Bezárás

Innovatív permetléellátás, közvetlen vegyszer beadagolás

Írta: Szerkesztőség - 2014 április 09.

A permetezések eredményességének alapvető feltétele, hogy a permetlé a szükséges koncentrációjú és megfelelő homogenitású legyen. Ha ez nem biztosított, a kezelés hatástalan maradhat, vagy a kultúrnövényekben, illetve a környezetben károk keletkezhetnek. Rossz minőségű permetlé által okozott hibák nem mérsékelhetők nagypontosságú adagolással és szórással. A permetlékészítés elhanyagolása a minőségi hiányosságok mellett a permetezőgépek kiszolgálásának elhúzódásához, a védekezések megkéséséhez vezet.

Permetlé elkészítése

A védekezési munkák során számos gondot okoz a növényvédő szerek kezelése, a permetlé elkészítése a kívánt koncentrációban, a töltés biztonságos lebonyolítása, és a homogenitás megőrzése a szórás során. A permetlé készítésénél, töltésénél gyakran jelentős mértékű elszóródások, elfolyások keletkeznek. A permetezőgépben is biztosítani kell az üzemeltetés során a permetlé homogenitását. Ez gyakran nehézségekbe ütközik. A vizsgálatok tapasztalatai azt bizonyítják, hogy a formatervezett permetlé tartályokban gyakran vannak a keverés szempontjából kedvezőtlen holt terek, sokszor a keverő berendezések sem megfelelőek, nem képesek az előírt ±15%-on belül tartani a permetlé homogenitását. Ebben szerepet játszik az is, hogy a keverő berendezések kielégítő működéséhez megfelelő folyadék teljesítmény, vagyis kellő nagyságú szivattyú szükséges, ez pedig többe kerül.

Műszaki maradék

Gondot jelent a gyakorlatban az is, ha a gép időjárási, műszaki, vagy más okok miatt leállásra kényszerül, akkor a permetlevet szakszerűen kiszórni már nem lehet, ilyenkor gyakran egyszerűen leürítik azt, súlyosan szennyezve így a környezetet. A permetezőgépben maradt permetlé üzemzavar nélkül is gondot jelent. Szakszerűen addig végezhető a szórás, amíg a tartály ürülése következtében a szivattyú levegőt nem szív. Ekkor a nyomás hirtelen visszaesik, és ilyenkor le kell állni. A gépben maradt permetlevet, amelyet műszaki maradéknak neveznek, előírásszerűen tiszta vízzel legalább tízszeresére fel kell hígítani, és a már kezelt területre ki kell szórni. Ennek érdekében kötelező a gépeket akkora tiszta vizes tartállyal felszerelni, amelynek térfogata a műszaki maradék mennyiségének legalább tízszerese, vagy a permetlé tartály térfogatának legalább 10%-a. A gyártók kötelesek a kezelési utasításban megadni a műszaki maradék mennyiség értékét. A tiszta vizes, technológiainak is nevezett tartály nem állhat kapcsolatban a permetlé tartállyal vagy a vegyszer bemosó berendezéssel. A technológiai vizes tartály alkalmazása természetesen jelentősen megnöveli a gép árát.

1. ábra: Közvetlen vegyszer beadagolású rendszer elvi működése

1. ábra: Közvetlen vegyszer beadagolású rendszer elvi működése

Közvetlen vegyszer beadagolás

Mindezek a problémák kiküszöbölhetők a permetléellátás új korszerű megoldásával, a közvetlen vegyszer beadagolás alkalmazásával. A rendszer elvi vázlata az 1. ábrán látható. A gép tartályában tiszta víz van, a permetezőszer akár eredeti göngyölegekből vagy erre a célra beépített tartályból is felhasználható. A főszivattyú által szállított vízbe a vegyszertartályból a szabályzó berendezés által vezérelt precíziós adagoló juttatja a szert a keverőkamrába, amely közvetlenül a szórószerkezet előtt van elhelyezve. Itt megtörténik a két folyadék elkeveredése. Az így létrejött kész permetlevet – mint a hagyományos gépeknél – a szórófejek juttatják ki a célfelületre. A permetezés befejezését követően a rendszer az öblítő vezetéken keresztül megtisztítható. A bypass-vezeték szükség esetén hagyományos permetezőgépként történő működtetést is lehetővé tesz.

