Kukoricavetőgép-fejlesztések és vetéstechnikai újdonságok

Írta: - 2017 április 28.

A közelmúlt kukoricavetőgép- és vetéstechnikai fejlesztései elsősorban a nagyobb – 12 km/h és afeletti – munkasebességek esetén is a nagypontosságú magkiadagolás, a jó vetési mélységegyenletesség elérését célozták meg, és a különböző gépváltozatok a kis-, közepes- vagy nagyobb vetésterületekkel rendelkező gazdaságoknak is széles választási lehetőségeket biztosítanak a szántóföldi kultúrnövények magvainak szemenkénti vetésére. A gépfejlesztések által létrehozott, magas műszaki tartalmú és fejlett technikai színvonalú, általában „többnövényes” vetőgépek, a jó munkaminőségi és üzemeltetési mutatók mellett a nagy területteljesítményekkel jellemezhetők.

Maschio-Gaspardo szemenként vető gépek ISOBUS-kompatibilis Isotronic-rendszerrel

Az olasz mezőgépgyártó Maschio Gaspardo cégcsoport a tavaly novemberi, bolognai EIMA kiállításon, a Renata vetőgépének MTR vetőelemén mutatta be a kukoricavető-gépeihez kifejlesztett ISOBUS-kompatibilis, Isotronic-rendszerét. A vetési folyamat valamennyi műveletét a vetőgépekre épített új, Isotronic-rendszer biztosítja, amellyel az üzemeltető erőgép kabinjából végezhetők el a különböző (vetőmag, műtrágya, mikrogranulátum) adagmennyiségek beállítási-kijuttatási alapértékei, illetve folyamatosan nyomon követhetők a vetéssel kapcsolatos legfontosabb paraméterek (munkasebesség, magtávolság, hektáronkénti magszám, bevetett terület nagysága, stb.). Az Isotronic-rendszer a precíziós gazdálkodás technológiailag fejlett megoldása, amelynek segítségével, a vetőtengely elektromotoros meghajtásával nagyobb vetési pontosság érhető el, beállítható a növénysűrűség (magszám/ha), üzem közben is megváltoztatható a kivetett vetőmag mennyisége, a pontos sorelzárásokkal megakadályozhatók a területen a vetési átfedések, terület kihagyások stb. Az elektromos motoros vetőtengely meghajtó és elektronikus vezérlőrendszerrel a vetés valamennyi lényeges eleme és funkciója beállítható, illetve üzemelés közben is megváltoztatható. A mechanikus hajtások helyett alkalmazott elektromos motoros meghajtásokkal azonnal lehet reagálni a megváltozott körülményekre, és nagyobb munkasebességek esetén is precíz magadagolás érhető el. Az új Isotronic rendszer a Gaspardo hét (Maga; Magica; Manta; Mirka; Monica; MTE és Renata) vetőgépsorozatához érhető el.

Szintén Maschio-Gaspardo-újdonság a nagy munkaszélességű, vontatott, 7500 literes műtrágyaszállító-kijuttató kocsis, 24 soros, 70/75 cm sortávolságú, pneumatikus szívólevegős rendszerű Julia szemenként vető gép is, amely (3 m szállítási szélesség mellett) a nagy vetőterülettel rendelkező gazdaságoknak rendkívül nagy teljesítményű vetési kapacitást biztosít.

Väderstad Tempo L 12/16: megkezdődött az előszériás gyártás

A svéd Vädertsad Tempo F, T, R és V sorozatú vetőgépeinek immár 5 éve tartó sikeres és eredményes gyakorlati alkalmazásai után, az idén megkezdődött a Tempo L típusok előszériás gyártása, amely vetőgépek 12 vagy 16 soros (70-75-76,2 cm sortávolságú) „kombi” változatai a nagyobb gazdaságok vetési kapacitás igényeihez lettek kialakítva.

