fbpx

A tavaszi vetésű növények magágykészítésének műszaki eszközei

Írta: Agrárágazat-2023/04 lapszám cikke - 2023 április 24.

A szántóföldi növénytermesztés talajmunkái közül az egyik legfontosabb és legigényesebb munkaművelet a magágykészítés. A tavaszi vetésű növényeket, akár a sűrűsoros kultúrák növényeit (a tavaszi árpa, zab) vagy a széles sortávolságra vetett növényeket (kukorica, napraforgó, cukorrépa, szója stb.) nagyon változatos ökológiai adottságok – rendkívül változó tulajdonságú talajokon és éghajlati, időjárási viszonyok – mellett termeljük. Ezek a termesztési, illetve termelési körülmények azonban változatos technológiát, agrotechnikai és műszaki eszközök alkalmazását igénylik.

Az említett növényféleségek termesztése nagy termőterületen történik, és a kitavaszodáskori gyors felmelegedés, a talaj optimális nedvességű állapota miatt viszonylag rövid időszak áll rendelkezésre a magágykészítés elvégzésére. A termőterületi adatok és hozamok alakulását és a vetés, illetve az azt megelőző magágykészítés agrotechnikailag optimális időszakát – a tavaszi vetésű növények vonatkozásában – az 1. táblázat szemlélteti.

táblázat
1. táblázat. Fontosabb tavaszi vetésű szántóföldi növények termelési, vetési és magágykészítési időszakainak adatai (forrás: *KSH STADAT (2020. 01. 03.) **Becsült adat, ***d – dekád, ****mv – másodvetés

Magágykészítés, de miért is?

A tavaszi vetésű növények alá történő magágykészítést az említett növényféleségek optimális, gyors és egyenletes kelési feltételeinek biztosítása céljából végezzük. E feltételek biztosítására a magágy talajának a vetési mélységben kellően átlazított, porhanyított, egyenletes mélységben aprómorzsás rétegű, tömör alapúnak kell lennie. Az alkalmazott gépek munkaeszközei hatékonyan kell hogy irtsák a kelőfélben lévő gyomnövényeket. A munkavégző eszközöknek cserélhetőknek kell lenniük, a különböző növények vetőágyra vonatkozó igényeinek megfelelően. A munkavégző elemeik ne legyenek hajlamosak eltömődésre. A tavaszi magágykészítés során fontos szempont a talaj nedvességtartalmának megőrzése, a gyorsabb felmelegedés biztosítása, a vegyszerek vetés előtti hatékony bedolgozása, a munkamenetek számának a minimumra való csökkentése (1. kép).

vetés
1. kép. Kukorica vetése jó minőségű magágyba

Magágykészítő eszközök

Ezeknek az agrotechnikai követelményeknek megfelelő magágy a tavaszi vetésű növények alá számos aprító, lazító, lezárást végző géppel elvégezhető. Kellően elmunkált talajon a magágy különböző kiegészítő (simító, lezáró) hengerekkel felszerelt fogas boronákkal is elkészíthető. Ezeknél a gépeknél a nagyobb munkaszélességű változatok is függesztett kivitelben készülnek. A fogasborona-tagok munkaeszközei rácsos szerkezetben, fixen, hegesztéssel vagy cserélhetően csavarkötéssel vannak rögzítve. A boronatagok rácsszerkezete a zártszelvényekből kialakított kereszt- és hossztartókhoz mereven csatlakozik. A boronatagok elé sima élű simítólapok vannak felszerelve. A boronatagok rácsszerkezetének hátsó részéhez szemes lánccal kapcsolódnak – a jó talajkövetés érdekében – a pálcás lezáróhengerek. A nagy munkaszélességű változatoknál a középső boronatagok vázkeretéhez csuklósan kapcsolódnak a szélső boronatagokat tartó, szállítási helyzetben hidraulikusan felcsukható szárnyak (2. kép).

borona
2. kép. Függesztett-fogasborona konstrukció magágykészítéshez szükséges kiegészítőkkel

Magágykészítésre a szántóföldi kultivátoroknak a talajadottságokhoz alkalmas rugós vagy merev szárú munkaeszközökkel szerelt változata is alkalmas. A jól elmunkált, könnyen kezelhető változatokhoz alakították ki a könnyű szántóföldi kultivátorokat. A könnyű szántóföldi kultivátorok munkáját azonban külön menetben le kell zárni (3. kép).

john deere
3. kép. Könnyű szántóföldi kultivátorokkal is elkészíthető a magágy

A menetszám csökkentésére ezeket a berendezéseket különböző simító, lazító, aprító, keverő, tömörítő kiegészítőkkel szerelik fel. Az ezekkel a kiegészítőkkel szerelt gépek a kombinált szántóföldi kultivátorok, illetve nevezhetjük ezeket kombinátoroknak, kompaktoroknak vagy germinátornak is.

