fbpx

Ha beüt az agrár-krach: új vis maior szabályozás jelent meg

Írta: Kohout Zoltán - 2024 április 24.

Kisajátítás, előre nem látható logisztikai akadályok, agronómiai anomália – új elemekkel bővült a vis maior szabályozás, ami rögzíti, mit fogad el a Nemzeti Kifizető ügynökség, ha a gazda nem teljesíti a támogatási feltételeket.

Elháríthatatlan, külső tényező

… ami megakadályozza a teljesítést – ez a vis maior jogi kategória, ami mentesíti a szankciótól vagy visszafizetési kényszertől azt a gazdát, gazdaságot, aki tudja igazolni, hogy rajta kívülálló okok miatt nem teljesíthette az agrártámogatásokhoz fűződő kötelezettségeit. Az ezt rögzítő jogszabály új elemekkel bővült. A halál vagy betegség ténye mellett megjelent a tevékenységhez fűződő ingatlan (földterület, üzem) kisajátítása, vagyonelemek, állatállomány megsemmisülése (például egy állomány járványügyi intézkedés keretében történő felszámolása). Ugyancsak elfogadható ok, ha az intervenciós és exporttevékenységgel összefüggő szállítási útvonalon váratlan vagy tartós akadály merül fel, aminek elhárítására a támogatást élvező gazda önerejéből képtelen, és más útvonal használata jelentős többletköltséggel járna. Szintén szerepel a védett vagy a fokozottan védett állatfaj egyede általi károkozás, kártétel, ha a természet védelméről szóló jogszabályban meghatározott – védett állatfaj egyede kártételeinek megelőzése, illetve csökkentése érdekében tett – intézkedések ellenére következett be a kár. Emellett értelemszerűen az üzemet, a földterületet, a megvalósítás helyéül szolgáló ingatlant vagy az erdészeti létesítményt sújtó természeti csapás, illetve szélsőséges időjárási körülmény (földrengés, árvíz, szélvihar, aszály, belvíz, tűzeset, jégeső, fagy, felhőszakadás, villámcsapás, stb.), vagy az állatállományt részben vagy teljesen egészét sújtó járványos, fertőző megbetegedés vagy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény szerinti állat-járványügyi intézkedés miatti állománycsökkenés; vagy a termesztett növények, gombák részét vagy egészét sújtó fertőzés, illetve károsító járványos szintű előfordulásából eredő kártétel. Vis maior lehet még az is, ha olyan jogszabály-változás vagy más állami intézkedés következik be, amit nem a támogatást élvező gazdaság kezdeményezett, de az akadályozza őt a teljesítésben – például terület-átminősítés.

Időben és hitelt érdemlően

Természetesen ezeket a körülményeket, illetve a károk elhárítására tett erőfeszítések tényét a gazdaságoknak hitelt érdemlően bizonyítaniuk kell. Igazolniuk kell többek között, hogy gondoskodtak a baleset-, tűz- és járványvédelemről, a megfelelő agrotechnikáról például a talajművelésben (pl. AÖP, takarónövény-technológia), vagy például arról, hogy nem az ő hibájából áll el a felvásárló az előzetes megállapodástól. Fontos továbbá a határidő: főszabály szerint a vis maior esemény bekövetkeztétől annak bejelentéséig nem telhet el több mint 21 nap.