„Én, a robot”

A Vitafort Zrt. októberi országos takarmányozási szimpóziumán az idén először, egyidőben zajlottak az előadások a szarvasmarha- és sertésszekcióban: a szarvasmarhatartás és -takarmányozás témái ez alkalommal a robotizáció köré csoportosultak.

Robotfejéssel a tejtermelés is növelhető

Egyre közeledünk a mesterséges intelligencia irányába, ami alól az állattenyésztés sem kivétel: a szimpózium szarvasmarha szekciójában az előadók különböző aspektusból közelítették meg a robotizált tejtermelést.

Az automatizált tejtermelés kihívásaira dr. Gregosits Balázs, a Vitafort Zrt. kutatás-fejlesztési igazgatója hívta fel a figyelmet. Robotfejés alkalmazásakor olyan innovatív technológia kialakítása a cél, ami a tejelőtehenészetek termelésnövelését eredményezi a fenntarthatóság és a szarvasmarha speciális igényeinek figyelembevételével.

Az automatizálást a gazdaságos működés, az ökonómia és a hosszú hasznos élettartam összefüggésének hármasa is ösztönözi. A tejgazdaságokban is gyakori a munkaerőhiány, ami szintén inspirálhatja a robotfejés megvalósítását.

Dr. Gregosits Balázs, Vitafort Zrt., kutatásfejlesztési igazgató

Fenntarthatósággal és állatjóléttel akár 8-13 százalékkal is növelhető a tejtermelés, hangsúlyozta dr. Gregosits Balázs.

Megfelelő döntéshez az állomány genetikáját is ismerni kell. Ha egy gazdaság automatizált tejtermelés mellett teszi le a voksát, a takarmányozás kialakítása során kell döntenie, hogy a nagyobb tejmennyiség, a magasabb beltartalmi érték, esetleg mindkettő a cél. A jó választáshoz ismerni kell az állomány genetikáját, a tömegtakarmány elérhetőségét és minőségét is.

Általános tapasztalat, hogy a robotfejés bevezetésének legkritikusabb szakasza a kezdeti többhetes átmeneti időszak, amire nagyon fel kell készülni.

PMR takarmányozással a bendő pH-ja nem éri el a kritikus értéket

A robotizált állattartás a precíziós takarmányozás nyújtotta lehetőségek és előnyök kiaknázására épül. Minél sűrűbb a napi takarmányfelvétel, annál kiegyensúlyozottabb a bendőfermentáció folyamata és az étvágy. Jelentősen növekszik az elfogyasztott szárazanyag-mennyiség is, ami magasabb tejhozamot és tejbeltartalmat, valamint az állomány jobb egészségügyi állapotát eredményezi.

A robotizált gazdaságokban alkalmazott PMR (részleges takarmánykeverék) takarmányozás a hagyományos rendszerhez (TMR – teljes takarmánykeverék) képest alacsonyabb beltartalmú tömegtakarmány-bázist biztosít az állatok számára, viszont az egyedek takarmányfelvétele gyakoribbá válik. Ennek köszönhetően a PMR rendszer alkalmazásakor az állat bendőjének pH-ja nem éri el a kritikus 5,8-as értéket, ami már önmagában is előny a hagyományos rendszerekhez képest. Ehhez természetesen megfelelő abrakkeverék takarmány is szükséges.

A helyes PMR takarmányozáshoz a homogén keverés és a tehenek részéről a válogatás elkerülése is fontos, de kiemelkedő jelentőségű a csökkentett beltartalmú takarmány, ami nagy általánosságban 7 liter tej előállításához szükséges energia deficitet jelent. Mivel a PMR takarmányozásnál az állat gyakrabban vesz fel takarmányt, fokozottan ügyelni kell az acidózis és a ketózis elkerülésére.

A Vitafort 350-450 tehénlétszámig az istállórobotos, felette inkább a fejőházas robottechnológiát javasolja.

Teljeskörű szolgáltatás a robottechnológiát választó gazdaságoknak is A Vitafort eddig is teljes körű laborszolgáltatással segítette a takarmányoptimalizálást és a receptúrakészítést: szaktanácsadással, telepi adaptációval, takarmányreceptúrák készítésével és karbantartással is segítette a termelőket. A robotrendszer kialakításához az említetteken felül anyagforgalmi és szaporodásbiológiai vizsgálatokat is végez. A Vitafort rendszeresen konzultál a robottechnológiát telepítő vállalkozásokkal, de szakmai konferenciákat és tanulmányutakat is szervez számukra, valamint közvetlen tapasztalattal rendelkezik számos nemzetközi gyakorlat tekintetében (pl. Németország, Franciaország, Anglia, USA, Kanada).

Nemcsak a nutritív értéket, a technológiai körülményeket is figyelembe kell venni: az automatizált fejésből adódó speciális etetéshez olyan formátum szükséges, ami jól gyártható és használható: ez formulázási kérdés, hívta fel a figyelmet előadása végén a kutatás-fejlesztési igazgató.

 

 

 

robotizáció szarvasmarha takarmányozás tehenészet Vitafort