Függesztve vagy vontatva

A magágykészítésre is alkalmas szántóföldi kultivátorok függesztett, félig függesztett vagy vontatott kivitelűek. A kisebb függesztett gépek vázszerkezete fix kivitelű, míg a nagyobb munkaszélességű változatok szállítási helyzetbe felcsukható oldalszárnyakkal, oldalakkal készülnek. A vázkeretük mellső kereszttartójára fixen különböző egyenes élű vagy fűrészfogas simítóegységek vannak felszerelve (4. kép).

Fűrészfogas simítólap
4. kép. Fűrészfogas simítólap

Egyes típusokon a felület egyengetését lúdtalp alakú szerszám végzi fűrészfogú simítóval kombinálva. Gyakori megoldása a rugózott osztott szerszámú simítóegységek alkalmazása is. A simítóegységek talajterhelését rugók biztosítják. Ezek mellett a felszínalakító munkaeszközök mellett feltétlenül szükséges a traktornyomlazítók használata (5. kép).

nyomlazító
5. kép. Merev kapás szárú, lúdtalp alakú kapákkal szerelt nyomlazítók

Ennek az eszköznek a használata magágykészítés során elengedhetetlen. A talajtömörödés csökkentésére célszerű ikerabroncsozású vagy gumihevederes traktorral vontatni a munkagépet (6. kép).

fendt
6. kép. Magágykészítésben a gumihevederes járószerkezetű traktorok használatával csökkenthető a fajlagos talajterhelés, vagyis a káros talajtömörítés

A fűrészfogas simítóelemet a legtöbb konstrukciós megoldásnál pálcás vagy fémlapos rögtörő henger követi. A magágykészítő gépek vázkeretének középső részében – esetenként külön kereten, több sorban – zárt szelvényű tartókon csavarkötés rögzíti a művelő munkaeszközöket. Ez a középső vázkeret, a kultivátorszekció a tökéletes talajkövetés, a munkaeszközök pontos mélységtartása biztosítására gyakran paralelogramma felfüggesztésű (7. kép).

kultivátor
7. kép. A kultivátorszekció gyakran paralelogramma felfüggesztésű

A kultivátorszekció leggyakrabban rugós szárú véső- vagy dárda alakú művelőszerszámokkal van felszerelve, ezek 25 × 12, 25 × 25 vagy 35 × 12 mm keresztmetszetűek. A művelőeszközök lehetnek rugózott vagy merev szárú, lúdtalp alakú kapák is, ezek szélességi mérete 250–260 mm vagy annál nagyobb. A rugós szárú véső- vagy dárda alakú munkaeszközök a kisebb munkaszélességű változatoknál 3–5, míg a nagyobb munkaszélességű gépeknél 7-8-9 sorban vannak elhelyezve, osztástávolságuk a konstrukciótól függően 70–100 mm lehet. A lúdtalp alakú, merev száras munkaeszközök 2-3 sorban vannak a kereszttartókon rögzítve. A talajban működő munkaeszközök koptató igénybevételnek vannak kitéve, ezért ezeket a kopó alkatrészek közé soroljuk. A nagy igénybevétel elviselésére ezeket az alkatrészeket Hardox vagy azzal megegyező tulajdonságú, jó minőségű acélból készítik. Egyes kultivátorok munkaeszközeinek talajban működő éleit keményfémél-felrakással készítik. A kopó alkatrészek gyors cseréjének elvégzése céljából a kopásnak kitett Hardox minőségű acélból készült orrokat, csúcsokat cserélhetően, gyakran csavarkötéssel szerelik.

Utána a tartószerkezet

A középső kultivátorszekciót lezáró munkaeszközöket a tartószerkezet követi. A vázkerethez lengőkarokkal csatlakoznak a különböző hengerkombinációk, melyek az előzőekben ismertetett egyengető-simító elemekkel vannak kombinálva. A több tagból álló hengertagok a talajféleségtől függően különböző konstrukciójúak lehetnek. Nehezebben művelhető kötött talajok esetén, rögös talajokon a Cambridge-Croski vagy Güttler hengerek dolgoznak hatékonyan. A könnyebben művelhető, laza talajokon pedig pálcás, spirál, DD hengerek használata javasolható. Egyes típusoknál a vízmegtartás, nedvességmegőrzés hatékony eszközei a gumibütykös hengerek. A lezáró hengersorokat gyakran további simító-egyengető elemek követik. Újabb konstrukcióknál pedig a további egyengetést az egy vagy több sorban elhelyezett rugóacél művelőelemes rugósfogú boronatagok végzik. A kultivátor munkaszerszámokat követő, egy vagy két sorban elhelyezett hengersornak a művelt felületréteg lezárásán túl a művelési mélység állítása, az egyenletes mélységtartás, a magágy egyenletes mélysége szempontjából is fontos, illetve meghatározó szerepe van (8. kép).

