Mostantól a horgászjegy és a bizonyítvány is elektronikus

A horgászszövetségnek is lépést kell tartania a korral. A szakma tavalyra várta tőle ezeket az informatikai fejlesztéseket, most végre teljesültek. A digitális bizonyítványok pótlása ingyenes, a digitális horgászjegy pedig az igénylést követő fél órával már érvényes.

 

ponty horgász
Pontyok a szákban (forrás: Horizont Média)

 

Elektronikus bizonyítványok és területi jegyek

Komoly digitalizációs fejlesztéseken ment át a szakma. A horgászvizsgáztatás során a bizonyítvány kiadását, pótlását, meglétének tényéről szóló igazolást a horgászszövetség az informatikai rendszere alapján végzi. A sikeres állami horgászvizsgát követően a horgászszövetség horgászvizsga-bizonyítványt állít ki, amelyet csak külön kérésre adnak ki papír alapon, egyébként elektronikus úton állítják ki. A horgászszövetség az elveszett vagy megsemmisült állami horgászvizsga-bizonyítványt megismételt vizsgakötelezettség nélkül, díjmentesen pótolja – derült ki a most megjelent 5/2021. (II. 23.) AM rendeletből.

A horgászszervezetek részére a horgászszövetség biztosítja a területi jegyet előállító informatikai programot, amelynek a nyomon követhetőséget és a visszamenőleges változtatások megakadályozását teljeskörűen biztosítania kell. (Ennek fejlesztése eltartott egy darabig.) Az elektronikusan kiállított területi jegy a kiállítást követő 30 perc elteltével már érvényes. Az egyesített területi jegy ugyanazon halgazdálkodó hasznosításában lévő több vízterületre is érvényes.

 

Marad a papír alapú fogási napló

A horgász a megtartani kívánt, darabszám-korlátozás alá eső halat a horogtól való megszabadítás után azonnal köteles a papíralapú fogási naplóba tollal, kitörölhetetlen módon bejegyezni. A haladéktalanul visszaengedett halat viszont nem kell bejegyeznie. A darabszám-korlátozással nem védett halfajok mennyiségét (össztömegben) elég csak a horgászhely elhagyása előtt a fogási naplóba bejegyezni.

 

Átláthatóság

A horgászszövetség a szervezeti rendszerébe tartozó horgászszervezetek esetében meghatározza, nyilvántartja és honlapján közzéteszi a horgászszervezetek által kiadható területi jegyek

  1. a) érvényességi időszakra,
  2. b) horgászati jogcímre és
  3. c) személyi jogosultságra

megállapított típusait.

A horgászszövetség határozza meg a hozzá tartozó horgászszervezetek számára irányadó országos horgászrendet, valamint a helyi horgászrend szerkezetét, ennek kötelező és ajánlott tartalmi elemeit, amelyet honlapján köteles közzétenni.

 

halgazdálkodás
A halgazdálkodás és a hal őrzése is jobban szabályozott (Forrás: Horizont Média)

 

Halászati engedély

A rendelet rögzíti, hogy milyen feltételekkel adható ki halászati engedély. Eszerint ez ökológiai célú, szelektív halászat, illetve víziállat kereskedelmi célú gyűjtése céljából 1 naptári évre állítható ki, de a mesterséges szaporításra alkalmas törzsállomány befogására legfeljebb 90 napig lehet érvényes. Bemutató halásztara pedig legfeljebb 3 naptári napra adható ki engedély. A halászati engedélyben meg kell jelölni a kiadás célját is. Az engedély kiadásának alapvetően az a feltétele, hogy a kérelmező rendelkezzen a vízterület halgazdálkodásra jogosultjával kötött, a halászati tevékenység végzésének részletes feltételeit tartalmazó szerződéssel. A halászati szerződés megszűnése esetén a halászati engedélyt a halgazdálkodási hatóság visszavonja.

 

Képzett és felesküdött halőrök

A halgazdálkodási hatóság ötévente halőri továbbképzést szervez, amelyen a hivatásos halőr köteles részt venni. A továbbképzési vizsgáról a halgazdálkodási hatóság vizsgabizonyítványt állít ki. A társadalmi halőr számára csak lehetőség a továbbképzés, amiről igazolást kaphat. Mindkét halőr köteles felesküdni a halgazdálkodási hatóság előtt. A halőr egy szolgálati igazolvánnyal és szolgálati jelvénnyel rendelkezhet.

 

Természetvédelem

Történt számos apróbb, de fontos pontosítás a halak védelme érdekében. Például a felső méretkorlátozások miatt tisztázni kellett, hogy a kifogott hal méretét a farokúszó tövéig egyenes vonalban kell megmérni, vagyis nem csalhatunk pár centit a has vonalának követésével.

 

Megszűnő haszonbérlet: nincs kárpótlás a halért

Az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, illetve haszonbérbe, alhaszonbérbe adásának szóló 89/2015. (XII. 22.) FM rendeletet is módosult. Tejes egészében törölték azt a pontot, amelyik a haszonbérleti szerződés megszűnésekor a haszonbérlő által követelhető haltelepítési költségekről szól.

Lásd még cikkünket a témában: Nem fickándozik a halágazat.

 

agrár bizonyítvány engedély fogási napló halász halászat halgazdálkodás haltelepítés haszonbérlet horgász horgászjegy mezőgazdaság szövetség területi jegy vizsga
..