Bezárás

Az őstermelőkre vonatkozó 2011. évi személyi jövedelemadó változások

Írta: Szerkesztőség - 2011 január 20.

Személyi jövedelemadó változások mentek végbe 2011-ben.

 

Általános változás:

• Az adó mértéke egységesen az összevont adóalap 16%-ára módosult,

• Az adó alapja továbbra sem a bruttó jövedelem, hanem annak 127%-a (szuperbruttósítás),

• Az átalányadózó magánszemély, egyéni vállalkozó, őstermelő felbruttósított jövedelme is összevont jövedelemként adózik.

 

Az őstermelő által választható adózási módok:

• 600 ezer Ft bevétel alatt adómentes, felette választható:

• 10 %-os költséghányad alkalmazása

• Átalányadó (8 millió forint bevételig választható)

• Tételes költségelszámolás

• vagy (600 e-4 millió bevétel esetén) 20%-ról költségnyilatkozat

 

A mezőgazdasági őstermelőnek

 

Az átalányadózást választó kistermelőnek is –, ha az e tevékenységből származó bevétele nem haladja meg az évi 600 ezer forintot, akkor nem kell jövedelmet és adót megállapítania.

 

Az évi 600 ezer forintot meghaladó bevétel esetén a jövedelem megállapítható

 

10%-os költséghányad

 

Akkor alkalmazandó, ha a termelő nem kíván a költségeivel tételesen elszámolni. Ekkor a bevétel 90%-a tekintendő jövedelemnek.

Ez az összeg, amely esetleg más jövedelemmel való összevonás után kell az adó alapját megállapítani. Az adó kiszámítása: az adó alapja a számított jövedelem 27%-al növelt összege, mely után 16%-os adókulccsal kell adóznia.

A mezőgazdasági tevékenység adójából maximum 100.000- Ft őstermelői adókedvezmény és más igazolt adókedvezmény is igénybe vehető.

 

Átalányadózás

 

 A mezőgazdasági kistermelő: akinek a mezőgazdasági tevékenységéből az adóévben megszerzett bevétele a 8 millió forintot nem haladja meg. Ezen bevételi határig választható a mezőgazdasági termelő számára az átalányadózás.

Amennyiben egyidejűleg egyéni vállalkozó is, akkor mindkettő vállalkozási formára külön-külön és egyidejűleg választhatja ezt az adózási módszert. Egyéni vállalkozóként továbbra is 15 millió forint árbevételig jogosult rá.

Az adóalap kiszámítása: állati termékek esetén jövedelem, a bevétel 6%-a, viszont az adó alapja ennek az összegnek a 27%-kal növelt értéke, az adója 16%.

2011. évre történő választását a 2010.évi adóbevallás nyilatkozati lapján jelölni kell!

Amennyiben az átalányadózást választó kistermelő költségei fedezetére vagy fejlesztési célra támogatást kapott, akkor a támogatás összegéből az adóévben önálló tevékenységből származó bevételként annyit kell bevallania, amennyit abból igazoltan felhasznált.

 

bevétel

4.000.000

Jövedelem áll.(bev.*6%)

240.000

Adóalap: (240 eFt x 127% =

304.800) x 16% SZJA

48.768

EHO-nem főállású termelő

(adóalap*27%)

64.800

Össz.teher:

113.568

 

Tételes költségelszámolás nyilatkozattal

 

A 2011. adóévre változatlanul lehetőség van egyszerűsített bevallási nyilatkozatot tenni annak a tételes költségelszámolást alkalmazó kistermelőnek, akinek a mezőgazdasági termelésből származó bevétele 600.000- Ft és 4 millió forint közötti.

A nyilatkozattételnek továbbra is feltétele, hogy rendelkezzen a tevékenységével összefüggésben felmerült, legalább a bevétel 20%-át kitevő számlákkal igazolt költséggel és útnyilvántartással alátámasztott jármű használati költséggel.

Ekkor arról is nyilatkozik, hogy az adóévben nem volt a mezőgazdasági kistermelésből jövedelme.

Azokban az adóévekben, amelyekben egyszerűsített nyilatkozatot tesz a kistermelő, a tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásából, valamint az elhatárolt veszteségből 20%-ot elszámoltnak kell tekinteni.

 

bevétel

3.999.999

EHO (bev.*5%*15%)

30.000

Össz.teher:

30.000

 

Tételes költségelszámolás

 

Az igazolt költségeken felül 8 millió forint bevételig 40%-os kistermelői költségátalány is levonható. Ebben az esetben veszteséget mindaddig nem határolhat el, amíg kistermelői költséghányadot is elszámol.

A korrigált bevétel és a költségek különbsége a jövedelem (ha az pozitív előjelű), de az adó alapja a jövedelem 27%-al növelt összege. Az adó mértéke pedig a számított adóalap 16%-a..

A mezőgazdasági tevékenység adójából maximum 100.000.- Ft őstermelői adókedvezmény vehető igénybe.

Ez az adókedvezmény, de minimális (csekély összegű) agrártámogatásnak minősül, igénybe vételének feltétele, hogy a magánszemélynek az adóbevallásában fel kell tüntetnie a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerbeli regisztrációs számát.

 

bevétel

4.000.000

költségek

-2.000.000

40% ktg. által

-1.600.000

jövedelem

400.000

Adóalap 400 eFt x127% = 508.000 SZJA 16%

81.280

Adókedvezm.

-100.000

SZJA

0

EHO (bev*5%*15%)

30.000

Össz.teher:

30.000