Ismét támogatás öntözésre, meliorációra, vízrendezésre

Megjelent az a VM rendelet, mely szerint idén ősszel ismét lesz lehetőség támogatási kérelmeket benyújtani az ÚMVP keretein belül öntözésre, meliorációra és vízrendezési beruházásokra.

Ez idáig már háromszor lehetett támogatást igényelni a fenti célokra. A korábbi tapasztalatokat figyelembe véve módosította a VM a jogcímrendeletet. Ennek rövid tartalmát ismertetjük e havi cikkünkben.

Mire vehető igénybe támogatás?

 • Külterületen a vízrendezés közösségi beruházásaira, vízkárelhárításra, belvízvédelemre.(A közcélú létesítmények belterületi szakaszaira támogatás abban az esetben nyújtható, ha a külterületi vízkárok megelőzésére, csökkentésére irányuló fejlesztésekkel együtt valósulnak meg.) (1. célterület)
 • Az öntözés mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztésére (2. célterület), ennek keretében:
 • az üzemen belüli, támogatott építéssel együtt járó fejlesztésekre (2.1. célterület),
 • a közösségi fejlesztésekre (2.2. célterület).
 • az üzemen belüli beruházásokra (3.1. célterület),
 • a melioráció közösségi létesítményeinek fejlesztésére (3.2. célterület).
 • A melioráció mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztésére (3. célterület), ennek keretében:

Rétegvízből történő öntözővíz-nyerésre alapuló öntözési beruházások esetén csak a víz- és energiatakarékos mikro-öntözési technológiákat tartalmazó fejlesztések támogathatók.

Milyen feltételekkel lehet pályázni?

1. célterületre irányuló tevékenységhez támogatást vehet igénybe:

 • külterületi vizek felett tulajdonosi, használati vagy üzemeltetési jogot gyakorló települési önkormányzat,
 • külterületi vizek tulajdonjogával rendelkező települési önkormányzat,
 • vízgazdálkodási társulat,
 • mezőgazdasági termelő, ha a mezőgazdasági üzemének mérete meghaladja a 4 európai méretegységet (EUME);
 • termelői csoport;
 • zöldség-gyümölcs termelői csoport;
 • nonprofit gazdasági társaság.

A támogatás az 1. célterület esetén erdőterületen megvalósuló fejlesztésre is irányulhat.

2.1. és 3.1. célterületekre irányuló tevékenységhez támogatást vehet igénybe:

 • mezőgazdasági termelő, ha a mezőgazdasági üzemének mérete meghaladja a 4 európai méretegységet (EUME);
 • termelői csoport;
 • zöldség-gyümölcs termelői csoport;
 • nonprofit gazdasági társaság.

2.2. célterületre irányuló tevékenységhez támogatást vehet igénybe:

 • mezőgazdasági termelő, ha a mezőgazdasági üzemének mérete meghaladja a 4 európai méretegységet (EUME);
 • nonprofit gazdasági társaság;
 • vízgazdálkodási társulat.

3.2 célterületre irányuló tevékenységhez támogatást vehet igénybe:

 • nonprofit gazdasági társaság;
 • termelői csoport;
 • zöldség-gyümölcs termelői csoport.

A 2. és 3. célterületek esetén a támogatás erdőterület öntözésére, meliorációjára nem irányulhat.

Ha az ügyfél induló vállalkozás, akkor a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozatban vállalja, hogy legkésőbb a beruházás befejezését követő első teljes naptári évben megfelel a 4 EUME méretnek.

Ha az ügyfél vízgazdálkodási társulat, akkor az állami tulajdonú földterületek esetében az első kifizetési kérelemhez mellékelni kell a beruházás megvalósításának helyére vonatkozó, teljes bizonyító erejű okiratot.

Előtársaság esetén a cégjegyzékbe történő bejegyzésről szóló végzés hiteles másolatát a kérelem befogadásáig kell benyújtani az MVH-hoz.

A vízgazdálkodási társulat, amennyiben közcélú vízi létesítményt hoz létre, vagy a beruházást közcélú vízi létesítményen hajtja végre, saját kivitelező szervezetével is elvégezheti a munkát.

Saját munkaként kizárólag az építésügyi normagyűjteményben (ÉNGY) szereplő tételek számolhatók el a vízgazdálkodási társulat önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatának, és a számviteli szabályoknak megfelelően nyilvántartott kiadások alapján. Saját munka esetén a gépköltség és rezsióradíj az adott építési tételhez kapcsolódó, az ÉNGY-ben szereplő referenciaár 90%-áig számolható el.