magágykészítő
8. kép. Lezáróhengerrel, rugós fogú boronával szerelt magágykészítő gép

A nagyobb munkaszélességű gépek vázkerete szállítási helyzetben összecsukható, felhajtható. A vázkeret bakjaihoz csapszegen keresztül csatlakoznak szekciónkénti osztásban a munkaeszközöket simító, egyengető kultivátorlezáró elemek. A nagyobb munkaszélességű konstrukcióknál az oldalszárnyak is osztott kialakításúak. Az oldalszárnyak a vázkeretre támaszkodó kettős működésű hidraulikus munkahengerekkel működtetett mechanizmussal állíthatók munkahelyzetbe, illetve emelhetők ki szállítási helyzetbe. Függesztett és félig függesztett változatoknál a szélső tagok vagy szárnyak a középső vázszerkezet mellé vagy fölé hajthatók be, szintén hidraulikusan (9. kép).

magágykészítő
9. kép. Szállítási helyzetben felcsukott magágykészítő

A vetéssel kapcsolatos munkaműveletek további csökkentésére egyes típusok – elsősorban a kisebb munkaszélességű konstrukciók vázkerete – úgy van kialakítva, hogy ahhoz a megfelelő vázkerettel rendelkező vetőgép is csatlakoztatható. Ilyen gépkapcsolat alkalmazható a tavaszi kalászosok magágykészítésével egy menetben történő vetésére (10. kép).

vetőgép
10. kép. Forgóboronás magágykészítés + vetőgép-kombináció

Forgókapás változatok

A forgókapás munkaeszközzel szerelt magágykészítő gépek konstrukciójukat, építési módjukat tekintve az előzőekben ismertetett konstrukciókhoz hasonlóak. A kisebb munkaszélességű függesztett és félig függesztett változatok fix, míg a nagyobb munkaszélességű gépek hidraulikusan összecsukható vázkerettel készülnek. A nagy munkaszélességű, nehéz forgókapás magágykészítő gépek vontatott kivitelűek, hidraulikusan felcsukható vázkerettel. A függesztett és félig függesztett változatok függesztőkerettel kapcsolódnak a traktor hárompont-függesztő szerkezetéhez, a vontatott gépek pedig vonórúddal a vonóberendezéshez. A forgókapás magágykészítő kombinátorok vázszerkezete zárt szelvényű kereszt- és hossztartókból van kialakítva. A mellső kereszttartóhoz csapszeges állítással csatlakoznak a merev szárú, lúdtalp alakú szerszámmal szerelt vagy a különböző merev vagy laprugós felfüggesztésű simító-egyengető egységek. Egyes rugós szárú előmunkáló vagy egyengető munkaeszközök rugós biztosítással vannak védve a túlterhelés ellen. Az egyengetőegységet követően csapszeges és lengőkaros csatlakozással és szintén tekercsrugós biztosítással kapcsolódnak a lengőkarokban a csapágyazott forgókapák. A vetőágy egyenletes mélységtartásának segítésére már olyan kultivátor/kombinátor kapák is bővítik a szerszámválasztékot, amelyek rugókarakterisztikája – a mélységváltozást jellemző függőleges irányú elmozdulások terén is követik az igénybevételt – kiválónak minősíthető.

Szintezési megoldások

A magágykészítő gépeken kialakított precíziós szintezési rendszer egyrészt a traktor hátsó függesztőberendezésének és a magágykészítő gép lezáró elemeinek összehangolásával valósítható meg, másrészt – függetlenül a traktorkoordinációtól – minden esetben a mellső-hátsó tömörítőhengerekre, illetve a szintezőelemekre építve valósítja meg a precíziós munkamélységtartást. A leggyakoribb konstrukciós megoldás a kiemelőmechanizmust működtető hidraulikus munkahenger löketének ütköztetéssel történő beállítása. A magágykészítők egyéb szerkezeti elemei közül a traktornyomlazítóknak van nagy szerepe, amelyek merev vagy rugós szárú kapákból (kapacsoportokból) állnak, és azok merev (fix) rögzítésűek, és rugóval vagy hidraulikusan állíthatók be (11. kép).

magágykészítő
11. kép. Precíziós szintezőberendezéssel felszerelt magágykészítő munka közben

Dr. Kelemen Zsolt
műszaki szakértő