Az optimális tőszám a modern hibrideknél

Milyen tőszámokkal dolgoznak a tengerentúlon?

A magasabb tőszám szoros kapcsolatban áll a magasabb terméssel és lehetővé teszi, hogy jobban kihasználjuk a modern hibridek genetikai potenciálját. Az újabb, modernebb hibridek nagyobb termőképessége az egységnyi területről lehozható több termésből származik és nem pedig a növények egyedi termőképességének növekedéséből. Az újabb hibridek jobban viselik a nagyobb tőállományból eredő stressz helyzetet, ezért érdemes kihasználni ezt a genetikában rejlő plusz potenciált.

A DuPont Pioneer minden évben számos tőszámkísérletet állít be a legújabb hibridekkel. 2009-től 2014-ig tartó kísérletekben a legmagasabb jövedelem a 76 000 – 96 000 hektáronkénti vetett magszámokhoz tartozott. A legmagasabb termésszint ezekben a tőszámkísérletekben 10 és 15 t/ha között alakult.

2015-ben a DuPont Pioneer felmérést végzett az Egyesült Államok és Kanada gazdálkodói között a kivetett magszámot illetően. A felmérés lényegi megállapításai a következőek:

  • A gazdálkodók 10%-a 88 000 vetett magszámmal, illetve e felett termeszt kukoricát.
  • A gazdálkodók harmada a 81 000 és 88 000 közötti vetett magszámmal dolgozik.
  • A gazdálkodók további harmada 74 000 és 81 000 közötti vetett magszámmal dolgozik.
  • A fentiekből következőleg az Egyesült Államok és Kanada gazdálkodóinak 70%-a 74 000 vetett magszám felett termeszti a kukoricát.

Az 1-es számú ábrán az Egyesült Államokból származó adatok alapján 1985-től 2013-ig ábrázoltuk az alkalmazott átlagos tőszámot és az adott évhez tartozó termésátlagot. Az egyre magasabb termésekhez sok tényező járul hozzá, az egyik ilyen, a folyamatosan emelkedő tendenciát mutató kivetett magszám mennyisége. Az Egyesült Államok a 80-as évek közepén alkalmazott 56 000 mag/ha-os napjainkban már 76 000 környékén van. Ezzel együtt az akkori 7 t/ha körüli termés átlagok ma már 10 t/ha-os szinten mozognak.

1. sz. ábra

A magasabb tőszámok miatt a növények között nagyobb a verseny a tápanyagért, vízért és a fényért. A nemesítés és a szelekció azonban azokat a hibrideket részesíti előnyben, amelyek valamely megváltozott tulajdonságuknak köszönhetően jobban viselik az ilyen stresszhelyzeteket. Például a modern hibrideknek több felső levele van a cső felett, vagy a levelek erekt állásúak, így kevésbé árnyékolják le egymást. Továbbá a gyökérrendszer is jóval hatékonyabban képes a tápanyag és víz felvételére.

Természetesen a tőszámot nem célszerű és nem gazdaságos egy bizonyos határ fölé vinni. Az alkalmazott tőszámnak határt szab az adott terület csapadékviszonya, a termőföld minősége, a tápanyagutánpótlás és az alkalmazott agrotechnika. Azért, hogy egységnyi területről a lehető legnagyobb profitot tudjuk elérni, nagyon fontos az optimális tőszám meghatározása. A DuPont Pioneer-nál minden évben állítunk be tőszámkísérleteket az ország különböző régióiban, ezzel bizonyos támpontot adva a gazdálkodóknak a hibridjeink tőszám optimumával kapcsolatban.

A 2-es számú ábrán az Iregszemcsén elvetett kisparcellás, négy ismétléses tőszámkísérletünk eredménye látható.

2. sz. ábra

*A P9241, P9486, P9903, P0023 és a P9911 Optimum® AQUAmax® hibrid

Fontos tudni, hogy a tőszám az iregszemcsei kísérlet esetében a betakarításkori tőszám és nem pedig a kivetett magszám. Továbbá azt is számításba kell venni, hogy ez a termőhely átlag felettinek mondható, ahol a talajadottságok kedveznek az intenzív kukoricatermesztésnek. A fenti adatok alapján, az itt elvetett hibridek esetében és intenzív termesztési viszonyok közé átlagosan a 75 000 beállt növényszám mondható optimálisnak.

A fényképen a P0023 Optimum® AQUAmax® hibrid csövei láthatóak, amit 5 méter hosszan törtünk le a különböző tőszámokon. Így a felső sortól lefelé haladva a 45-60-75-90 ezres tőszámokról származnak a csövek. A P0023 Optimum® AQUAmax® hibrid kiemelkedően jó stressztűrését mutatja, hogy még a legmagasabb tőszámon is csak kis mértékű orrosodás volt tapasztalható, a legnagyobb termést is itt adta ebben a kísérletben.

1. sz. fotó

A vetett magszám meghatározása során érdemes megfontolni az alábbiakat:

  • Általános érvényű szabályként, hogy 5%-kal több magot vetünk ki mint a tervezett hektáronkénti növény állomány. Fontos ismerni a vetőmag meleg csíra értékét, mert az 5%-ot ehhez mérten is módosíthatjuk.
  • További 5%-kal emeljük meg a vetett magszámot korai vetés esetében és hideg, nehezen felmelegedő, víznyomásos talajokon, valamint, ha számítani lehet kártevők, kórokozók miatti növényszám kiesésre.
  • Aszályra fokozottan veszélyes területeken az optimálistól alacsonyabb tőszámmal dolgozzunk.

A hibridjeink esetében az adott területre és technológiához javasolt optimális tőszám tekintetében segítséget kaphat agronómus kollégáinktól. Szakmai támogatásért keresse őket bizalommal!

Fábián László
Termékmenedzser
Pioneer Hi-Bred Magyarország Kft

Kérjük, látogasson el weboldalunkra és tekintse meg DuPont Pioneer Hírlevelünket az alábbi linkekre kattintva!

www.pioneer.com/hungary

www.dupontpioneerhirlevel.com

A DuPont ovális logó a DuPont hivatalosan bejegyzett védjegye.

®, TM, SM a Pioneer bejegyzett védjegyei. ©2014 PHII.

dupont hibrid kukorica növénytermesztés pioneer