Huminsavas növénykondicionálás kertészeti kultúrákban 2018

A fokozott környezetvédelmi, élelmiszer-minőségi és élelmiszer-biztonsági feltételeknek való megfelelés miatt hazánk mezőgazdaságában is egyre nagyobb szerepet kapnak a fenntartható, környezetkímélő megoldások. Az évjárat és a biológiai alapok mellett adott termőhelyre adaptált termesztéstechnológiai elemek – elővetemény, öntözés, talajművelés, növényvédelem és nem utolsó sorban az okszerű tápanyag-utánpótlás – nagymértékben meghatározzák a fenntartható gazdaságos termesztést.

Míg a talajban jelentkező tápanyaghiányt hagyományos módon, azaz a talajon keresztül jól tudjuk pótolni, addig a relatív tápanyaghiány esetében megoldást jelenthet a levélen keresztüli tápanyag-adagolás, vagyis a lombtrágyázás. A levélen keresztüli tápanyag-utánpótlás szerepe vitathatatlan a fenntartható mezőgazdasági termelésben. Évszázadokkal ezelőtt felismerték, hogy a növények a levélen keresztül is képesek tápanyag-felvételre, azaz lombtrágyázás régen alkalmazott tápanyag-ellátási módszer a növénytermesztésben.

A köztudatba a növényi fejlődést támogató és termés mennyiséget növelő készítmények növénykondicionáló, illetve biostimuláns termékekként kerültek be. Használatukkal a kedvezőtlen talaj fizikai, kémiai tulajdonságaiból eredő problémák leküzdésén túl növeljük a növények biotikus és abiotikus stresszel szembeni ellenállóságát. Valamennyi tápanyag pótolható a levélzeten keresztül, de gyakorlati jelentősége a lombtrágyázásnak a mikro- és mezoelemeknél (vas, magnézium, cink, bór, és réz) van. Közismert tény, hogy lombtrágyázás hatására fokozódik a fotoszintézis, a légzés intenzitása, az enzimrendszer működése, javul a növények általános kondíciója. További pozitív hatásként jelentkezik a megnövekedett pollentermelés, a jobb terméskötődés, fokozottabb a téltűrés, és javulnak a beltartalmi mutatók.

A növénykondicionálók egyik táborát a humuszanyagokat tartalmazó termékek adják. A humin sav/fulosav hatóanyagú készítmények egyrészről hormonszerű aktivitással rendelkeznek, fokozzák a növényi növekedést, és javítják a stressztűrést, összességében stimulálják és támogatják a növényi életfolyamatokat, javítják a velük együtt kijuttatott tápanyagok hasznosulását.

Üzemi körülmények között végzett kísérleteinkben 2018-ban a Huminisz Kft. termékeit vizsgáltuk. Fenometriai méréseket végeztünk a vegetáció különböző időszakaiban a célkultúra érzékenyebb fenológiai stádiumaihoz igazítva, szem előtt tartva azt a tényt, hogy a növények tápláltsági állapotát jellemző mutatók időben változnak.

A mintavétel módja kísérlettípustól függően változott, minden esetben a nemzetközileg elfogadott módszereknek megfelelően. Az értékelések/mintavételek a terület bejárásával kezdődtek, mely során meggyőződtünk arról, hogy megfelelő kondícióban voltak a növények, valamilyen hiányosságra vagy talajtulajdonságra visszavezethető hibát nem véltünk felfedezni, az ettől eltérő területeket automatikusan kizártuk az értékelésből. Szabadföldi feltételek között jellemzően üzemi technológiával kezelt és kezeletlen kontroll blokkok lettek beállítva. Ilyen körülmények mellett kezelésenként 50-100 növény/növényi részből álló mintákkal dolgoztunk.