Mire figyeljünk, ha elnyertük a támogatást?

Az üzemeltetési kötelezettség minden célterületen az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától számított öt év.

A 2. és 3. célterületekre irányuló tevékenység esetén az ügyfél köteles a beruházással érintett terület határainak azonosíthatóságáról az üzemeltetési kötelezettség időszaka alatt gondoskodni.

Az ügyfél vagy annak alkalmazottja köteles az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretében, a 2.1. és 3.1. célterületekre benyújtott kérelmek esetében, e célterületek tárgyában szervezett kötelező képzésen részt venni az utolsó kifizetési kérelem benyújtása előtt.

Mekkora támogatás igényelhető?

Az igényelhető támogatás összege támogatási kérelem benyújtási időszakonként:

I. Az 1. célterületre irányuló tevékenységhez kapcsolódóan legalább 3.000 eurónak megfelelő forint,de legfeljebb 735.000 eurónak megfelelő forint.

II. A 2.1. célterületre irányuló tevékenységhez kapcsolódóan legalább 3.000 eurónak megfelelő forint, de legfeljebb 1.200.000 eurónak megfelelő forint, az alábbi öntözési technológiákra vonatkozó támogatási határértékek figyelembevételével:

 • lineár- és körforgó öntöző technológiára irányuló támogatás-igénylés esetében
 • 30 ha terület nagyságig legfeljebb 72.000 eurónak megfelelő forint,
 • 30 ha vagy a fölötti területnagyságnál legfeljebb 2.400 eurónak megfelelő forint/ha,
 • 30 ha terület nagyságig legfeljebb 36.000 eurónak megfelelő forint,
 • 30 ha vagy a fölötti területnagyságnál legfeljebb 1.200 eurónak megfelelő forint/ha,
 • szántóföldi zöldség öntözésnél legfeljebb 1.600 eurónak megfelelő forint/ha,
 • ültetvényöntözésnél legfeljebb 2.400 eurónak megfelelő forint/ha,
 • üvegház, fóliaöntözésnél legfeljebb 3.200 eurónak megfelelő forint/ha.
 • csévélődobos öntöző technológiára irányuló támogatásigénylés esetében
 • mikro-öntözéses technológiára irányuló támogatásigénylés esetén

III. A 2.2. célterületekre irányuló tevékenységhez kapcsolódóan legalább 3.000 eurónak megfelelő forint, de legfeljebb 8 millió eurónak megfelelő forint.

IV. A 3.1. és 3.2. célterületekre irányuló tevékenységhez kapcsolódóan legalább 3.000 eurónak megfelelő forint, de legfeljebb 735.000 eurónak megfelelő forint.

A támogatás intenzitása

Az 1. és 2.2., valamint a 3.2. célterületekre irányuló művelet esetén a támogatás intenzitása az elszámolható kiadások 70%-a.

A 2.1. és 3.1 célterületekre irányuló tevékenység esetén a beruházás összes elszámolható kiadásának

 • 40%-a,
 • 50%-a, ha az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, vagy a beruházás kedvezőtlen adottságú- (KAT) vagy NATURA 2000 területen valósul meg,
 • 60%-a, ha az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, és a beruházás KAT-területen vagy NATURA 2000 területen valósul meg.

(A vízrendezés kollektív beruházásaihoz, vízkárelhárításhoz, belvízrendezéshez nyújtott támogatások intenzitása az eddigi 70 %-ról – a jogcím őszi megnyitásáig várhatóan – 100 %-ra módosul.)

Az egyes elszámolható kiadások nem haladhatják meg a Gépkatalógusban és az ÉNGY-ben szereplő referenciaárakat. Gép, berendezés, eszköz esetében kizárólag a Gépkatalógusban szereplő tételek számolhatók el.

 

Hogyan kell benyújtani a támogatási kérelmet?

A támogatási kérelmet 2011. szeptember 15. és október 14. között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH), postai úton.

A támogatási kérelmet az MVH pontozási rendszer alapján értékeli, és rangsor állításával döntést hoz.

A jogszabályban rögzített október közepi határidő ugyan még messzinek tűnik, azonban a különböző engedélyek, ajánlatok beszerzése végett ajánlott már most megkezdeni a felkészülést.

Ebben cégcsoportunk munkatársai segítségükre vannak partnereiknek. Amennyiben felkeltettük érdeklődését, várjuk jelzésüket a palyazat@eurofarm.hu e-mail címre, vagy a 06-96/213-788-as telefonszámra!

Nagy Balázs – Holzinger István

Euro-Öko farm Csoport

melioráció öntözés támogatás vízkár vízrendezés