Az ökológiai gombatermesztés sajátosságai

Írta: Szerkesztőség - 2011 május 27.

Cikksorozatunkban ezúttal az ökológiai élelmiszer előállítás egyik érdekes, meglehetősen speciális ágazatát, az ökológiai gombatermesztést mutatjuk be. Csakúgy, mint az ökológiai gazdálkodásban előállított egyéb termékekről, a termesztett bio gombáról is elmondható, hogy ízletessége, jobb beltartalmi értékei alapján felülmúlja a szokványos módon termelt gombát, továbbá szermaradék-mentessége révén is egyértelműen értékesebb annál.

Az Európai Unióban az ökológiai gombatermesztésre vonatkozó előírásokat ugyancsak a Tanács 834/2007/EK rendelete és a Bizottság 889/2008/EK rendelete szabályozza.

Vegyük sorra az előírásokat, melyek betartása elengedhetetlen az ökológiai minőségű gomba előállításához.

 

Átállási idő

A gombatermesztésben nincs átállási idő.

Amint az előírásokban szereplő, a létesítményekre, közegre, a szaporítóanyagra stb. vonatkozó követelményeket teljesíti a termelő, átállási idő nélkül van lehetősége ökológiai termelést végezni.

 

A termesztési közeg összetétele

A gombatermesztéshez használt közeg összeállítására elsősorban ökológiai eredetű anyagokat kell felhasználni.

Az istállótrágyának és állati ürülékeknek ökológiai körülmények között tartott állatoktól kell származniuk.

Ez lehet istállótrágya, szárított istálló- és baromfitrágya, állati ürülékből előállított komposzt, de lehet hígtrágya és trágyalé is.

Előfordulhat, hogy ezeket a szükséges mennyiségben nem lehet beszerezni ökológiai gazdaságból.

Ebben az esetben nem iparszerű mezőgazdaságból is be lehet szerezni a trágyaféleségeket, azzal a feltétellel, hogy azok aránya nem haladhatja meg a 25 %-ot.

Az arány számításánál a termesztési alapanyag összetételét kell figyelembe venni, mégpedig oly módon, hogy az összetevők komposztálás előtti súlyával kell számolni és a takaróanyagot és a hozzáadott vizet ki kell hagyni a számításból.

A trágyaféleségek mellett ökológiai gazdálkodásból származó mezőgazdasági növényi alapanyagokat is fel lehet használni, pl. szalmát, szénát, kukoricaszárat stb.

A termesztési közeghez tőzeg is adható, azonban kizárólag vegyszerekkel nem kezelt tőzeg.

Mindezek mellett fa és fából származó anyagok (fűrészpor, faforgács, kéreg stb.) is adhatók a termesztési közeghez, azonban csak olyanok, melyeket a kivágás után nem kezeltek vegyszerekkel.

Felhasználhatók továbbá az előírásokban meghatározott ásványi anyagok, víz és termőföld.

 

Gombavédelem

Az ökológiai gombatermesztésben az ökológiai gazdálkodás egyéb ágazataihoz hasonlóan a betegségek és kártevők elleni védekezésben a legfontosabb eszköz a megelőzés.

Megelőzésre alkalmazhatóak a fizikai módszerek, pl. szúnyogháló, fénycsapda, illatárasztás.

Felhasználhatóak az ökológiai növényvédelemben engedélyezett, a jogszabály pozitív listájában szereplő anyagok is, a szerekre vonatkozó általános előírásoknak megfelelően.

A kártevők és betegségek elleni védelemnek különösen fontos részét képezi a gombatermesztő helység rendszeres tisztítása és takarítása, amelyet a mezőgazdasági üzemekben engedélyezett tisztító- és fertőtlenítőszerekkel lehet végezni.

 

Egyéb elvárások

Külön elvárások vannak az ökológiai gombatermesztők számára, amennyiben egy adott gazdaságon belül ökológiai és szokványos gombatermesztés (párhuzamos gombatermesztés) is zajlik.

Ebben az esetben az ökológiai és a szokványos gombatermesztésre szolgáló létesítményeket nem szabad egymással váltogatva használni.

Amennyiben a kétféle egységben azonos gombafajt termesztenek, akkor ügyelni kell arra, hogy az egyes változatokat egyértelműen, könnyen meg lehessen különböztetni egymástól, pl. színben eltérőek legyenek.

Ezzel is biztosítható, hogy a különböző státuszúként termesztett, azaz az ökológiai és a szokványos gomba nem keveredik egymással.

Természetesen az ökológiai gombatermesztést folytató termelők számára is fontos követelmény a megfelelő dokumentáció vezetése, továbbá a megtermelt áru előírásoknak megfelelő egyértelmű jelölése.

Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a termékek csak akkor jelölhetők ökológiaiként, ha az előállítás egy illetékes hatóság által elismert ellenőrzési rendszerben folyik.

A termelőnek tehát szerződéses kapcsolatban kell állnia az ellenőrző és tanúsító szervezettel, amely a tevékenység valamennyi lépésének ellenőrzését követően – amennyiben mindent az előírásoknak megfelelőnek talált – kiállítja a minősítő tanúsítványt.

A termelő kizárólag érvényes tanúsítvány birtokában értékesítheti termékeit az ökológiai eredetre történő utalással.

 

Dr. Roszík Péter és Nagy Judit

Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.

A cikksorozat a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. (HU-Öko-01) támogatásával készült.