Közgyűlést tartott a MEGFOSZ

Írta: Szerkesztőség - 2013 február 01.

A közgyűlés résztvevői

A házigazda szerepében Dr. Szabó István, a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karának dékánja köszöntötte a közgyűlést. Örömének adott kifejezést, hogy a MEGFOSZ a Kar újonnan létesített Tudástranszfer Központjában tartja közgyűlését, valamint reményét fejezte ki a két fél jövőbeli hatékony, és hosszú távú együttműködését illetően.

Dékán úr megnyitó előadásában bemutatta a Szent István Egyetem részét képező Gépészmérnöki Kar oktatási-kutatási tevékenységét, szerzeti felépítését.

A Szent István Egyetemet hét Kar alkotja.

Ezek: Jászberényi központtal az Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar, Budapesti székhellyel az Állatorvos-tudományi Kar, Gödöllőn a Gazdaság és Társadalomtudományi Kar, békéscsabai központtal a Gazdasági, Agrár és Egészségtudományi Kar, a gödöllői Gépészmérnöki Kar, a Mezőgazdasági és Környezettudományi Kar szintén Gödöllőn, valamint Budapesten az Ybl Miklós Építéstudományi Kar.

A mintegy 18.000 hallgató képzését 2.100 munkatárs látja el. Az Egyetem 2012-es költségvetése 20 Mrd Ft.

A Gépészmérnöki Kar alapítása 1950-re nyúlik vissza, amikor Magyar Agrártudományi Egyetem Gépesítési Karát létrehozták.

1954-ben Mezőgazdasági Gépesítési Főiskola, majd 1957-ben született meg a Mezőgazdasági Gépészmérnöki Kar budapesti majd gödöllői székhellyel.

2000-ben a Gödöllői Agrártudományi Egyetem átalakulását követően a Kar is kibővítette profilját, és a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar nevet vette fel.

Az oktatási szerkezete sokrétű.

Felsőfokú szakképzés keretein belül mezőgazdasági gépészmérnök képzés folyik.

BSc alapképzésben gépészmérnök, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök, mechatronikai mérnök, műszaki menedzser, jármű- és mobil gépész szakokkal rendelkezik a Kar.

Mesterszakjai: gépészmérnök, létesítménymérnök, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök, műszaki menedzser.

A tudományos képzés a műszaki doktori iskola keretein belül folyik.

 

A Kar szervezeti felépítése:

Folyamatmérnöki Intézet

Gépipari Technológiai Intézet

Környezetipari Rendszerek Intézet

Matematikai és Informatikai Intézet

Mechanikai és Géptani Intézet

Műszak Menedzsment Intézet

Gyakorlati képzési központ

Dékáni Hivatal

Kihelyezett tagozat (Békéscsaba)

A Kar főbb kutatási irányai:

energetika, mezőgazdasági gép- és technológia-fejlesztés, mérnöki/műszaki informatika, járműtechnika, járműinformatika, környezettechnika – környezeti modellek, anyagtudomány/műanyagok, mechatronika – automatizálás, műszaki-ökonómia.

Kiemelte, hogy a Kar stratégiája, jövőbeni céljai a gyakorlatorientáltság erősítése, ipari gazdasági kapcsolatok bővítése, az oktatási minőségbiztosítási rendszer kialakítása, az idegen nyelvű képzések kiterjesztése, rövid ciklusú képzések kihangsúlyozása, infrastruktúra-fejlesztés, valamint a stratégiai partnerség kibővítése.

Dr. Szabó István bemutatta a 2012 májusában átadott új gyakorlati és oktatási létesítményt, a Tudástranszfer Központot.

Az épület 10.000 négyzetméteres labor, illetve oktatási terem felhasználási célú alapterülettel rendelkezik.

Beruházási költsége mintegy 1,7 milliárd forintot tett ki.

A Gépészmérnöki Kar munkatárainak létszáma 143 fő. Oktatóinak kétharmada minősített, azaz Ph.D. fokozattal rendelkezik.

A Karra felvett hallgatók száma fokozatosan nő. Jelen pillanatban 2.000 fő.

Ismertette, mely területeken lát együttműködési lehetőségeket a MEGFOSZ és a Kar között.

Ezek a szakmai partnerség, tagság, fejlesztések-továbbképzések, oktatási integráció, tehetséggondozás, középiskolai diákkapcsolatok szakmai elmélyítése.

A „Felsőoktatási Partnerség” népszerűsítése.

Az ismertetőt követően Harsányi Zsolt a MEGFOSZ elnökségének elnöke megköszönte dékán úr előadását.

Kérte a Kart, hogy ösztönözze hallgatóit a január végén – február elején megrendezendő AgrárgépShow mezőgép-kiállítás megtekintésére.