Csemegekukorica

1. kép Fontos tulajdonság az ép, telt szemekkel berakódott csőhossz mértéke, az üres csővég, komoly terméskiesést jelent (Esztár, 2018)

A tavalyi évben a feldolgozóipar részéről fokozott figyelem irányult a csemegekukoricára. A feldolgozott mennyiség elérte a közel félmillió tonnát. Magyarország az Egyesült Államok után a második helyen áll csemegekukorica-termelésben, és Európában meghatározó szerepet tölt be. A termesztés elsősorban a feldolgozó üzemek, és a külföldi vevők igényei szerint, úgynevezett termeltetési rendszerek keretében történik. A megfelelő áruminőség és mennyiség biztosítására a mérlegszemléletű tápanyag-utánpótlási rendszer terjedt el. Csemegekukoricában is a megnövekedett lombtrágyahasználat tapasztalható, kijuttatásának optimális időpontjai a 6-8 leveles állapot és a címerhányás. A gazda szemszögéből a legfontosabb értékmérők a csuhés/fosztott csőtömeg, csőátmérő, teljes csőhossz, illetve szemtömeg, igaz, e tulajdonságok genetikailag behatároltak, viszont a termesztéstechnológia segítségével többé-kevésbé befolyásolhatók. A piacosság szempontjából az abszolút csőhossz mellett ugyancsak fontos tulajdonság az ép, telt szemekkel berakódott csőhossz mértéke. A címerhányásban kijuttatásra került huminsav-alapú növénykondicionáló kezelés hatására az említett tulajdonságoknál sikerült jelentősebb különbségeket detektálni (1. ábra). A méréseket követően a berakódott csőhossz mértékében jelentkezett a legnagyobb különbség. A kezeletlen növényekről származó csövek végén a rosszabb kötődés jeleit figyelhettük meg (1. kép).


1.ábra Csemegekukoricában mért tulajdonságok alakulása (Esztár, 2018)

Zöldborsó

2018-as évben a várttól lényegesen elmaradt a zöldborsó termésmennyisége. Az okok között szerepelt a márciusban jelentkező szokatlanul hideg időjárás, aminek következtében heteket csúsztak a gazdák a vetéssel.

2. ábra. A zöldborsó hozamparamétereinek alakulása kontroll %-ában (Hajdúdorog, 2018)

A májusban tapasztalt rendkívüli meleg és csapadékszegény időjárás sem kedvezett a növények felkészülésének. A csapadékhiány és légköri aszály következtében kevesebb hüvely fejlődik és hüvelyenként kevesebb magot tud kinevelni a növény.

A zöldborsóban beállított kísérletben arra kerestük a választ, hogy a kezelések hatására tudjuk-e növelni a növények stressztűrő képességét. Kettő menetben került kijuttatásra a lombtrágya. Először virágzás kezdetén, majd fővirágzásban. Betakarítás előtt mértük a fontosabb tulajdonságokat, az eredményeket a 2. ábrán tüntettük föl. Az eredmények önmagukért beszélnek, látványos különbség mutatkozott a növényenkénti hüvelyszámok tekintetében.

Ipari paradicsom


2. kép  A  szín  különösen  fontos  a  feldolgozásra  szánt  paradicsomok  esetében,  a  termésnek  egységes,  erősen piros  színűnek  kell  lennie  (Kamut,  2018)

A paradicsom a világ legjelentősebb zöldségnövénye. Termesztése a mérsékelt övben meghatározó. Hazánkban az elmúlt évtizedben erős terület koncentráció zajlott le az ipariparadicsom-termelésben. Az utóbbi években a paradicsomtartalmú készítmények iránti kereslet dinamikusan növekedett, de sajnos az átlagfogyasztás még mindig nem éri el az EU-s fogyasztás felét sem. A tavalyi évben az ipari paradicsom mennyisége 105 ezer tonna körül alakult. Termésben a nyári melegek mennyiségi és minőségi károkat okoztak.

