Bezárás

A jogszerű drónos növényvédelem jelenlegi helyzete és jövőbeni kilátásai

Írta: Agrárágazat-2023/03. lapszám cikke - 2023 március 17.

A pilóta nélküli légi járművel (drónnal) végzett növényvédelmi tevékenység kiemelt fontosságú és kifejezetten perspektivikus technológia lehet egyebek mellett az Európai Zöld Megállapodás (European Green Deal), illetve a megállapodás egyik alappillérét jelentő Termelőtől a Fogyasztóig Stratégia (Farm2Fork Strategy) célkitűzései elérésének szolgálatában. Az elmúlt időszakban jelentős mértékű előrehaladás valósult meg, ugyanakkor vannak még elvégzendő feladatok ezen a területen. Cikkünkben a permeteződrónok jogszabályoknak megfelelő használatához szeretnénk segítséget nyújtani azoknak, akik a jövőben ezzel az innovatív technológiával kívánnak foglalkozni.

Jelenlegi helyzet

Egyelőre árutermelési és szolgáltatási célú drónos növényvédelmi tevékenység nem engedélyezett Magyarországon. Ez a helyzet ugyanakkor hamarosan változhat.

Permeteződrónok forgalmazása, megvásárlása és regisztrációja

A permeteződrónok jogszerű hazai kereskedelmi forgalomba hozatala és megvásárlása kapcsán a korábbi években fennálló anomáliákat megszüntette a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM-rendelet 2021. év végén megtörtént módosítása.

A tavalyi évtől kezdődően csak a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) által pozitív eredménnyel típusminősített, azaz érvényes forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező (az engedély meglétét matricával kell igazolni) permeteződrón hozható kereskedelmi forgalomba hazánkban.

Jelenleg 17 db típusminősített permeteződrón-típus közül választhatnak a későbbi felhasználók. Ezek között megtalálható 6 db DJI, 3 db AGRDrone, 2-2 db WohnderDrone, XAG és TTA, valamint ADT és ABZ Innovation gyártmányú, illetve márkájú típus is.

A típusminősítéssel kapcsolatban minden szükséges tudnivaló elérhető a MATE Egyetemi Laborközpont honlapján (uni-mate.hu/egyetemi-laborkozpont). A linken a forgalomba hozatalra engedélyezett típusok engedélyezéssel kapcsolatos adatai is hozzáférhetők.

Az 1–5. képen különböző méretű permetlétartállyal (és eltérő kialakítású szórószerkezettel) felszerelt, típusminősített permeteződrón-típusok láthatók.

Permeteződrón
1. kép. Permeteződrón 10 literes tartállyal (forrás: abzinnovation.com/distributor)

Ehelyütt is hangsúlyozzuk, hogy vonatkozó jogszabályban foglaltak értelmében a típusminősítési eljárás lefolytatását a permeteződrónt gyártó vagy forgalmazó vállalatnak kell kezdeményeznie a MATE-nál.

A termelőknek és szolgáltatóknak pedig a vásárlást megelőzően meg kell győződniük az érvényes engedély meglétéről és az igazoló matrica alkalmazásáról, mert kizárólag típusminősített permeteződrónok beszerzése és használata esetén felelnek meg a rájuk vonatkozó jogszabályi előírásoknak, hiszen engedélyköteles termékről van szó.

Fontos tudni azt is, hogy a beszerzett permeteződrónt és üzembentartóját (együttesen UAS, azaz Unmanned Aircraft System, magyarra fordítva pedig pilóta nélküli légi jármű rendszer) regisztrálni kell a Légiközlekedési Hatóság erre a célra rendszeresített elektronikus felületén, továbbá felelősségbiztosítást kell kötni UAS-üzemeltetésre és UAS-műveletekre.

A jogszerű drónos növényvédelem személyi feltételei

A teljesítendő személyi feltételekhez kapcsolódó követelményeket a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló 44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelet és a távoli pilóták képzését és vizsgáztatását végző szervezetek kijelöléséről, a távoli pilóták képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól, valamint a vizsgán való részvétel díjáról szóló 6/2021. (II. 5.) ITM-rendelet tartalmazza.

A hivatkozott együttes rendeletben leírtak szerint drónnal az a személy végezhet mezőgazdasági repülést, aki szerepel a mezőgazdasági pilóta nélküli légi jármű irányítói nyilvántartásban.

