Biztonságos munkaeszköz-csatlakozások

A munkaeszköz- és a traktorcsatlakozások kialakításánál elsődleges a biztonságos kapcsolat megvalósítása. A kapcsolószerkezettől elvárás, hogy a traktoros egy személyben tudja azt kezelni a vezetőfülkéből. A vonószerkezetek jelentős fejlődésen mentek keresztül, az igen széles választékból néhány újszerű megoldást mutatunk be.

Az univerzális mezőgazdasági traktor dolgozhat vontatott, függesztett, félig függesztett és rászerelt munkagépekkel. A munkaeszköz-csatlakozások kialakításánál elsődleges a biztonságos kapcsolat megvalósítása. A kapcsolószerkezettől egyre inkább elvárás az, hogy a traktoros egy személyben tudja azt kezelni a vezetőfülkéből. Vontatott kapcsolat esetében a traktor a munkagép tömegéből nem vesz át függőleges terhelést (pl. hagyományos pótkocsi esetében), vagy csak minimális terhelést vesz fel (pl. egytengelyes műtrágyaszóró esetében).

A vontatott kapcsolat, a vonóerő-kifejtés átadása a traktor és a munkagép között vonószerkezettel jön létre. A vonószerkezetek kialakítása jelentős fejlődésen ment keresztül, az igen széles választékból most néhány újszerű megoldással kívánunk foglalkozni.

Golyó és kanál csatlakozórendszer

A vonógolyós csatlakozórendszer nemrég alakult ki. 1993-ban a Scharmüller GmbH & CoKG osztrák cég a világon elsőként fejlesztett ki mezőgazdasági gépekhez K80 elnevezésű, 80 mm-es ISO 24347 szabványnak megfelelő vonógolyós gépkapcsolást. A traktorra szerelt golyóra illeszkedik a munkagépre szerelt kanál, és az így létrehozott kapcsolat játékmentes, nagy teherbírású és hosszú élettartamú.

A vonógolyós rendszert ma számos cég gyártja. A termékek sorából kiemelkedik a DROMONE iparágvezető ír cég megoldása (1. kép). Ez a golyó-kanál csatlakozórendszer 2007-től lehetővé teszi a teljesen automatikus kapcsolódást vagy oldást a traktor fülkéjéből anélkül, hogy a vezetőnek a fülkéből ki kellene szállnia. Ennek a rendszernek előnyei az egyszerű reteszelés, a biztonságos kapcsolódás, a lötyögésmentes, csendes üzem, igen hosszú élettartam, a könnyen hozzáférhető zsírhelyek, az egyszerű karbantartás és a cserélhetőség lehetősége vonókampóra, vonórúdra.

1. kép. Az automatikus kapcsolódású DROMONE golyó-kanál csatlakozó- rendszer (forrás: www.dromone.com)

Mechanikus vonószerkezet

A mai traktorokon előszeretettel alkalmaznak úgynevezett mechanikus vonószerkezetet, amellyel a traktor és a vontatott munkagép közötti kapcsolat a vezetőfülkéből vezérelve létrehozható (2. kép).


2. kép. Mechanikus vonószerkezet (forrás: www.dromone.com)

A vonókeretet rendszerint a traktor hátsó hárompont-felfüggesztő szerkezetének hidraulikus emelőegysége mozgatja. Amikor a traktoros rátolat a leengedett vonórúdon lévő kampóval a munkagép vonószemére, létre hozhatja a két gép közötti összeköttetést. A vonókeret üzemi helyzetbe emelése után mechanikusan rögzítődik, és egyúttal zárja a létrejött kapcsolatot. A rögzítés bowden-huzallal vagy hidraulikusan oldható, és a vonókeret leengedésével a kapcsolat megszüntethető. A vonókeret végén lévő kampó egyszerűen lecserélhető vonórúdra, vagy 80 mm-es vonógolyóra.

Hidraulikus vonószerkezet

A hidraulikus vonóhorog-szerkezettel biztonságosabban létrehozható a traktor és a vontatott munkagép kapcsolata, mint a mechanikus szerkezettel (3. kép). A hidraulikus vonóhorog megoldásnál a vonókeret hátra-előre mozgatható egy hidraulikus munkahengert tartalmazó szerkezet segítségével. Mielőtt a traktoros rátolatna a munkagépre, leereszti a hárompont-felfüggesztő szerkezet hidraulikus emelőegységével a vonókeretet, majd a keretben lévő hidraulikus munkahengerrel hátra tolja a vonókeretet. A traktor–munkagép-kapcsolat létrehozása után a vezető felemeli a vonókeretet, és a keretben lévő hidraulikus munkahengerrel előre húzza azt. A vonókeret felemelt helyzete és a kampó–vonószem-kapcsolat rögzítődik. A kapcsolat oldása a vonókeret leengedése és hátra tolása után létre hozható. Természetesen a kampó most is könnyen lecserélhető vonórúdra, vagy 80 mm-es vonógolyóra.

