fbpx

A 2023-tól életbe lépő területalapú támogatások eddig publikált (várható) változásai

Írta: Agrárágazat-2022/11. lapszám cikke - 2022 november 25.

Az ősz folyamán letisztulni látszanak az egyeztető tárgyalások a jövő évi területalapú támogatásokkal kapcsolatban. Erről a szaktanácsadói hálózat résztvevői képzések formájában információkat kaptak (NAK), melyekből az alábbi összeállítást tudjuk jelenleg publikálható formában megosztani.

A támogatási rendszer felépítése hasonló (piramis) jellegű lesz, mint az előző ciklusé, bár a szerkezeti egységek tartalma/értelmezése változik.

Rövid áttekintés a 2022-vel bezárólag alkalmazott területalapú támogatási struktúráról:

Tehát látható, hogy szerkezeti felépítésében a támogatás rendszere már nem változik, azonban tartalmi (előírásokban jelentkező) átrendeződés figyelhető meg. 2023-tól a Kölcsönös Megfeleltetés némiképp átalakul a zöldítés egyes elemeinek a beépülésével, ez lesz az ún. megerősített feltételességi rendszer vagy más néven Kondicionalitás.

Kondicionalitás

Ez mint alaptámogatás a korábbi SAPS helyét veszi át, azonban az igénybevételét szabályozó előírások köre mind szántók, mind állandó gyepek esetében bővül.
Elmondható, hogy a Kondicionalitás előírásai ismét a „HMKÁ (Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot fenntartása)” rendszerébe tartoznak, amely a jelenleg 8 db HMKÁ-előírás csomagban realizálódik.

Jelenleg a tervezet a következő előíráscsomagokat tartalmazza:

1. HMKÁ: Állandó gyep fenntartása az állandó gyep mezőgazdasági területhez viszonyított aránya alapján.
2. HMKÁ: Vizes élőhelyek és tőzeges területek védelme (bevezetése 2025-től!).
3. HMKÁ: A szántóföldi tarlóégetés tilalma, kivéve növény-egészségügyi okokból.
4. HMKÁ: Vízfolyások mentén védelmi sávok kialakítása.
5. HMKÁ: Talajművelés, a talajromlás és erózió kockázatának csökkentése, figyelembe véve a lejtőmeredekséget is.
6. HMKÁ: Minimális talajborítás a csupasz talaj elkerülése érdekében a legérzékenyebb időszak(ok)ban.
7. HMKÁ: Szántóföldi vetésforgó (nem beleértve a vízborítás alatt termesztett növénykultúrákat) (csak 2023-ban mentesség!).
8. HMKÁ: Nem termelő területek és tájképi elemek minimálisan előírt aránya szántóterületeken/valamennyi mezőgazdasági terület tekintetében a tájképi elemek megőrzése.
Fontos információ azonban, hogy a HMKÁ 8 esetében a 2022. évhez hasonlóan az előírás teljesíthető a Derogáció keretében; vagyis „parlag” területen folytatható élelmiszer célú termelés, kivéve kukorica- és szójakultúrákat.

Ez az alapvető követelményrendszer minden területalapú támogatásra jogosult gazdálkodóra egyaránt vonatkozik.

Az egyes HMKÁ-pontokhoz tartozó részletesebb leírásokat következő cikkünkben fogjuk bemutatni.
Amire szintén nagyobb figyelmet érdemes fordítani, az az Agrár-ökológiai Programban (AÖP) való részvétel. Az Agrár-ökológiai Program funkciójában a zöldítést fogja felváltani a területalapú támogatások között.
Vállalások lettek megfogalmazva szántó, gyep és ültetvény hasznosítási területekre is. A zöldítési kifizetés és a VP AKG-kifizetésének kedvező tapasztalatai alapján olyan előírások kerültek meghatározásra, melyek a gazdálkodók számára már ismertek, érthetőek, ugyanakkor környezeti szempontból is hasznosak.

