Többet nyújt az állatnak

A hidrolizált sörélesztő előnyei a tejelő teheneknél

Az élesztőtermékeket széles körben alkalmazzák a tejelő tehenek étrendjében, és a jelentések szerint növelték a tejtermelést és a takarmányhatékonyságot. A kérődzőknek adott leggyakoribb élesztőtermékek az élősejtek, amelyek tejtermelésre gyakorolt pozitív hatása főként a korai laktációs időszakban figyelhetők meg. Az állatok reakciói azonban nem voltak meggyőzőek.

1. diagram: A hidrolizált sörélesztő termékek hatása az in vitro bendő-fermentációra (Alimetrics 2008)

Több különböző tényező lehetett hatással rájuk, de a takarmány-feldolgozás és -tárolás során az élesztők életképessége volt a legtöbb vita tárgya a takarmánygyártók között. Egyrészt a normál, inaktív takarmányélesztő – tápértékén túl – nem bizonyult hatásosnak. Kutatásunk szerint az inaktív élesztőt hidrolizálással működőképessé tehetjük a bendőben. A megfelelő hidrolízissel növelhetjük az oldódó komponensek (főként cukrok) mennyiségét az élesztőben, ami összefüggésben van a funkcionális hatásokkal. A vizsgálatok kimutatták, hogy a hidrolizált sörélesztő (Progut®, Progut® Rumen) növelte a bendőfermentációt, amivel több energiát és proteint biztosított az állat számára. A vizsgálatok során ez magasabb tejhozamot és jobb takarmányhasznosítási eredményeket mutatott a teljes laktációs időszak folyamán. Ezen kívül a hidrolizált élesztő a takarmány-feldolgozás és -tárolás során igen stabilnak bizonyult.


2. diagram: A Progut® hatása az in vitro VFA termelésre különböző szilázs-keverék takarmányarány esetén (Alimetrics 2007) ++** jelentős (p < 0.01) 5-10%-os növekedés

Az élesztő hidrolizálása erősítette a bendő reakcióját a különböző étrendekre

A hidrolízis jelentőségét először egy bendőszimulációs kísérlet során ismerték fel a hannoveri Állatorvosi Egyetemen 2006-ban. A kísérlet során a Progut® hidrolizált sörélesztő függvényében növelte az SCFA, acetát- és propionát-termelését, míg a kevésbé hidrolizált élesztők hatása ugyanarra a nyersanyagra elhanyagolható volt (Vuorenmaa, J. 2007.). Az Alimetrics független vállalat 2008-ban in vitro tesztelte a Progut® és a hidrolizáltabb Progut® Rumen bendő-fermentációra gyakorolt hatását. A Progut® jelentősen megnövelte a bendő mikrobáinak számát és az SCFA termelést, de a hidrolizáltabb Progut® Rumen hatása még hangsúlyosabb volt (1. diagram).

Az Alimetrics vállalat 2006-os bendő-szimulációs kísérlete során a hidrolizált sörélesztő hatása a bendő-fermentációra a fű- és kukoricaszilázs-étrendek esetén is hasonló volt. 2007-es szimulációs tanulmányuk szerint a hidrolizált élesztő hatása hasonló a különböző szilázs-keverék takarmányarányok esetén. E kísérlet során a Progut® jelentősen növelte a bendőfermentációs arányt, az illó zsírsavak (volatile fatty acids, VFA) és a mikrobás biomassza termelését minden vizsgált szilázs-keverék takarmányarány esetén. A VFA-termelés növekedését a fermentáció későbbi szakaszában főként a megnövekedett propionát-termelés okozta (2. diagram). A Progut® a kísérlet során a táptalajjal rendelkező és metabolikusan legaktívabb mikrobákat segítette. A szimuláció későbbi szakaszaiban a Progut® növelte a tejsavat propionáttá alakító Selenomonas-csoport baktériumainak, illetve magas szilázstartalmú étrendekkel a cellulolitikus (cellulózbontó) baktériumok mennyiségét. Összefoglalva, az eredmények azt jelzik, hogy a hidrolizált sörélesztő hatása a laktáció különböző fázisaiban hasonló lehet.