A hidraulikus vonóhorog-szerkezet alkalmazásának előnye, hogy a vezetőfülkéből sokkal jobb rálátás van a munkagépre, és a talajba süllyedt munkagép vonószeméhez is könnyen beakasztható a vonókeret kampója.

Emelőláncos vonószerkezet

A DROMONE ír vállalat 2010-ben készítette az első emelő görgősláncos vonószerkezetet „Linkless Roller Hitch” elnevezéssel (4. kép). Ez a vonószerkezet nem használja a traktor hátsó hárompont-felfüggesztő szerkezetét, nem terheli annak emelőkarjait.

A Linkless Roller Hitch vonószerkezet hasonlóan működik, mint a hidraulikus vonóhorog szerkezet, de a vonókeretet csak a kétoldalt elhelyezett görgős emelőláncok tartják. Az emelőláncokat hidraulikus munkahenger segítségével feszíti vagy lazítja a fülkében ülő traktoros a munkagép kapcsolatának létre hozásához. A láncok lazításakor a vonókeret (súlyerő miatt) lesüllyed, és a traktoros megközelíti a munkagép vonószemét. A vonókampó és a vonószem összeakasztása után a láncok feszítésével felemelkedik a vonókeret, valamint előre csúszik.

A felemelt, előre húzott vonókeretet szabadalmaztatott mechanikai szerkezet rögzíti és zárja a vonókampó és a vonószem kapcsolatát is. A vonókapcsolat megszüntethető a rögzítőszerkezet mechanikus vagy hidraulikus úton való oldása után, a vonókeret leengedésével és a traktor hátra tolatásával. A vonó kampó – igényeknek megfelelően – egy perc alatt lecserélhető vonórúdra, vagy 80 mm-es vonógolyóra.

Az innovatív Linkless Roller Hitch megoldásnak több előnye van. A traktoros a vezetőfülkében ülve gyorsan, biztonságosan elvégezheti a traktor és a vontatott munkagép összekapcsolását. Jó rálátás van az alacsonyra kerülő vonó kampóra, amellyel a talajba süllyedt munkagép vonószeme is könnyen felszedhető. A függesztő karok nélküli vonókeret nem igényli a traktor hátsó hárompont-felfüggesztő szerkezetének használatát.


3. kép. Hidraulikus vonószerkezet (forrás: www.dromone.com)


4. kép. Emelőláncos vonószerkezet (forrás: www.dromone.com)

Elcsúsztatható vonószerkezet Az angol Bennett Engineering családi vállalkozás újszerű elcsúsztatható felszedő vonószerkezetet„Bennett Unidlide” elnevezéssel először a Frendt traktorokhoz készített (5. kép).

5. kép. Elcsúsztatható felszedő vonószerkezet (forrás: www.bill-bennett-eng.co.uk)

Az Unidlide rendszer hidraulikus felszedőkarral forradalmasította a hátsó vonószerkezeteket. Ez a rendszer függesztőkarok nélküli, üzeme nem igényel hárompont-felfüggesztő szerkezetet. A traktoros vezetőülésből hátra tolatva végezheti a traktor és munkagép összekapcsolását. A központi felszedő kart hidraulikus munkahengerrel mozgatva az acél-ívpályán felemeli a vonókampóval összekapcsolt munkagépet. A felemelés után mechanikusan rögzítődik a felszedőkar, és lezár a kampó–vonószem-kapcsolat. A traktor–munkagép-kapcsolat megszüntethető a reteszelőrendszerek mechanikus vagy hidraulikus úton való oldása után, a felszedőkar leengedésével. Az elcsúsztatható felszedő-vonószerkezet előnyei. Gyors és biztonságos munkagépkapcsolat hozható létre a vezetőfülkéből. Nagyon jó rálátás van a vonó kampóra. Nincsenek emelőrudak. Hosszú élettartam, könnyű kezelhetőség, alacsony működési költségek. A felszedő karral jelentős nagyságú emelőerő és oldalerő biztosítható.

Dr. Varga Vilmos
SZIE Gépészmérnöki Kar
Járműtechnika Tanszék