A Tempo L vetőgépek központi egysége továbbra is az elektromos motoros meghajtású Gilstring magadagoló, mely a nyomott levegős, ún. PowerShoot rendszernek köszönhetően – 18 km/h vetési sebesség esetén, másodpercenként 28 mag pontos kiadagolásával – jelenleg egyedülálló a piacon. Az új, vontatott tartálykocsis Tempo L-változatok 5000 literes műtrágyatartállyal rendelkeznek, és a vetéssel egy menetben – a minden második sorközben elhelyezett műtrágya-kijuttató tárcsás csoroszlyák segítségével – akár 350 kg/ha starterműtrágya talajba juttatására képesek. A műtrágya pontos kiadagolást az új fejlesztésű Fenix III adagolóegységek végzik, és a sorszakaszolás is kétsoronként végrehajtható. Az előző modellektől eltérően a Tempo L már nagyobb méretű, 100 literes mag-, illetve 30 literes űrtartalmú mikrogranulátum-kijuttató tartályokkal van ellátva. A soronkénti vetőkocsik vetőcsoroszlyáinak terheléséről központi vezérlésű hidraulikus rendszer gondoskodik, amely 150 kg csoroszlyaterhelést is képes egy-egy soregységre helyezni. A Tempo L vetőgép vezérlése az ún. E-Control alkalmazáson keresztül valósul meg, amelynek alapja az üzemeltető erőgép vezetőfülkéjében elhelyezett, monitorként szolgáló, vezeték nélküli Wifi kommunikációt megvalósító Apple iPad készülék. A Tempo L vetőgépek a legnépszerűbb virtuális terminálokkal is kommunikálnak, amelyek a szakaszolhatóság és a változtatható magmennyiséggel történő precíziós vetések alapjait képezik.

Lemken Azurit DeltaRow: egyes- és ikersorba is vetni képes szemenként vető gép

A német Lemken cég egy teljesen új gyártó a szemenként vető gépek gyártóinak sorában. A már három éve bemutatott, és most sorozatgyártásra „érett”, központi magtartályos, „Seed on Demand” pneumatikus rendszerű, 4-12 soros (70/75/80 cm sortávolságú) Azurit vetőgépük a kapásnövények (kukorica, napraforgó, szójabab) és a repce magvainak nagypontosságú és nagy (~15 km/h) sebességű, egysoros vagy háromszög (DeltaRow) ikersoros vetésére készült. A vetőgép nyomólevegővel működő, különleges magadagoló szerkezete egyes sorba történő („szóló”) vetések esetén egy vetőtárcsával, a 12,5 cm ikersortávolságra történő vetések esetén két vetőtárcsával dolgozik. Az ikersortávolságra kivetett magvak – a szóló vetések magvaihoz képest – mindig egy fél tőtávolsággal eltoltan kerülnek a talajba. A vetőszerkezetek vetőtárcsáinak szinkronizált meghajtásáról – mindkét esetben – elektromos motorok gondoskodnak. A vetőcsoroszlyák akár 220 kg-os nyomással is képesek vetni. Az ikersoros – delta-háromszögbe – vetések előnye, hogy egy kikelt növényre 70 százalékkal nagyobb tenyészterület jut, mint a hagyományos szimplasorok esetében. Ez, például egy 75 cm sortávolságra és mellette 12,5 cm ikersortávolságra, 14,8 cm tőtávolsággal kivetett (90.000 tő/ha növényállományú) kukorica esetében 292 cm2/növény tenyészterületet jelent, szemben a szimplasoros vetés 172 cm2/növény tenyészterületével! Az Azurit vetőgéppel – a szimplasor mellé vagy ikersorok esetében a sorok közepére – starterműtrágya (pneumatikus rendszerű) kijuttatására is lehetőség nyílik: ez lehet pl. az Azurit vetőgép összekapcsolása egy vontatott, pneumatikus adagolású Lemken Compact Solitair 9 műtrágya-kijuttató kocsival, de az üzemeltető erőgép frontfüggesztésű műtrágyatartályából is elvégezhető a kijuttatás.