A teljesítményre gyakorolt hatás

A hidrolizált sörélesztő tejelő tehenek teljesítményére gyakorolt hatását különböző országok egyetemein és kísérleti telepein tanulmányozták. A Helsinki Egyetem egy vizsgálata során két héttel a borjazás előtt és 8 héttel a borjazás után adtak Progut®-ot az étrendhez, ami megnövekedett energia-korrigált tejhozamot (energy corrected milk yield, ECM) és takarmányhatékonyságot eredményezett (1. táblázat), továbbá csökkentette az egyedek súlyvesztését. Az ECM-hozam és súlyvesztés különbségéből kiszámítva a Progut® hozzáadása 15,3 MJ ME/nap mértékben javította az állatok energia-felhasználását. A Progut® hozzáadásával megnövelt SCFA termelés energiaértéke a bendőszimulációs kísérlet során csaknem azonos, 15,5 MJ/nap volt (Alimetrics 2006).

1. táblázat: A Helsinki Egyetem kísérlete

Finn tehenészeti telepeken 2006-2007-ben tesztnapos feljegyzéseket gyűjtöttek 22 telepről a hidrolizált sörélesztő étrendbe vezetése előtt és után. Az elemzett adatok összesen 714 tehén 5846 tejhozamának megfigyelését tartalmazták. Az egyedi megfigyeléseket tejes hónapok (monthsin-milk) tényezővel csoportosították. A borjazások, telepek és tehenek száma is részét képezte a statisztikai elemzésnek. Progut®-ot kevertek keveréktakarmányba vagy félkoncentrátumba, és a napi adagot a különböző laktációs szakaszokban 7-től 18 gramm/tehén mennyiségben variáltak úgy, hogy átlag 10 gramm legyen az érték. Ebben a felmérésben a Progut® átlagosan 545 kg-mal javította a tehenek éves tejhozamát 305-napos laktációs időszakkal számolva (2. táblázat). A tejhozam különbsége a kontroll és a Progut® csoportban hasonló maradt az egész laktációs időszak alatt. Az eltéréselemzés szerint a tejhozamra gyakorolt hatás statisztikailag jelentősebb (P<0,001). A Progut® főként a laktációs időszak végén növelte a zsír %-ot (p<0,05), míg a protein % közel ugyanolyan maradt.

2. Táblázat: Finn farmok vizsgálati eredményei 2006-2007.

3. Diagram: A Progut hatása a tejhozamra egy svájci tanulmányban (P. Savary 2008.)

Egy svájci tanulmányban a kísérleti időszak elején 32 tehenet osztottak párokra tejes napok, a három hónapos kontrollidőszak alatti tejhozam és a borjazások száma alapján (Savary, P. 2008.) A kísérletben korai, közép- és késői laktációs tehenek is részt vettek, és az alapvető TMR takarmányozás kukorica- és fűszilázsból, és keveréktakarmányból állt. Progut® hozzáadásával (15g/tehén/nap), illetve anélkül, külön keveréktakarmányt adtak az állatoknak a 15 hetes kísérleti időszak alatt. A Progut® hozzáadása növelte a tejhozamot az egész kísérleti időszak során, átlagosan napi 1,63 kg-mal tehenenként (3. diagram). A tejhozam eltérései miatt a kontrollhoz képest statisztikailag nem jelentős a különbség. A vérminták elemzése kimutatta, hogy a Progut® hozzáadása növelni látszott a glükóztartalmat és csökkenteni a szabad zsírsavakat a vérben (3. táblázat), továbbá jelentősen csökkentette a vér β-hidroxibutirát (ketontest) tartalmát. A vérelemzés eredményei jobb energiafelhasználást mutattak ki a Progut® teheneknél.

3. Táblázat: A Progut® hatása a tejelő tehenek véreredményére (P. Savary 2008.)

A kutatás egyértelműen kimutatta a hidrolízis fontosságát a bendőben lévő inaktív élesztő funkciójának növelésében. A kísérletek során a hidrolízissel kezelt sörélesztő növelte a mikrobás biomassza- és SCFA-termelést, ezáltal több proteint és energiát biztosított az állat számára. A kísérletek során különböző étrendek mellett is eredményesnek bizonyult, javította a tejtermelést, takarmányhatékonyságot és energia-felhasználást mind a korai, mind a késői laktációs szakaszban. A hidrolízis folyamatának optimalizálásával egy új terméket, a Progut® Rument fejlesztették ki kimondottan a kérődzők takarmányozásában való felhasználásra.

Idézett irodalom:S

avary, P 2008. Diplomarbeit at Schweizeriche Hochschule für Landwirtschaft. Vuorenmaa, J 2007. Hydrolysed yeast for dairy cows. International Dairy Topics Vol. 6 no 4.

bendő takarmány tehén tehenészet