Kitért arra, hogy a mezőgépész képzés igen elaprózott hazánkban, hiszen mintegy 6 helyen képeznek évfolyamonként kevesebb, mint 100 hallgatót, amely létszám nem elégíti ki az ágazati igényeket.

 

A Kartól és az itt végzett hallgatóktól is a minőségi gépgyártás és gépüzemeltetés szakmai támogatását várják a gépgyártók, gépforgalmazók.

A gépek alapvető működése mellett, a mezőgazdasási gépeken található, fokozatosan megújuló korszerű, precíziós elektronikai vezérlő, kommunikációs berendezések alkalmazását, fejlesztését is ismerni kell napjaink szakembereinek.

Dr. Szabó István válaszában kifejtette, hogy a MEGFOSZ által rendezett, illetve támogatott kiállításokon történő diák-, és hallgatói részvétel megszervezésében a Gépészmérnöki Kar aktívan közre tud működni, hiszen szoros szakmai kapcsolatban van a szakközépiskolák vezetőivel.

Mintegy 30 mezőgazdasági-műszaki iskola intézményvezetőjével fel tudják venni a kapcsolatot e célból.

A kiállításokon akár speciális szakmai programokat is biztosíthatnak a diákok számára.

A következő előadásban Dr. Vágó Szabolcs az Agrárgazdasági Kutató Intézet munkatársa ismertette a mezőgazdaság és a mezőgép-forgalmazás aktuális helyzetét 2012-ben, a 3. negyedéves adatok ismeretében.

Bemutatta, hogy a növénytermesztő ágazatnál 2012-ben a korábbi évhez viszonyítva 18,5%-os volumencsökkenés valósult meg, az árindex 17%-kal nőtt, így összességében a 2012-es termelési érték ezen ágazatban „csupán” 4,5%-kal csökkent.

Az állattenyésztés esetében a volumen szinte változatlan maradt, az árindex 10%-kal nőtt, így az érték index is mintegy 10%-kal emelkedett 2011-hez viszonyítva.

A teljes mezőgazdasági ágazatot tekintve a volumenindex 10%-kal esett, az árindex 13%-kal növekedett, a termelési érték pedig megközelítőleg az előző évi szinten maradt.

Mindez bizakodásra ad okot, s a termelők ismételten jó gazdasági eredményei remélhetőleg kedvező alapot biztosítanak az elmúlt évihez hasonló, illetve azt túlszárnyaló gépértékesítési volumen megvalósításához.

Megállapítható továbbá, hogy a termelés költsége nőtt.

A jellemzőbb inputok közül leginkább a takarmány-költségek nőttek 15%-kal, a műtrágya költsége 11%-kal emelkedett.

2012-ben a növénytermelési és állattenyésztési ágazat aránya 61,5/38,5.

Az elmúlt évi adatokhoz viszonyítva „feljövőben” van az állattenyésztés.

 

A gépértékesítést tekintve jól alakul a 2012-es év.

A fellendülés tovább folytatódik.

A mezőgép-értékesítés a harmadik negyedévben is elérte a második negyedévben már tapasztalt 25 milliárd forintos szintet, így az első három negyedévben már mintegy 70 milliárd forint értékben értékesítettek mezőgépeket hazánkban.

Mindez 33%-os növekedés az egy évvel korábbi időszakhoz viszonyítva.

A 2012-es forgalom jelentősebbnek ígérkezik a korábbi évek teljesítésénél.

Ez évben, októberig 30 milliárd forint értékben vásároltak a gazdálkodók gépalkatrészt.

Traktorok esetében 2012 első három negyedévében 1.280 darab új erőgép került forgalomba, ez mintegy 17,5%-os növekedés az előző év azonos időszakához képest.

De továbbra is igen elmaradt a 2009-ben tapasztalt arányos időszakra jutó 1.763 darabtól.

Erőgépek esetében a 60 LE-nél kisebb és a 320 LE-nél nagyobb kategóriák esetében figyelhető meg igen intenzív értékesítés-növekedés.

E kategóriáknál 50, illetve 80%-os bővülés volt tapasztalható.

Gabonakombájnok esetében 178 darab került eladásra, ezen érték 36%-os növekedést jelent 2011-es azonos időszaki adatokhoz viszonyítva.

Leginkább a 300 LE feletti teljesítménnyel rendelkező kombájnok értékesítése nőtt, mintegy 55%-kal.

Önjáró rakodókból 163 darab került értékesítésre (8%-os növekedés).

Talajművelő gépekből 2.768 darab, ami 25%-os piacbővülést jelent.

Ismételten megtapasztalható a géptámogatások piacbefolyásoló hatása a terményszárítók értékesítési darabszámát vizsgálva.

A támogatások megszűnésével, ez évben mindösszesen 31 db került eladásra a korábbi évek megközelítően 80 darabos szintjéhez viszonyítva, ami 65%-os csökkenést jelent.

