fbpx

Átmeneti támogatás összege – 225 ezer euró

Írta: Barna Ferenc - 2021 szeptember 02.

Kizárólag vissza nem térítendő átmeneti támogatást igényelhet – a húshasznú szarvasmarha- és bivalyágazat termelési hatékonyságának, valamint a szarvasmarha-, és bivalyállomány genetikai színvonalának növelése érdekében – az állattartó (kérelmező) az apaállat támogatási időszakban történő első tenyésztésbe állítása esetén.

 

Az uniós normatíva

Az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i 2020/C 91 I/01. számú európai bizottsági közlemény 3.1. pontja alapján az elsődleges mezőgazdasági termelést végző vállalkozások – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – vissza nem térítendő támogatásként legfeljebb 225.000 euró mértékű átmeneti támogatást (a továbbiakban: átmeneti támogatás) jogosultak igénybe venni.

A témában 2021. évben alkalmazandó nemzeti jogszabály „A tenyészbika tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet.

 

Magyar szürkemarha
Támogatásra lehet pályázni a genetikai színvonal növelése érdekében (Fotó: Horizont Média/Kohout Zoltán)

 

Az átmeneti támogatás összege a támogatási időszakban tenyésztésbe állított apaállatonként:

  • húshasznú tenyészbika esetén 750 ezer forint;
  • hústípusú magyartarka tenyészbika esetén 650 ezer forint;
  • magyar szürke tenyészbika esetén 400 ezer forint;
  • bivaly tenyészbika esetén 300 ezer forint.

azonban, a támogatás nem haladhatja meg az állattartó és a vele kapcsolt vállalkozásnak minősülő vállalkozás részére rendelkezésre álló szabad átmeneti támogatási keretet.

 

A támogatás iránti kérelem benyújtásához a Kincstár nem rendszeresít papír alapú nyomtatványt

A támogatási kérelmet, valamint a támogatási kérelemre indult eljárás során – a felügyeleti eljárás kivételével – minden dokumentumot elektronikusan, a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon, ügyfélkapus azonosítást (bejelentkezést) követően elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen keresztül kell benyújtani.

A nem elektronikus úton benyújtott támogatási kérelmet a Kincstár visszautasítja, az egyéb nem elektronikus úton benyújtott dokumentum a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.

 

Egy kérelmező egy támogatási időszakban kizárólag egy átmeneti támogatás iránti kérelmet nyújthat be

A támogatási kérelem az ügyfélkapus azonosítást (bejelentkezést) követően elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen, a Kincstár által erre a célra kialakított elektronikus űrlapon 2021. szeptember 01. és 2021. szeptember 20. között az Elektronikus kérelemkezelésen belül a (Válságkezelő Program Átmeneti Támogatások/Válságkezelő Program elérési útvonalon) Tenyészbika átmeneti támogatás menüponton keresztül tölthető ki és nyújtható be. A felület 00:00 órakor nyílik a fent jelzett napon, illetve 24:00 órakor zárul, a benyújtásra vonatkozó határidő jogvesztő.

 

Magyar szürkemarha
Hagyományőrzés és digitális mezőgazdaság, kérelem csak elektronikusan (Fotó: Horizont Média/Kohout Zoltán)

 

A támogatási kérelemhez csatolni kell

A tenyésztőszervezet igazolás arról, hogy a támogatási kérelemben megjelölt ENAR-számú és központi lajstromszámú állategyed a támogatási időszakban apaállatnak minősül, és azt a kérelmező a Rendelet 4. § (1) bekezdés d) pontja szerint tenyésztésbe állította, csatolandó.

A támogatási kérelemhez kötelezően mellékelendő dokumentumnak elektronikusan, olvasható minőségben, szkennelt formában kell rendelkezésre állnia.

A támogatási kérelem módosítására a benyújtását követő naptól két napon belül, de legkésőbb a benyújtási határidő végéig 2021. szeptember 20-án éjfélig van lehetőség.

Az eljárásról további információ érhető el a Magyar Államkincstár honlapján.

 

Forrás: NAK