Bezárás

Módosult a támogatás – NATURA 2000, erdőterületek

Írta: Barna Ferenc - 2023 március 17.

A 2023. évi támogatások igénylésének lehetővé tétele, valamint a kivezetésre került megbízott erdőgazdálkodói jogviszonnyal érintett erdők új erdőgazdálkodói részére a 2022. évi támogatási jogosultság megalapozása érdekében módosult a „Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések” című pályázati felhívás dokumentációja.

Erdő
Az erdőgazdálkodók támogatásban részesülhetnek – módosult a felhívás (fotó: Dobóváriné Horváth Aranka

A módosítások fő területei

  • Azok az erdőgazdálkodók is támogatásban részesíthetők, amelyeknek 2021. december 31-én megszűnt az erdőgazdálkodási megbízási jogviszonya, de a 2022. évi egységes kérelem benyújtására rendelkezésre álló időszak utolsó napja előtt az erdészeti hatóságnál kezdeményezte az erdőgazdálkodóként történő ismételt nyilvántartásba vételét.
  • Ez alapján 2022.szeptember 30-ig újra a terület erdőgazdálkodójává váltak, de fontos, hogy az érintett erdő vonatkozásában rendelkezzenek erdőtervvel, vagy jogerősen jóváhagyott erdőtelepítési kivitelezési tervvel.
  • A támogatást igénylőknek a képzési kötelezettséget a programozási időszakban egyszer kell teljesítenie, legkésőbb 2023.december 31-ig. Kivételt képeznek azok a kedvezményezettek, akik 2023. évben nyújtanak be első alkalommal támogatási kérelmet, mert esetükben legkésőbb 2024. december 31-ig kell a képzési kötelezettséget teljesíteni.
  • Az „Indikátorok fejezetben” a Vidékfejlesztési Program alapján módosultak a felhívás indikátorszámai.
  • A 2021-ben megemelkedett támogatási összegek a 2023-ban az egységes kérelem kertében benyújtott támogatási, illetve kifizetési kérelmek esetében is alkalmazhatók.
  • A Fogalomtár kiegészült a „megbízási szerződés” meghatározásával, annak ismérveit tartalmazó jogszabályi hivatkozásokkal.

A VP4-12.2.1-16 kódszámú felhívásra 2023-ban is lehet beadni támogatási kérelmet, – ami egyben kifizetési igénylés is.

További pályázatokkal, támogatásokkal foglalkozó cikkeink elérhetők portálunk tematikus rovataiban.

Forrás: NAK