánosnak nevezhető: megmagasított oldalfalak és dróthálóval ellátott hátfal; felhajtható sorválasztó orrok, alsó részüknél kis csúszótalpakkal; vályús kiképzésű magfelfogó tálcák; soronként egyoldali szárbehúzó füles lánc; vízszintes, rotációs szárvágó tárcsák.

A középre hordó terelőcsiga ferde felhordó előtti terménytovábbító szakasza vezérelt bedobó ujjakkal van ellátva.

A szárbehúzó füles láncok hidraulikusan állíthatók, kényszerhajtásúak.

Az adapterek közúti szállításához, a szántóföldi áttelepülésekhez a Biso adapterszállító kocsijai is a felhasználók rendelkezésére állnak.

8-12-16 soros, merev vagy felhajtható vázszerkezetű, szárzúzó nélküli SF típusú, vagy szárzúzóval is ellátott SF-SC típusú modelljeit kínálja.

A soros adapterek moduláris építési móddal készülnek. A szárak behúzását soronként (egyoldali) füles láncok, a szárelvágást csipkés-tárcsás vágókések végzik el.

Az adapterek különlegességei a széles, vályú formájú maggyűjtő tálcák alsó részén elhelyezett – hidraulikusan meghajtott –, hosszirányú szállítóláncok (ez a sorok számától függően 5. v. 7 serleges szállítólánc is lehet), amelyek a minimális betakarítási veszteség biztosítása mellett az aktív (feltorlódás mentes) terménytovábbítás elvégzésére is „hivatottak”.

A soronkénti szárvágó tárcsák alatt elhelyezett – dupla – zúzókések (SF-SC típusok), a nagy zúzási teljesítmény mellett optimális méretű szárapríték készítésére alkalmasak.

Az adapterek jellemzői még: a bármely arató-cséplő géphez való alkalmazhatóság; a minimális le-/felszerelési idő; a karbantartás mentes hajtómű; a szerkezeti részek túlterhelés elleni védelme, stb.

A felhajtható vázszerkezetű adapterek (SF-F és SF-SC F típusok) a 8 soros kiviteleknél 3,0-3,3 m, a 12 soros kiviteleknél 3,3-4,8 m közötti munkaszélességekkel szállíthatók.

Az ismertetett soros napraforgó-betakarító adapterek (adaptercsaládok) főbb műszaki jellemzői, az egyes konstrukciók lehetséges paraméterei az 1. táblázatban kerültek összefoglalásra.