fbpx

Közeleg az érintett termelők kárenyhítési hozzájárulás megfizetésének határideje

Írta: Csomor Zsolt - 2018 szeptember 06.

Az agrárkár-enyhítési rendszerben tagsággal rendelkező termelőknek 2018. szeptember 15-ig meg kell fizetniük a kárenyhítési hozzájárulást a Magyar Államkincstár által megjelölt bankszámlára, adta hírül az AM Sajtóiroda.

Fontos tudni, hogy a fenti időpont a kárenyhítési hozzájárulás Kincstár bankszámlájára történő beérkezésének a határideje, tehát nem az összeg feladásának az időpontja. A tárgyévi egységes kérelemben bejelentett területméretek és termesztett növénykultúrák figyelembe vételével kárenyhítési hozzájárulás fizetési kötelezettség keletkezik, erről és a kapcsolódó teendőkről a Kincstár még július közepén határozatban tájékoztatta az érintett gazdákat.

Ha a jelzett határidőig a Kincstár számlájára a kárenyhítési hozzájárulás nem érkezik meg, akkor a termelő a 2018. kárenyhítési év tekintetében nem részesülhet kárenyhítő juttatásban, még akkor sem, ha károsult és egyéb támogatási feltételek teljesülnének.

Az agrárkár-enyhítési rendszerben tag mezőgazdasági termelők az alábbi jogosultsági feltételek mellett részesülhetnek kárenyhítő juttatásban:

• a termőföld a termelő használatában van a mezőgazdasági káresemény bekövetkezésekor, valamint az adott évi egységes kérelem és a kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtásakor

• a termelő elektronikus úton bejelentette a mezőgazdasági káreseményt annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül, amelyet az agrárkár-megállapító szerv is igazolt

  • a károsodott növénykultúra szintjén 30%-ot meghaladó hozamcsökkenés, valamint 15 %-ot meghaladó hozamérték-csökkenés keletkezett
  • a termelő szeptember 15-ig beérkezően maradéktalanul megfizette a kárenyhítési hozzájárulását és
  • a korábban jóváhagyott kárbejelentés alapján a kárenyhítő juttatás iránti kérelmet a termelő novemberben (november 30-ig) elektronikus úton benyújtja.

Az eddigi kárbejelentések alapján a 2018. kárenyhítési évben elsősorban az aszály és a belvíz érintett nagyobb mezőgazdasági területet jelentős károkat okozva a gazdáknak, viszont jégesőre, téli fagyra és viharra is többen tettek kárbejelentést. A termelőknek az aszálykárokat a károsodás növényen történő első észlelését követő 15 napon belül, de legkésőbb szeptember 30-ig van lehetőségük bejelenteni.

Összeállította: Csomor Zsolt