A programcsomag jellemzői

Önkéntes vállaláson alapul, a gazdálkodó dönti el, hogy behozza-e a területét a támogatásba vagy sem. (Megtérülnek-e az egyes vállalások okozta többletköltségek és/vagy bevételkiesések?)
Fix összegű, környezeti vállalásokat ösztönző támogatás, ami hektáralapon kerül kifizetésre. (Az összes benyújtott igénylés mértékétől függően 61–121 EUR közé eső összeg lehet, várhatóan ~81 EUR/ha körül alakul.)
– A mezőgazdasági üzemen belül minden tényleges hasznosítási módra (szántó, gyep, ültetvény) vonatkozóan legalább 2 pont értékű előírást szükséges választani.
– A kötelezettségvállalás időtartama: 1 év. (Minden évben a vállalkozás dönti el, részt kíván-e venni benne adott évben és melyik feltételekkel!)
– A mezőgazdasági üzem teljes területére elszámolható támogatás a vállalt feltételek teljesítése esetén (1200 ha gazdasági méret felett is választható ez a támogatás).
Küszöbérték alatti területek: ha az üzem szántóterületeinek, illetve gyepterületeinek nagysága nem éri el az 5 ha-t, ültetvény esetében pedig az 1 ha-t, akkor az adott hasznosítási módra nem kötelező előírást vállalni. A küszöbérték alatti területre azonban csak akkor jár kifizetés, ha ezekre a területekre is választ előírást a gazdálkodó.
– A 2023. évi egységes kérelemben külön kell majd nyilatkozni arról, hogy az adott évben részt kíván-e venni a termelő az AÖP-ben.
– A Gazdálkodási Napló vezetése és annak elektronikus beküldése ennél a támogatásnál is szükséges (a beküldés időintervallumára vonatkozóan még nincs információ).

Tehát itt a korábbi AKG-programtól tapasztalunk eltérést annyiban, hogy az AÖP-vállalást az egész gazdaságra ki kell terjeszteni. Ennek megfelelően mindhárom művelési kategóriához saját AÖP-előíráspontok választhatóak. A 2023-as AÖP-előírások tervezete már szintén megjelent, hozzáférhető a gazdálkodók számára (szaktanácsadóktól és falugazdászoktól).

A részletes pontozást és a feltételeket tartalmazó táblázatot szintén következő cikkünkben mutatjuk be.

Az idei ősz és tél egy részében érdemes gazdaságossági számításokat végezni, mert ahogy a VP-, AKG- és VP-ÖKO-pályázatoknál már beivódott a köztudatba, ez az AÖP-támogatás is a környezeti hozzáadott érték kompenzálására szolgál.
Ami nagyon fontos és a gazdasági döntések meghozatalát mindenképpen befolyásolja, az a szankciók/büntetések ismerete, mind a Kondicionalitás előírásainak, mind az AÖP-program választott előírásainak esetleges megszegése vagy nem megvalósítása esetén. Sajnos ezekhez a támogatási formákhoz még ellenőrzési és büntetési tételek nem kerültek publikálásra.

Továbbra is tervezik a gazdasági üzemméret szerinti kiegészítő támogatás bevezetését, azzal a feltétellel, hogy az alaptámogatásra (Kondicionalitás) és AÖP-részvételvállalásra minden gazdaság jogosult, aki igényt ad be és megfelel a jogszabályi előírásoknak, míg az üzemméret szerinti támogatás 10 hektárig 80 EUR/ha, 10–150 ha között pedig 40 EUR/ha.
A fiatal gazdák támogatását az új ciklusban is szeretnék folyósítani, segítve ezzel a fiatalok vidéken tartását és gazdasági tapasztalataik gyűjtését. Mind összegében, mind pedig a támogatott gazdasági méretben pozitív változás várható (157 EUR/ha).
Sajnos nincsenek még pontos adatok. Magának az 1. pillér teljes támogatási csomagjának mértékét sem ismerjük, ezért egy tervezetet tudunk bemutatni, mely az előző támogatási ciklusban tapasztalt – igényelt terület és ismert támogatási igény – által kalkulált összegeket tartalmazza (1. táblázat).

Tervezetten azonban a matematika fordítottan történik. Az 1. pillérre meghatározott összegből először a fix támogatási összegek (üzemméret támogatása, fiatal gazdák támogatása) kerülnek elhatárolásra, majd az AÖP összege (a beérkezett területre igényelve, de figyelembe véve a minimális és maximális összegeket), majd a maradék képezi a Kondicionalitás alapját.
A már közölt információk nem tekinthetőek teljesen véglegesnek, több pontban még előfordulhatnak módosítások, de ezek megjelenése esetén igyekszünk tájékoztatni Önöket az aktuális változásokról.

Szabó Gabriella
okleveles agrármérnök, szaktanácsadó
Talaj-Agro Kft.