Az utolsó számít, november 30-ig módosíthat a kárenyhítési kérelmén, ha újat ad be

Írta: Barna Ferenc - 2020 november 01.

A károsult gazdák idén a korábbi gyakorlatnak megfelelően, elektronikus úton nyújthatják be november elejétől a kárenyhítő juttatás iránti kérelmüket a Magyar Államkincstár (MÁK) erre szolgáló internetes felületén. A kérelem aktualizálva többször is benyújtható, az illetékesek a 2020. november 30-án, 24:00 óráig utolsóként benyújtott kérelmet veszik figyelembe.

A kárenyhítő juttatás iránti kérelemről 2021. március 31-ig születik döntés, az igazoltan károsult gazdák eddig kapják meg a kárenyhítő juttatást.

 

belvíz

 

Vonatkozó jogszabályok:

  • A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény tartalmazza a fő szabályokat, meghatározza a fogalmakat.
  • A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről a 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet szól, ezt kell alkalmazni.

 

Átlaghozam és referenciaárak

A kárenyhítő juttatás iránti kérelemben a növénykultúra tárgyévi- és referencia hozamértéke a megadott referenciaárak felhasználásával állapítható meg. Azon növénykultúrák esetén, amelyeknél a referenciaár mellett az ársávot is megadták, a számításhoz a referenciaártól eltérő, az ársávba eső és számlával, illetve termeltetési szerződéssel igazolt ár is használható.

Ha egy növénykultúrára vonatkozóan a termelőnek nem áll rendelkezésre a referencia-időszak, akkor annak meghatározásához a közzétett 2015-2019. évi átlaghozam-adatokat használhatja fel.

 

fagyos virág

 

Kárérték számítása

A kárenyhítő juttatás alapját a tárgyévi hozamérték és a referencia hozamérték különbsége, azaz a hozamérték-csökkenés (termelésiérték-kiesés) jelenti. A kárenyhítő juttatás összege legfeljebb a hozamérték-csökkenés 80%-áig terjedhet, amennyiben a károsult gazda rendelkezik megfelelő mezőgazdasági biztosítással.

A mezőgazdasági termelő ugyanakkor a neki járó kárenyhítő juttatás felére jogosult, amennyiben az üzemi szintű referencia hozamértékének legalább felére kiterjedően – az adott kárenyhítési évre vonatkozóan – nem kötött az adott növénykultúrára jellemző aszály, belvíz, felhőszakadás, jégeső, mezőgazdasági árvíz, tavaszi fagy, őszi fagy, téli fagy vagy vihar káreseményre kiterjedő hatályú mezőgazdasági biztosítást.

Forrás: Agrárminisztérium, sajtóközlemény
Fotó: Horizont Média Archívum