fbpx

Bizalom a tisztességnek WebENAR – az állat személyi szám elektronikus ügyintézése

Írta: Szerkesztőség - 2012 február 03.

Az állattenyésztő, állattartó kis és középvállalkozások vezetői, tulajdonosai a szakmai és pénzügyi működésükkel kapcsolatos adminisztratív terheket különösen irritáló tényezőként említik. Az adminisztrációk teljesítése nem csak a bürokratikus elvárások teljesítését jelenti, hanem esetenként kockázatot is gerjeszt az adatbázisok által megkövetelt bizonylati rendszer tartalmi és formai kielégítésekor.

Az „egyszerű állam” koncepciójába illeszkedően az igazgatás az állattenyésztés szervezés területén is bővülő körben kész elfogadni a vállalkozások szakmai működésének elektronikus dokumentálását.

Ezúton tájékoztatjuk a gazdatársadalmat, hogy a közelmúltban befejeződött az ENAR fejlesztése, aminek a keretében számos, a működtetést gyorsító, azt biztonságosabbá tevő, illetve az állattartás területén tevékenykedő magánszemélyek és gazdasági szervezet munkáját, jogszabályi kötelezettségüknek való megfelelést lehetővé tevő rendszer került kidolgozásra.

2011. szeptember 1-től lehetőséget nyitottunk arra, hogy egy virtuális felületen, „webENAR”-on keresztül az állattartók, az önálló tenyészetek ENAR felelősei, illetve a megyei körzetbe sorolt tenyészetek kapcsolattartó állatorvosai adatot közöljenek az adatbázis felé.

Az adatközlés a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal honlapján, a www.mgszh.gov.hu oldal „E-ügyintézés/Ügyfélkapu bejelentkezés” menüponton keresztül lehetséges.

A regisztrációval és bejelentkezéssel kapcsolatos információkat, eljárásrendet szintén az MgSzH honlapról tölthetik le, a bejelentkezési pont alatti linkről.

Az ügymenet részletes leírásai a szerepkörös útmutatókban is módosításra kerültek, amelyek a megújult tartalommal a www.enar.hu oldalról tölthetők le 2011. szeptember 1-e óta.

A faji ENAR rendszereken túl a regisztráció után lehetőség van a gazdálkodási naplók, tápanyag-gazdálkodási terv e-nyomtatványok, nitrát e-adatlap feltöltésére és egyéb borászati ügyintézésre is.

Az ENAR rendszerek webes elérhetősége kapcsán – amely elérhetőség magában foglalja az e-mailen történő borjúbejelentést is – a marhalevél igazoló lapok, illetve szarvasmarha útlevelek díjtételei is módosultak.

Ezen kívül újításként bevezetésre került a „Sürgősség” intézménye, amely a papíralapú vagy elektronikus bizonylat beérkezéstől számított maximum 2 munkanapon belüli rögzítését, feldolgozását és a marhalevél, útlevél vagy hibaüzenet postára adását jelenti.

 

Az 1. táblázat tartalmazza a 2011. szeptember 1-től érvényes díjakat, mind az elektronikus (web, e-mail), illetve a sürgősségi felárral ellátott díjtételek listáját is.

  1. táblázat

Bizonylat típusa

Igénylési forma

Szolgáltatási díj Ft/db

Marhalevél

webes vagy e-mailes benyújtás

500

Marhalevél

papír alapú benyújtás

1000

Marhalevél

webes vagy e-mailes benyújtás sürgősséggel

750

Marhalevél

papír alapú benyújtás sürgősséggel

2000

Szarvasmarha útlevél

webes benyújtás

500

Szarvasmarha útlevél

papír alapú benyújtás

1000

Szarvasmarha útlevél

webes benyújtás sürgősséggel

750

Szarvasmarha útlevél

papír alapú benyújtás sürgősséggel

2000

EU tagállamból behozott szarvasmarha regisztrációja (marhalevél)

e-mailes (2011-es bizonylat) benyújtás

500

EU tagállamból behozott szarvasmarha regisztrációja (marhalevél)

papír alapú benyújtás

1000

EU tagállamból behozott szarvasmarha regisztrációja (marhalevél)

e-mailes (2011-es bizonylat) benyújtás sürgősséggel

750

EU tagállamból behozott szarvasmarha regisztrációja (marhalevél)

papír alapú benyújtás sürgősséggel

2000

 

 

Lehetőség nyílt arra, hogy a sürgősséget a bizonylatokon is indikálni lehessen.