A mezőgazdasági repülés fogalma: mezőgazdasági légi járművel történő, mező- vagy erdőgazdasági célú, növényvédő szerrel, növényvédő szernek nem minősülő növényvédő hatású termékkel vagy termésnövelő anyaggal végzett növényvédelmi, tápanyag-gazdálkodási tevékenység. Cikkünk témáját a fogalom növényvédelmi vonatkozásai érintik.

permeteződrón
2. kép. 16 literes tartállyal ellátott permeteződrón (forrás: ttadrone.en.made-in-china.com/product/xdbTpsLWhlhY/China-Tta-M6e-G200-16-Kg-Agricultural-Spraying-Aircraft-for-Crop-Monitoring-Crop-Drone-Sprayer.html)

permeteződrón
3. kép. 20 literes tartállyal felszerelt permeteződrón (forrás: www.djiars.hu/termek/agras-t20-dron)

Az egyik közeljövőben elvégzendő feladat a mezőgazdasági pilóta nélküli légi jármű irányítói nyilvántartás létrehozása, ami a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) feladata. A Nébih azt követően tudja létrehozni a nyilvántartást, hogy lesznek olyan személyek, akik a következőkben részletezett személyi feltételek mindegyikének megfelelnek.

Aki szeretne bejegyzésre kerülni a nyilvántartásba, annak az alábbiakra van szüksége:

– hatályos pilóta nélküli légi jármű irányítói igazolvány.

Az igazolvány megszerzéséhez első lépésként el kell végezni a felkészítő tanfolyamot (76 órás speciális képzést, mert a drónos növényvédelem a speciális UAS műveleti kategóriába tartozik) egyik, a Légiközlekedési Hatóság által kiadott engedéllyel rendelkező képzőszervezetnél.

A speciális képzésre való jelentkezés feltétele érvényes A2-kompetencia tanúsítvány megléte. A tanúsítvány a kapcsolódó meteorológiai, valamint az UAS repülési teljesítményére és a földi kockázatok technikai és operatív jellegű csökkentésére vonatkozó ismeretek rendelkezésre állását igazolja.

Pillanatnyilag a Légtér.hu Kft. és az ABZ Drone Kft. rendelkezik speciális képzés szervezésére és lebonyolítására vonatkozó engedéllyel.

A speciális képzés elvégzését követően sikeres drónpilótavizsgát kell tenni a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Kft. vizsgaközpontjában.

– Növényvédelmidrón-pilóta szakképesítés.

A szakképesítés megszerzéséhez először el kell végezni a pilóta nélküli légi járműves növényvédelmi alapképzést valamelyik Nébih által kijelölt (jóváhagyott) képzőintézménynél.

Az alapképzésre történő jelentkezés bemeneti feltételei: érettségi végzettség vagy mezőgazdaság és erdészet vagy gépészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy informatika és távközlés ágazatban szerzett középfokú szakmai végzettség; a 43/2010. (IV. 23.) FVM-rendeletben előírt minimális képzés (80 órás, zöld könyves növényvédelmi alaptanfolyam) és a fentiekben körülírt hatályos pilóta nélküli légi jármű irányítóiigazolvány.

Jelenleg 12 db, Nébih által jóváhagyott képzőintézmény közül választhatnak az érdeklődők. A kapcsolódó nyilvántartás elérhető a Nébih honlapján (portal.nebih.gov.hu/adatbazisok-noveny).

Cikkünk írásakor a következő képzőintézmények rendelkeztek hatósági jóváhagyással: Magyar Vidékért Kft., ABZ Drone Kft., Mátrix-Oktatási Kft., Innovatív Agrár Mezőgazdasági és Oktatási Kft., Debreceni Egyetem, Magyar Felnőttképzési Centrum Kft., Légtér.hu Tanácsadó Kft., Csúcs’ 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft., Alföldi Agrárszakképzési Centrum, Dronehub Hungary Kft., MATE, Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum.

A növényvédelmi alapképzés elvégzését követően teljesíteni kell a vizsgakövetelményeket a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) által akkreditált vizsgaközpontban.

A vizsga előfeltétele az egészségügyi alkalmasság, ezért a vizsgára jelentkezőknek legalább B kategóriás jogosítvánnyal kell rendelkezniük.

Fontos megjegyezni, hogy a későbbiekben kétévente növényvédelmi szakmai továbbképzésen is részt kell venniük a növényvédelmidrón-pilóta szakképesítéssel rendelkezőknek.

Drónnal kijuttatható szerek, termékek (készítmények)

A vonatkozó jogszabály rögzíti, hogy pilóta nélküli légi járművel (drónnal) kizárólag pilóta nélküli légi járművel való kijuttatásra engedélyezett növényvédő szer és növényvédő szernek nem minősülő növényvédelmi hatású termék (készítmény) juttatható ki.

A fentiekből következik, hogy a földi vagy a „klasszikus” légi (repülőgéppel és helikopterrel történő) kijuttatásra engedélyezett növényvédő szerek és készítmények nem alkalmazhatók ilyen célból. A használatuk csak azt követően lehetséges, ha a meglévő érvényes engedélyokiratukat kiterjesztik drónnal történő kijuttatásra.