3. ábra A paradicsom hozamparamétereinek alakulása kontroll %-ában (Kamut, 2018)

A minták begyűjtése 2018. augusztus 28-án történt közvetlenül a betakarítást megelőzően. A paradicsom termésének tömegmérése, illetve oldható szárazanyag-tartalmának (Brix) mérése friss állapotban, a szedést követően azonnal a helyszínen történt. A felvételezés alkalmával kezelésenként 50-50 db növényt vizsgáltunk meg. Vizsgáltuk az egyöntetűséget, ehhez külön mértük a már érett és még éretlen termések darabszámát és tömegét.

3. ábra A paradicsom hozamparamétereinek alakulása kontroll %-ában (Kamut, 2018)

2. kép A szín különösen fontos a feldolgozásra szánt paradicsomok esetében, a termésnek egységes, erősen piros színűnek kell lennie (Kamut, 2018)

A magas technológiai szinten az elvárható 80 t/ha termésátlagot kell elérni a nyereséges termesztéshez. A technológia alkalmazásával közel 10%-kal növekedett a növényenkénti összes terméstömeg, valamint a bogyók átlagtömege. A feldolgozóipar szigorúan meghatározott értékeket ír elő a szín és a szárazanyag tekintetében. A feldolgozásra szánt paradicsomnak egyformán kell érniük, és betakarításkor legalább a 75%-uknak érettnek kell lenniük. A kezelések hatására látványos különbség volt az egyöntetűségben. A kezeletlen kontroll növényeken mért összes termés-darabszám 26%-a még éretlen volt a mérés időpontjában, szemben a kezelt növényeken mért 20%-hoz képest. A lombtrágyakezelés hatására igazolható mértékben javult a szárazanyag-tartalom, a kezeletlen kontrollhoz képest több mint 7%-kal (3. ábra).

Szőlő

A tavalyi év a szőlőtermesztésben is mély nyomokat hagyott. A rendkívüli időjárás próbára tette a gazdákat. Március végén sok helyen még hó borította a szőlőtőkéket, pár hétre rá pedig beköszöntött a hosszantartó nyárias meleg idő. A csapadék a korábbi évek tapasztalatának megfelelően egyenlőtlen eloszlású volt, tovább nehezítve a gazdák helyzetét. A szüret időpontja is több héttel korábbra tevődött a megszokottól, ami minőségbeli problémákkal fenyegetett. Bodrogkeresztúron Sárga muskotályban állítottuk be kísérletünket. Felvételezésre közvetlenül szüret előtt, szedési érettségben került sor. A vételezett fürtök [g/fürt] és a bogyók tömegét [g/bogyó] 0,05 g pontosságú Kern GAB 15K2DNM digitális mérleggel határoztuk meg. Kezelések cukortartalmának összehasonlító értékelését (Brix%-ban megadva) 3 skálás refraktométerrel végeztük (4. ábra).


4. ábra Sárga muskotály szőlő hozamparamétereinek alakulása kontroll %-ában (Bodrogkeresztúr, 2018)

A lombtrágyázás és a növénykon­dicionálás csak akkor hozza a várt eredményt, ha jól választjuk ki a készítményt, és azt megfelelő dózisban és fenofázisban juttatjuk ki. Ekkor jöhetnek számításba a huminsav/fulvosav hatóanyagú növénykondicionálók és mikro­elem­tartalmú lombtrágyák, mint ahogy azt a 2018­as évben mért eredményeink is bizonyítják. A tavalyi év is bebizonyította, hogy az egyre gyakrabban jelentkező időjárási szélsőségek megviselik növényeinket. Ilyen körülmények között a több és jobb termés el­érésének hatékony módja lehet a Huminisz-technológia.

Oláh Richárd

független értékelő szakember

csemegekukorica Huminisz Kft. huminsav környezetkímélő lombtrágyázás mezoelemek mikroelemek növénykondicionálás paradicsom tápanyag-utánpótlás zöldborsó