 

 

1 ábra: A forgalmazó szervezetek mezőgazdasági gép értékesítése végfelhasználóknak (Forrás: Dr. Vágó Szabolcs, AKI)

Ezt követően Harsányi Zsolt megtartotta napirend szerinti elnöki beszámolóját a legutóbbi közgyűlés óta végzett munkáról és testületi eseményekről:

A gépforgalmazók reményei szerint továbbra is szükség lesz a Mezőgazdasági Gépkatalógusra, hiszen a Szaktárca által kertészeti gépek támogatása mindenképpen várható 2013-ban.

Ezzel kapcsolatban a MEGFOSZ szakmai anyagot juttatott el a Minisztériumhoz, amelyben a kertésztben alkalmazható korszerű erő- és munkagépek paramétereit, műszaki funkciót ismertetik.

Részletesen bemutatják, hogy a korszerű munkavégzéshez a kertészeti ágazatban is 100 LE-nél nagyobb erőgépek szükségesek, amelyek mind hátsó, mind mellső függesztő rendszerrel rendelkeznek, s egy menetben több munkaművelet elvégzése is alkalmasak.

Az AgrárgépShow megvásárlásával kapcsolatban új együttműködési megállapodás került aláírásra a Hungexpo-val.

Ennek keretében a jövő évtől már az AGROmashEXPO-val együttműködve társkiállításként fog a MEGFOSZ tulajdonában levő AgrárgépShow üzemelni, a Hungexpo szervezésében, 3 évig.

Az AgrágépShow rendezési jogának megvásárlása által a rendezvény neve ill. teljes know-how-ja is a Szövetség birtokába került.

Elnök úr felhívta a tagság figyelmét, hogy a MEGFOSZ saját rendezvényét, az AgrárgépShow népszerűsítsék.

A kiállítás tömegességét mi sem bizonyítja jobban, hogy a tagok túligényelték a rendelkezésre álló kiállítási területet, s várólistát kellett kialakítani.

A kiállítás szervezőjével történt megegyezés eredményeként a MEGFOSZ tagok már a Bábolnai Gazdanapokon is 30%-kal megnövelt területen jelentek meg.

Újraélesztették a MEGFOSZ hírlevelet.

A tagság részére havonta egy-egy elektronikus szám jelenik meg.

Folytatják és továbbfejlesztik szakmai partnerrel a hazai mezőgép-, és alkatrész értékesítés statisztikai adatgyűjtését és adatfeldolgozását.

Támogattak több szakmai rendezvényt, mint pl. a Kaposvári Állattenyésztési Napok Állattenyésztési Gépesítési Konferenciája stb.

Felvették a kapcsolatot a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal a mezőgazdasági gépek közlekedési szabályozásával kapcsolatban.

Részt vettek a CLIMMAR (Európai Mezőgépforgalmazók Szövetsége) Dániában megrendezett konferenciáján.

Közreműködnek a szervezet 60 éves jubileuma alkalmából 2013-ban, Hollandiában, Rotterdamban megrendezésre kerülő konferencia előkészítésében.

 

Előkészítették a szövetség alapszabályának módosítását.

Korszerűsítették a MEGFOSZ honlapját.

A tagság ezt követően elfogadta az elnöki, titkári és felügyelő bizottsági beszámolókat, valamint a módosított alapszabályt.

Az új alapszabály a civil törvényhez igazodik.

A közhasznúság beépítésre került az alapszabályba, hiszen a szövetség tevékenységének jellege kielégíti a közhasznúság feltételeit.

Pontosították, hogy Magyarországon bejegyzett, belföldi telephellyel rendelkező cég lehet a szövetség rendes tagja.

Az új alapszabály értelmében szövetség tagi struktúrája kibővült.

Új tagi státuszok kerültek kialakításra. Ezek a pártoló tag és a tiszteletbeli tag.

A Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karát a Közgyűlés egybehangzóan tiszteletbeli taggá választotta.

Ez követően az új alapszabály értelmében megválasztásra került az etikai bizottság is.

A Közgyűlés zárásaként Harsányi Zsolt, a MEGFOSZ elnöke megköszönte a jelenlévők számára a részvételt és, hogy aktívan hozzájárultak a közgyűlés sikeres lebonyolításához.

Emlékeztetett az együttműködés és az információ csere fontosságára.

Arra kért mindenkit, fokozzák tevékenységüket az információ-szolgáltatásban is és minél több közhasznú hírrel, sajtóanyaggal, statisztikával járuljanak hozzá a szövetség munkájához, hírlevelének készítéséhez.

A rendezvény zárásaként a megjelentek megtekintették a Gépészmérnöki Kar Tudástranszfer Központjának oktatási- és labor helyiségeit.