A talajoltó baktériumos kezelések hatékonyságának kísérleti vizsgálata

Írta: Agrárágazat-2022/2. lapszám cikke - 2022 február 25.

A Magyar Talajvédelmi Szövetség és a NÉBIH egy korábbi megállapodása értelmében 2016-tól 2025-ig tartamkísérleteket folytat a Baranya megyei Szalántán. A legutóbbi kisparcellás vizsgálat őszi búzán6 ismétlésben történt, 4 talajoltó készítménnyel, két kontrollal és egy pozitív kontrollal (50 kg/ha nitrogénműtrágya). A talajadottságokat tekintve közepesen jó tápanyag-ellátottságú Ramann-féle, barna erdőtalajon folytak a kísérletek.

Az Agrárágazat 2021. decemberi lapszámában az őszi búza kisparcellás terméseredményeiről írtunk, melyek a talajoltó baktériumkészítményekkel kezelt parcellákon a kontrollhoz képest 7,6%–14,5% százalékos növekedést mutattak. Ez átlagosan 9,6%-os többletet jelent.

Megjegyezzük, hogy a terméseredmények tekintetében a kezelt területek termésátlagai meghaladták (0,5–1,0 t/ha) még a pozitív kontrollt is. A pozitív kontrollparcellák plusz 50 kg/ha hatóanyagú nitrogént kaptak. Cikkünkben a növénymagasság (1. grafikon), a kalászonkénti magszám (2. grafikon) és az ezermagtömegek alakulását (3. grafikon) mutatjuk be az őszi búzán végzett kísérlet alapján.

A kontrollhoz képest növénymagasságban 4,5–5%-os többlet volt tapasztalható az egyes kezelések esetén. Az 1. grafikonon látható, hogy a plusz nitrogént kapott parcellákon átlagosan a legmagasabbak a növények a N-műtrágya hatására. 2016 óta a NÉBIH-hel közös együttműködés során a következő növénykultúrákat vizsgálták: kukorica, tavaszi árpa, szója, őszi káposztarepce, őszi búza.

A kísérletek a talajoltó baktériumos kezelések hatékonyságát mérik. A kezelt területeken a teljes talajoltási technológia folyik, így a növényi maradványok is visszaforgatásra kerülnek a talajba. Az eredmények minden kultúrában és évben igazolták, hogy a talajoltott területek termésátlagai nemcsak a kontrollt, de a pozitív kontrollt (50 kg/ha nitrogénműtrágya) is meghaladták. A fenti adatok ismét alátámasztják a mikrobiális talajoltó baktériumkészítmények hatékonyságát és használatuk szükségességét.

Magyar Talajvédelmi Baktérium -gyártók és -forgalmazók Szakmai Szövetsége