fbpx

Íme a bizonyíték a hatékonyságra!

Írta: - 2018 február 04.

A Magyar Talajbaktérium-gyártók és -forgalmazók Szakmai Szervezetének sörárpa-kísérletéről

Mint ahogy azt már előző cikkeinkben is jeleztük, a szakmai szervezet célja független mérési eredményekkel igazolni a talajoltó baktérium készítmények hatékonyságát és alkalmazhatóságát a fenntartható és jövedelmező termelésben. Ennek érdekében többéves termelési vizsgálatot indítottunk a NÉBIH-el mint független minősítő szervezettel közösen. Jelen cikkünkben az 2017. évi árpa növénytermesztési vizsgálatunk (Hordeum vulgare, Fajta: Xanadu) eddig még nem közölt eredményeit kívánjuk leírni.

A jó termékek…

A vizsgálatban a következő baktériumos talajoltó készítmények szerepeltek: BactoFil A10, BactoVit mikrobiológiai termésnövelő, BIOFIL Savanyú talajoltó baktérium készítmény, Phylazonit Talajoltó, Mikro-Vital, Natur Micro. A kísérlet beállításának és helyének leírását előző cikkeinkben már részletesen tárgyaltuk, így most kizárólag a beltartalmi eredményeket közöljük. A kezelések során fitotoxicitási tüneteket a vizsgáló szerv nem tapasztalt. Nedvességtartalom tekintetében a standard parcella nedvességtartalma volt aratáskor a legmagasabb, a kontroll parcellákhoz képest minden talajoltós kezelés alacsonyabb nedvességtartalommal került aratásra (1. ábra)! Nyersfehérje-tartalom tekintetében, ami a sörárpa esetében meghatározó értékmérő tulajdonság, egyik kezelés sem haladta meg a 12,5%-os felső határértéket (2. ábra).


1. ábra A kezelések hatása a termés nedvességtartalmára


2. ábra A kezelések hatása a termés nyersfehérje tartalmára

…mennyiségben és minőségben is bizonyítottak

Összességében elmondható, hogy a többéves kísérlet második évi kalászos kultúra-terméseredményei is egyértelműen és stabilan bizonyítják a talajoltó készítmények agronómiai potenciálját és pozitív hozadékait! A minőségi paraméterek is kedvezően alakultak a talajoltó baktériumkészítményekkel kezelt növények esetén a kontrollparcellákhoz viszonyítva. A nedvességtartalom csökkenésével jelentős szárítási költség megspórolható, így a talajoltással a kontrollkezeléshez hasonló vagy jobb eredmények is elérhetőek, a beltartalmi mutatók jelentős javulása mellett! A kezelések hatására egyszerre fokozható a termés mennyisége és minősége, nem utolsó sorban a talajélet diverzitása is javítható.

Minden kedves Gazdálkodónak ezúton is termésben és talajéletben gazdag, boldog új esztendőt kíván a Magyar Talajbaktérium-gyártók és -forgalmazók Szakmai Szervezete!