Képzett szakemberek a vidék szolgálatában Bemutatkozik a Vidékfejlesztési Szaktanácsadók Országos Szövetsége

Írta: Szerkesztőség - 2011 november 16.

Az elmúlt hónapban jelent meg a lap hasábjain egy cikk a felelősségteljes szaktanácsadásról a Vidékfejlesztési Szaktanácsadók Országos Szövetségének (VSZOSZ) tolmácsolásában. Ezúttal szervezetünk munkásságáról szeretnénk tájékoztatni a Tisztelt Olvasókat.

Szövetségünk 2004-ben alakult meg azzal a céllal, hogy összefogja és információkkal lássa el a hazai vidékfejlesztésben dolgozó szakembereket, illetve a véleményüket továbbítsa az illetékes hivatalok felé.

Tagjaink mezőgazdasággal és vidékfejlesztéssel napi szinten foglalkozó szakemberek, létszámuk mára eléri az ezer főt.

A 2011-es év kiemelkedő fontosságú volt szerveztünk számára. Munkánk eredményeként felvételt nyertünk az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Monitoring Bizottságába tanácskozási joggal rendelkező állandó tagként.

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat munkáját is segítjük, több tagtársunk az MNVH Tanácsának tagjai között is szerepel.

Az idei év nyarán egy nagy érdeklődésre számot tartó és sikeres szakmai napot szerveztünk a Vidékfejlesztési Minisztérium színháztermében, melyen a VM, az MVH és az MgSzH munkatársai tartottak előadásokat Kölcsönös Megfeleltetés és Agrár-környezetgazdálkodás témakörökben szaktanácsadóknak.

Folyamatos kapcsolatot igyekszünk kialakítani a hazai szaktanácsadás érdekében az országos szaktanácsadási központként működő VKSZI munkatársaival és a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal szakembereivel.

Néhány példa az elmúlt időszakban elért eredményeinkből:

  • 2011 áprilisában egy közel 50 oldalas tanulmányt állítottunk össze más szervezetekkel együttműködve a szaktanácsadási rendszer megújítási javaslatairól, melyet eljuttattunk az illetékes hivatalok részére.
  • Többek között szövetségünk munkájának köszönhetően is módosult a szaktanácsadási díjtámogatást szabályozó FVM rendelet, mely szerint minden a gazdálkodók évente részesülhetnek 700 €-nyi támogatásban.
  • Szakembereink folyamatosan véleményezik az ÚMVP rendelettervezeteket. Véleményeinket rendszeresen megküldjük és egyeztetjük a VM munkatársaival. Ennek eredményeként hozzájárulunk az EMVA források sikeres felhasználásához.
  • Több esetben sikeresen egyeztettünk jogszabály értelmezési kérdésben a VM-mel és az MVH-val, így segítve tanácsadóink és a gazdálkodók munkáját.
  • Folyamatosan frissítjük és fejlesztjük a www.szaktanacsadas.hu honlapunkat, melyen tagjaink az aktuális információkhoz juthatnak.

Szövetségünk célja:

„A vidékfejlesztő szaktanácsadók munkája hatékonyságának növelése, a szaktanácsadás működési feltételeinek javítása, a szaktanácsadók továbbképzésén, információval való megfelelő ellátottságuk megvalósításán, valamint érdekképviseleti tevékenységen keresztül.

A szaktanácsadási munkát támogató információs rendszer létrehozása, folyamatos működtetése, és fejlesztése.

A vidékfejlesztés (rural extension) feladata – értelmezésünk szerint – a vidéken élő lakosság életkörülményeinek javítása a helyi infrastruktúra, vállalkozási- és munkalehetőségek fejlesztésén, valamint a szabadidő tartalmas eltöltésének biztosításán keresztül.”

Célunk a jövőben, hogy tagszámunkat folyamatosan bővítsük, annak érdekében, hogy minél több szakember munkáját segíthessük.

Kérjük Önöket, amennyiben egyetértenek szövetségünk alapszabályban is megfogalmazott céljaival, látogassanak el honlapunkra, töltsék ki és küldjék el központunkban tagfelvételi kérelmüket, hogy a jövőben Önöket is támogathassuk munkánkkal!

 

Elérhetőségeink:

Vidékfejlesztési Szaktanácsadók Országos Szövetsége

9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth L. u. 99.

Honlap: www.szaktanacsadas.hu

Email: [email protected]

Telefon: 06-96/213-788