fbpx

Átmeneti mentesség a növényvédő szer használati tilalom alól egyes fertőzött másodvetésekre

Írta: Csomor Zsolt - 2018 szeptember 26.

Az Európai Bizottság rendeletének módosítása értelmében 2018-tól a termelő ökológiai jelentőségű területeken tilos a növényvédőszerek-használata, így az ökológiai jelentőségű másodvetéseken is. Amennyiben egyes károsítók oly mértékben felszaporodnak a területen, hogy az már a szomszédos termelők növényvédelmi biztonságát is veszélyeztetik, egy uniós iránymutatás szerint a tagállamok ezeket vis maior eseményként ismerhetik el.

A hazai zöldítési szabályokat leíró FM rendelet értelmében a meghatározott valamely esemény bekövetkezésekor a növényvédő szer használati tilalom vagy fenntartási kötelezettség alól mentesülhetnek a mezőgazdasági termelők. Amennyiben a mezőgazdasági termelő vis maior körülmény miatt nem képes eleget tenni a jogszabályban előírt kötelezettségeinek, a támogatásra való jogosultsága az érintett területek tekintetében megmarad. A követelmények nem teljesítése miatt sem büntetéssel, sem szankcióval nem sújtható, és úgy kell tekinteni, hogy a bejelentett ökológiai jelentőségű területre előírt kötelezettsége teljesült.

A károsítók vis maior esetként értékelhető felszaporodásakor a hatósági bejelentést az illetékes növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatalhoz kell benyújtani, akik határozatban rendelik el a kötelező növényvédelmi beavatkozást. Ez lehet növényvédő szeres kezelés vagy azonnali leforgatás, megsemmisítés.

Ezt követően a mezőgazdasági támogatásokat érintő vis maior eseményre vonatkozó bejelentést, valamint az esemény bekövetkezését igazoló dokumentumok kizárólag ügyfélkapun keresztül nyújthatók be a Kincstár honlapján elérhető vis maior esemény bejelentésére szolgáló elektronikus felületen. A bejelentést az esemény bekövetkezésétől számított 21 napon belül meg kell tenni. A bejelentésben fel kell tüntetni az ügyfél-azonosítási adatokat, az eseményre vonatkozó adatokat, bekövetkezésének helyét, időpontját, leírását és következményeinek megjelölését, valamint az érintett terület adatait. Emellett minden esetben meg kell adni, hogy a mezőgazdasági termelő mely támogatási feltételnek való megfelelést nem tudja teljesíteni, valamint nyilatkoznia kell, hogy az esemény mely intézkedés vagy intézkedések vonatkozásában merült fel.

Összeállította:
Csomor Zsolt