Fémzárolt vetőmag a kalászosgabona-termelésben

Az alkalmazott tudományi kutatásokban különbözőféleképpen ítélik meg a növényfajták szerepét a termelési folyamatokban. Egyes megállapítások szerint mindössze 10%-ban, más vélemények szerint akár 30-40%-ban is meghatározhatják a gabonatermelés volumenét.

Az alacsony árak árnyékában

A különböző megközelítések az évjárathatásnak, tápanyag-utánpótlásnak, termőhelyi adottságoknak és a termesztéstechnológiának eltérő részarányt tulajdonítanak, de minden szakmai vélemény közös abban a tekintetben, hogy a termesztett fajta tulajdonságai és fajtaértéke alapozza meg mindezek összességében a potenciális teljesítőképességet. A fajta genetikai termőképessége, rezisztencia tulajdonságai, minőségi paraméterei, alkalmazkodóképessége, flexibilitása jelenti a kiindulási pontot a helyes termesztéstechnológia, termőhely és tápanyag-utánpótlás kiválasztásához. A hazai gabonatermelésünk alakulására számos külső tényező hat. Az utóbbi években tartósan alacsony gabonaárak erősen megnehezítik a kalászos gabona, kiemelten az őszi búza jövedelmezőségét. Az elmúlt év rekordtermése valamelyest javított a növényfaj eredményességén, de az alacsony felvásárlási árakat nem kompenzálta a kiemelkedő átlagtermés. Nem először tapasztalták a termelők, hogy a magas minőségi kategóriájú javító, malmi és euro búza értékesítési árak közötti különbség leapadt, így felerősödött az igény a nagy terméspotenciálú fajták iránt. Az őszi búza árutermő terület tartósan 1 millió hektár alá csúszott, és állandósulni látszik kukorica vezető szerepe az országos vetésszerkezetben.

Innovációra lenne szükség

A Közösségi támogatások nem titkolt célja a gabonatermelés túlsúlyának visszaszorítása, mely egyaránt megmutatkozik az Agrárkörnyezet-gazdálkodási programban, valamint a közvetlen támogatások és a zöldítés támogatási rendszerében is. A termelői igények a stabil malmi minőség és magas termésszint együttes meglétének irányába mutatnak. A világ élelmiszer-termelésével szemben támasztott elvárások azt mutatják, hogy az előrejelzések szerinti növekvő élelmiszer-fogyasztási igények miatt néhány évtizeden belül 50%-kal növelni kell a termelést és 2050-re meg kell duplázni azt. Mindezen célokhoz a búzatermesztésben évi 1,5% előrehaladást kell biztosítani. A 1,5%-os évi növekedés a technológia és fajtaháttér együttes fejlesztésével érhető csak el, így nagy teher nehezedik a nemesítésre. Az elmúlt harminc évben egész Európára jellemző, hogy a kalászosok, különösen az őszi búza vonatkozásában nem sikerült dinamikusan fejleszteni a genetikai bázisokat. A fejlesztés és innováció felgyorsítására van szükség, hogy egyrészt a globálisan jelentkező élelmiszer-termelési igény kielégítése, másrészt a termelési folyamatok jövedelmezőségének megőrzése biztosítható legyen.

Pedig garantált értékmérő

A közelmúltban jelent meg a 2050-ig tartó időszakra szóló magyarországi élelmiszer-gazdasági koncepció, melyben kiemelt szerepet kapott a gabonatermelés, valamint az ahhoz kapcsolódó fajtainnováció és a fémzárolt vetőmag használata. Az új fajták értékeinek termelésben történő hasznosulása csak az igazolt eredet és nyomon követhetőség elveinek érvényesülése mellett garantálható. A malomipar és takarmány-előállítás magas minőségi elvárásaiban már megjelennek a fajtapreferenciák is, mely iránymutatás lehet a termelői oldal számára. A fémzárolt vetőmag használat arányának növelése nem önmagában álló, egyedi cél, hanem inkább egy lehetséges eszköz a hatékonyabb és eredményesebb termelés megvalósításához. Akár egy precíziós gazdálkodás, akár egy termelési és értékesítési integráció vagy egy termesztéstechnológiai fejlesztés sem működtethető és nem tartható fent ismert és nyomon követhető biológiai alap, fajta, és az azt garantáló fémzárolt minősített vetőmag használat nélkül. A hatékonyság növelése, mint kitűzött cél az input költségek lefaragásával nem érhető el. A termelés alapjául szolgáló magas biológiai értékű vetőmag használata minden esetben megtérülő befektetés a magas termések és az elvárt minőség elérése érdekében. A fémzárolt minősített vetőmag garantált vetőmag értékmérő tulajdonságai, fajtaazonossága, fajtatisztasága, betegségektől és gyommagvaktól mentes állapota biztos bázis a sikeres gabonatermesztéshez.

Polgár Gábor

VSZT

jövedelmezőség kalászos tápanyag