Kézikönyv az egyszerűbb adatszolgáltatásért

A megbízható termésbecslés nélkülözhetetlen információt jelent az agrárgazdasági döntések meghozatalakor, ezért jogszabály írja elő a gazdálkodóknak a termésbecslésről, valamint a mezőgazdasági munkák állásáról szóló adatszolgáltatási kötelezettségét.

A termésbecslést a falugazdász-hálózatra támaszkodva a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara látja el. A mezőgazdasági termelés sajátosságaiból adódóan a növénytermesztés hozamai – ideértve a zöldség-, gyümölcs- illetve szőlőtermesztést is – teljes pontossággal csak a betakarítást követően állapítható meg. A betakarításra felkészülés – szállítás, szárítás, tárolás vagy forgalmazás és feldolgozás szervezése – azonban megkívánja, hogy a folyamatokra időben felkészüljünk. Ezt racionálisan csak akkor tehetjük meg, ha a terméseredmények várható alakulásáról már a betakarítást megelőzően is rendelkezünk információval, amihez csak becslés útján juthatunk.

A becslési eljárás ismerete elengedhetetlenül fontos a gyakorló szakemberek számára a fentieken túlmenően is, hiszen a mindennapi élet produkál olyan eseteket, amikor más módon nem ismerhetjük meg a tényleges hozamot, olvasható a NAK honlapján. Ilyen például, ha lábon álló termést vásárolunk, vagy silózunk és a zöldtömeg mérlegelését nem tudjuk a munkafolyamatba építeni. A felhozott esetek a mezőgazdasági termelés alapegységeinél (üzemeknél, gazdaságoknál stb.) jelentkező problémák. Ugyanakkor hasonló okokra visszavezethetően az agrárágazat felsőbb szintjein is szükségesek a becslésből származó információk, amik akár a külkereskedelmi tárgyalásokra felkészülésnél is hasznosíthatók. Ezen információk megismerésében nyújt segítséget a kiadvány, ami  itt letölthető.

Tartalom közti banner a cikk végére
no