2. ábra: Közvetlen vegyszer beadagolású permetezőgép

2. ábra: Közvetlen vegyszer beadagolású permetezőgép

Közvetlen vegyszer beadagolásra alkalmas permetezőgép már hazánkban is rendelkezésre áll. A debreceni Farmgép Kft. a VM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet közreműködésével fejlesztett ki ilyen rendszerű berendezést. A gép, amely 3000 dm3 névleges térfogatú víztartállyal, 24 m munkaszélességű szórószerkezettel, hagyományos lapos sugarú fúvókákkal van felszerelve, a 2. ábrán látható. Két különböző vegyszer egyidejű kiszórására alkalmas. A két darab 50,0 dm3 térfogatú acélból készült vegyszertartályból eltérő szállítási teljesítményű vegyszeradagoló-szivattyúk (1. szivattyú: 0,035-1,000 dm3/min; 2. szivattyú: 1,000-6,000 dm3/min) adagolják a szükséges mennyiségben a vegyszereket közvetlenül a fővezetékben áramló vízbe. A vegyszer tartályokban mechanikus keverő berendezés szolgál a homogenitás folyamatos biztosítására. A víz áramlását a főszivattyú (maximális üzemi nyomás: 15,0 bar; szállítási kapacitás: szabad kifolyásnál: 260,0 dm3/min, legnagyobb üzemi nyomáson: 250,0 dm3/min) biztosítja. A fővezetékben haladó vegyszer-víz elegy egy közbeiktatott nagy teljesítményű keverőkamrán keresztül jut el a szakaszoló szelepekig, majd onnan a szórófejekig. A vegyszeradagoló szivattyúk, illetve a főszivattyú szállítási teljesítménye elektronikus szabályzó berendezés segítségével beállítható, az igényeknek megfelelően változtatható. Ezáltal lehetőség van a kijuttatott permetlé mennyiségének, vagy töménységének menet közbeni változtatására, ill. két különböző vegyszer adagolására, egymástól függetlenül és eltérő koncentrációban. A két vegyszeradagoló-szivattyú egymástól eltérő szállítási kapacitása révén több nagyságrendű hígítási tartomány elérésére van mód.

3. ábra: Vegyszer tartályok, adagoló szivattyúk, keverőkamra a gépre építve

3. ábra: Vegyszer tartályok, adagoló szivattyúk, keverőkamra a gépre építve

A permetezőgépre épített vegyszer tartályok, adagoló szivattyúk, valamint a keverőkamra a 3. ábrán láthatók.

Üzemszerű vizsgálatok

A kifejlesztett géppel laboratóriumi és üzemszerű vizsgálatokat végeztünk. Ezek célja annak a megállapítása volt, hogy a vegyszertartályokban elhelyezett keverő berendezések képesek-e tartósan biztosítani a tartályokba töltött növényvédő szerek homogenitását, továbbá hogy a kijuttatott permetlé koncentrációja milyen mértékben tér el a kipermetezni kívánt koncentrációtól, illetve a kiszórt folyadék koncentrációjának egyenletessége hogyan változik időben.

A vizsgálatok során a vegyszereket külön-külön, többféle dózisban, valamint egyidejűleg adott dózis mellett permeteztük ki. Megállapítottuk, hogy a keverés a vegyszertartályokban megfelelően hatékony volt. A kijuttatott permetlé átlagos koncentrációjának ellenőrzése alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a permetezőgép beállításának megbízhatósága kielégítő. A kijuttatott permetlé koncentrációja stabilnak, a koncentráció időbeni egyenletessége megfelelőnek bizonyult. A gép tehát gyakorlati használatra megfelelőnek bizonyult.

Közvetlen vegyszer beadagolás előnyei

A közvetlen vegyszer beadagolással működő permetezőgép alkalmazásának számos előnye lehet. A permetlé készítéssel kapcsolatos munkálatok elmaradnak, a vegyszer felhasználása az eredeti göngyölegből, vagy erre kialakított tartályból történhet. Műszaki, időjárási vagy egyéb okokból történő leállásnál, vagy a munka befejezése után permetlé a gépben nem marad. A fel nem használt vegyszerek a gépből visszanyerhetők, és a további munkáknál felhasználhatók. A permetezőgépet nem kell felszerelni külön tisztavizes tartállyal a permetlé maradék felhígításához, illetve a tartály kiöblítéséhez. A víztartályba nem kell keverő berendezést beépíteni. A közvetlen vegyszer beadagolással működő permetezőgép tetszés szerint több, akár 4-5 különböző vegyszer egyidejű adagolására alkalmas kivitelben is készülhet. Mivel a rendszerben a vegyszerek elkeveredése csak közvetlenül a kiszórás előtt történik meg, ezért a különböző készítmények kölcsönhatásából adódó problémák (például kicsapódások, stb.) kevésbé jelentkezhetnek. Ha rendelkezésre áll fertőzési térkép, akkor annak alapján a közvetlen vegyszer beadagolású permetezőgéppel hely specifikusan lehet fertőzött foltokat kezelni az igényeknek megfelelően, menet közben akár változtatható dózisú és összetételű permetlével. Ezáltal jelentős mennyiségű növényvédő szer takarítható meg a teljes felület kezeléséhez képest.

A közvetlen vegyszer beadagolású rendszer alkalmazására várhatóan a felhasználói igények növekedése és a környezetvédelmi követelmények szigorodása következtében fokozatosan kerülhet sor.