Pöttinger Aerosem PCS Duplex Seed: gabonavetőgép kukorica ikersoros vetésére

Az osztrák Pöttinger már három éve bemutatta az Aerosem gabonavető gépeire adaptálható PCS (Precision Combi Seeding) rendszerét, amelynek felhasználásával az elmúlt évben kialakította a „Duplex Seed” ikersoros, kukorica szemenként vetési technológiáját. Az újgenerációs, ISOBUS kompatibilis, pneumatikus rendszerű Aerosem PCS gabonavetőgépek a kalászosok vagy a repce sorba vetése mellett, a (siló-/áru-)kukoricák ikersoros vetésére is alkalmasak. A 3,0-3,5-4,0 m munkaszélességű Aerosem PCS gabonavető gépekkel 4×75 cm vagy 5×75 cm alapsortávolságokkal, és a hozzájuk rendelt 12,5 ikersortávolságokkal van lehetőség ikersoros kukorica vetésre. Rendelhető 8×37,5; 9×37,5 vagy 10×37,5 cm sortávolságokkal is. Az ikersoros vetéstechnika a növényállomány jobb tenyészterület-eloszlását, ezáltal növényegyedenként több napfény-, nedvesség- és tápanyag-felvételét biztosítja. Az elmúlt évben több országban elvégzett vizsgálatok és a gyakorlati tapasztalatok egyértelmű (~10%-os) kukorica-hozamnövekedéseket mutattak ki, a 10 km/h körüli munkasebességgel végezhető vetés ~25%-os teljesítmény növekedést eredményezett. Az Aerosem gabonavetőgépekre adaptálható IDS (Inrelligent Distribution System) intelligens magelosztó rendszer további ~6%-os vetőmag megtakarítást is jelent. Az ikersoros technológiával megtermelt kukorica a hagyományos kialakítású kukoricacső-törő adapterekkel – minden változtatás nélkül – betakarítható.

A Pöttinger Aerosem PCS Duplex Seed gabonavető géppel elvégezhető kukorica szemenkénti vetéstechnika elsősorban a kisebb kukorica vetésterületekkel rendelkező gazdaságokban jelent sokoldalú, kényelmes és gazdaságos megoldást.

Új Horsch Maestro függesztett vetőgépek a kisebb gazdaságoknak

A német Horsch cég a Maestro CC és RC modelljei, valamint a nyomó légáramú pneumatikus vetési rendszerük felhasználásával új megoldású függesztett szemenként vető gépeket, illetve ideális gépkapcsolásokat alakított ki a kisebb vetésterülettel rendelkező gazdaságoknak.

Az új – jelenleg még típusjel nélküli – Maestro kukoricavető-gépek 8/12 soros változatokban, 70/75/80 cm, ill. 45/50 cm sortávolságokkal, a kukorica, napraforgó, illetve a cukorrépa, repce, szója vetésére is alkalmasak. A soronkénti magadagoló rendszer (a sugárirányban kifelé ívelt és süllyesztett hornyolású) kis átmérőjű vetőtárcsáinak horonysorára tapadó magvakat a maglesodró szerkezet egy meghatározott ponton választja le a vetőtárcsáról, majd ejti a vetőcsőbe, ami még a nagyobb (~12 km/h) munkasebességek esetén is kedvező vetési pontosságot és hosszirányú vetésegyenletességet eredményez. A soronkénti 70 literes magládával rendelkező vetőkocsik, az elektromos motoros meghajtású magadagoló- és a pneumatikus magtovábbító-rendszer; az ejtőcsövekbe integrált magérzékelők; a tárcsás vetőcsoroszlyák fajlagos maximális 300 kg/sor csoroszlyaelem terhelése, az akár direkt vetésben való alkalmazhatóság stb., fejlett műszaki színvonalú technikai kivitelt hozott létre. A vetések technológiai alkalmazhatóságát tovább szélesíti az üzemeltető erőgép homlokfüggesztésére felkapcsolható Horsch Partner 1600 FT (1600 literes) starterműtrágya tartály és a pneumatikus rendszerű tápanyag-továbbító szerkezete, amellyel a – vetősorok mellé a talajba – vetéssel egy menetben starterműtrágya kijuttatását is lehetővé teszi.

Dr. Fűzy József