Az engedélyokirat kiterjesztését az érintett szer vagy készítmény engedélytulajdonosa vagy annak hivatalos hazai képviselete kérelmezheti.

A kiterjesztésre vonatkozó kérelmet a Nébihhez kell benyújtani, az alábbiak szerint:

– elektronikus úton (e-papíron),
– benyújtandó dokumentumok, adatok,

információ:
• hivatalos kérelem,
• drónnal végzett GEP hatékonysági vizsgálat eredményei,
• dróntípus és alkalmazott fúvókák leírása,
• elsodródásra vonatkozó adatok, információ.

Az engedélyokirat módosítási eljárása során a Nébih további dokumentumokat is bekérhet a kérelmezőtől, amennyiben az értékeléshez erre szükség van. A kérelem benyújtásával, valamint értékelésével kapcsolatos kérdésekkel a Nébih kompetens szakembereihez lehet fordulni.

permeteződrón
4. kép. 30 dm3-es tartállyal szerelt permeteződrón (forrás: facebook.com/photo?fbid=282558560548545&set=pcb.282558670548534)

permeteződrón
5. kép. Permeteződrón 40 literes tartállyal szerelve (forrás: airbornesolutions.co.nz/p100)

Jelenleg nincs a Nébihnél elbírálásra váró kérelem, azonban a hatóság felkészült rá, hogy minden kérelmet támogató jelleggel, a lehető leggyorsabban elbíráljon.

További teljesítendő feltételek

A fentiek teljesítése mellett további teendőket is el kell végezni ahhoz, hogy a drónos növényvédelmi tevékenység jogszerű legyen.

– Műveleti engedély vagy LUC-tanúsítvány megszerzése

A műveleti engedély, illetve a LUC-tanúsítvány megszerzésére vonatkozó részletes követelményekről a Légiközlekedési Hatóságnál lehet érdeklődni.

A LUC a „Light UAS Operator Certificate” rövidítése, amely magyar nyelvre a következőképpen fordítható: „könnyű UAS üzembentartó tanúsítvány”.

Fontos kiemelni azt, hogy LUC-tanúsítványt jogi személy kérelmezhet, továbbá azt is, hogy LUC-tanúsítvány megléte esetén műveleti engedély nem követelhető meg – pontosabban a műveleti engedélynek megfelelő dokumentációt saját magának kell összeállítania a LUC-tanúsítvány birtokosának.

A műveleti engedély és a LUC-tanúsítvány között – potenciális felhasználói szempontból – a fentiek mellett a legfontosabb különbségek az alábbiak:

– időbeli hatály: 2 év (műveleti engedély) ↔ visszavonásig érvényes (LUC),
– országhatár átlépése: nem lehetséges ↔ lehetséges,
– megszerzés: egyszerűbb, gyorsabb ↔ sokkal nehezebb, időigényesebb.

Légi permetezésre vonatkozó engedély megszerzése

Az engedély megszerzéséhez kapcsolódó részletes tudnivalók az illetékes vármegyei kormányhivataloknál érhetők el.

Az alábbiakban körülírt engedélyezési eljárás kezdeményezése, valamint a bejelentés megtétele a növényvédelmi szakirányító feladata.

Az illetékes vármegyei kormányhivatal részére kijuttatási tervet kell benyújtani az adott naptári évre tervezett kezelésekről, az első tervezett légi permetezés előtt minimum harminc nappal. A benyújtott kijuttatási terv engedélyezési eljárás keretében kerül elbírálásra.

Az engedélyezett kijuttatási tervben foglaltaktól – a vonatkozó jogszabályban rögzített indokolt esetekben – el lehet térni.

Ezen túlmenően a tervezett légi permetezést legkésőbb a kezelést megelőző munkanap 9 óráig erre a célra rendszeresített formanyomtatványon be kell jelenteni az illetékes kormányhivatalnak. Szintén jogszabályban foglalt indokolt esetekben a bejelentés engedélyezett kijuttatási terv hiányában is megtehető.

Összefoglalásképpen megállapítható, hogy a drónos növényvédelem szabályozási környezete teljes körűen kialakításra került az elmúlt időszakban. A szükséges jogi keretek rendelkezésre állnak. A jogszerű drónos növényvédelem várhatóan hamarosan lehetővé válik. Ehhez a személyi feltételek teljes körű teljesítése, a kapcsolódó nyilvántartás létrehozása, továbbá a drónos kijuttatásra engedélyezett szerek és termékek rendelkezésre állásának biztosítása szükséges.

Dr. Dimitrievits György okl. mezőgazdasági gépészmérnök
Jordán László okl. agrármérnök, növényvédelmi szakmérnök, ügyvezető, tanácsadó, J-Óbor Agro Kft.
Dr. Gulyás Zoltán okl. környezetgazdálkodási agrármérnök, növényvédelmi mérnökszakértő, Nébih MGEI FGO