A 2010-es borjúbejelentő lapon – a megfelelő rovat átmeneti hiánya miatt – a „sürgős” szó feltüntetésével van lehetőség (a bizonylat jobb felső sarkában) a sürgősségi igényt jelezni.

Az ENAR rendszer webes kialakítása nemcsak a szarvasmarhafélékre való tekintettel került fejlesztésre, hanem juh/kecske, sertés és baromfi fajok esetére is.

Az interneten elérhető bizonylattípusokat és elektronikus változataik webes menüpont szerinti megnevezéseit a 2. táblázat tartalmazza.

Az elektronikus kérelem benyújtás használatához viszont regisztráció szükséges, egyrészt ügyfélkapus regisztráció, másrészt MgSzH partner, vagy MVH ügyfél-regisztráció.

Az ügyfélkapus regisztráció során megadott regisztrációs alapadatoknak (úgymint születési név, – hely, – idő, anyja neve) meg kell egyeznie az MgSzH partner vagy MVH-s ügyfél regisztráció alkalmával megadott adatokkal.

Bármely alapadat eltérésekor a rendszer a beléptetést blokkolja, pontosabban megtagadja.

 

Az elektronikus felület Windows Explorer böngészőre lett optimalizálva, más böngészőkkel történő próbálkozáskor, hibás megjelenítés, megnyitás, mentés fordulhat elő.

  1. táblázat

Faj

Bizonylat száma

Webes menüpont megnevezése

Szarvasmarha

3111

ENAR bejelentés, módosítás

3114

Igazolólap kérés

3115

Füljelző rendelés

3116

Füljelzőpótlás rendelés

3118

Füljelző letiltás/feloldás

3119

Füljelző rendelés törlő

3121

Egyed kikerülés

3129

Útlevél igénylőlap

3130

Lezárt tartózkodás bejelentése

3131

Lezárt tartózkodás módosítása

1144

Egyed kikerülésének csoportos hibajelentése (válasz bizonylat)

Sertés

3601

Füljelző és segédeszköz megrendelés

3602

Füljelző és segédeszköz megrendelés törlő

3605

Füljelző letiltás/feloldás

3618

Kiszállítás bejelentés

3619

Beérkezés bejelentés

1618

Kiszállítás bejelentés (válasz bizonylat)

1619

Beérkezés bejelentés (válasz bizonylat)

Juh/kecske

3752

Indítás bejelentés

3753

Fogadás bejelentés

1702

Indítás bejelentés (válasz bizonylat)

1703

Fogadás bejelentés (válasz bizonylat)

Baromfi

3741

Külföldről beérkezett

3744

Indítás bejelentése

3745

Beérkezés bejelentése

3746

Baromfi keltetések

3747

Baromfi keltetések módosító lapja

1744

Indítás bejelentés (válasz bizonylat)

1745

Beérkezés bejelentése (válasz bizonylat)

 

A bevezetés óta eltelt időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy a szarvasmarha tenyésztő gazdaságok bővülő körben alkalmazzák a webENAR nyújtotta egyszerűsített adatbejelentéseket, adatáramoltatást.

Örömmel tapasztaljuk, hogy a hibás kitöltések száma is megszűnt, köszönhetően persze a webENAR számítógépes program önellenőrző funkcióinak. (a program hibás kitöltés esetén a mentést és továbbítást automatikusan megtagadja).

Bízunk abban, hogy a gazdatársadalom kedvezően fogadja a XXI. századi informatika nyújtotta előnyöket, az élőmunka megtakarítás lehetőségeit, és nem utolsósorban a hibajelentések feletti bosszankodások várható elmaradását.

 

Simai Szabolcs – Dr. Flink Ferenc