Lapzártától lapzártáig – pályázati aktualitások

Írta: Szerkesztőség - 2013 december 10.

 

A támogatás forrása, keretösszege, mértéke

A támogatás keretösszege az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési alapból 60 milliárd forint, ebből az Állattartó telepek korszerűsítésre esetében az állattenyésztési al intézkedéshez 35 milliárd forint.
Az élelmiszeripari üzemek fejlesztésére az üzemi diverzifikáció al intézkedéshez 15 milliárd, míg a mezőgazdasági termékek értéknövelése al intézkedéshez 10 milliárd forint került jóváhagyásra.
Az al intézkedéseken belül a jóváhagyott támogatási igény függvényében a mindenkori keretösszeg legalább 25%-át kisértékű gépbeszerzésekre kell megítélni.
A jóváhagyható támogatás összege kisértékű beruházás esetén 15 millió forint, míg a nagyértékű beruházások esetén maximum 250 millió forint.

A támogatás mértéke

  • Állattartó telepek korszerűsítésére (1. célterület)
  • Önálló gép, mobil technológia – 35%,
  • Beépített gép, technológiai berendezés – 40%, 50%, 60%,
  • Technológia beépítési munkadíja – 40%, 50%, 60%.
  • Élelmiszeripari üzemek fejlesztésére (2. célterület)
  • Mezőgazdasági termelő – 40%, 50%, 60%,
  • Nem mezőgazdasági termelő – 50%,
  • Közép -Magyarországi régióban – 40%,
  • Nagyvállalat – 20%, 25%.
Építési kiadások kizárólag abban az esetben támogathatóak, amennyiben nem építési engedélykötelesek, a beépített gépek vagy technológiai berendezések beépítéshez tartoznak, és az építési tételek szerepelnek az Építési Normagyűjteményben (ÉNGY).
A 2. célterület vonatkozásában az élelmiszer-feldolgozás technológiai fejlesztése céljából támogatható gépek, melyek kizárólag a Római Szerződés I. mellékletében szereplő termékek – kivéve halászati termékek – feldolgozását szolgálják, a borászati és pálinka előállítását célzó beruházások kivételével.
Többlettámogatásra akkor jogosult a kérelmező, ha fiatal mezőgazdasági termelő, a beruházás KAT-területen vagy NATURA 2000 területen valósítja meg.

A támogatás igénybevételének feltételei

Támogatás igénybevételére őstermelők, egyéni vállalkozók és gazdasági társaságok jogosultak.
Amennyiben az ügyfél rendelkezik ÁTK, BaTeK, ÉLIP, Kertészeti gépbeszerzési pályázata során határozattal, ebben az esetben csak akkor nyújthat be most támogatási kérelmet, ha a korábbi jogcímek kapcsán már legalább nyújtott be kifizetési kérelmet, vagy lemondott a támogatási jogosultságról jelen kérelme benyújtásáig.
A támogatható gépek, technológiai berendezések listáját az Irányító Hatóság a rendelet hatálybalépésével egyidejűleg közleményben teszi közzé a lezárt gépkatalógusban meghatározott kódok alapján.
Mind az állattartó telepnek, mind pedig az élelmiszeripari üzemnek rendelkeznie kell a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) nyilvántartásba vételével.

A támogatási kérelem benyújtása, elbírálása

A támogatási kérelmet elektronikus úton 2013. december 2. és 2014. január 15. között lehet benyújtani.
Forráskimerülés esetén a támogatási kérelmek benyújtása a hatóság közleménye alapján azonnal felfüggeszthető.
A benyújtást követően a támogatási kérelmeket folyamatosan bírálja el az MVH.
A kisértékű beruházásokat az alapkövetelményeknek megfelelően, míg a nagyértékű fejlesztések esetén pontozási szempontoknak megfelelően rangsorállítással.
A támogatási kérelem benyújtási időszakot követően hiánypótlásnak helye nincs.
Támogatás akkor vehető igénybe az 1 célterületen, ha a kérelmező mezőgazdasági termelő.
A 2. célterület esetében zöldségféle, dinnye, gyökér gumós növény termesztést, évelő növénytermesztést, állattenyésztést, vegyes gazdálkodást, állattenyésztési szolgáltatást, betakarítás utáni szolgáltatást végezzen a gazdálkodó.
Nem mezőgazdasági termelő esetén élelmiszergyártási tevékenységet kell folytatni.
A 2. célterület esetén akkor minősül a pályázó nem mezőgazdasági termelőnek, ha az értékesítésből származó árbevétele kevesebb, mint 50%-a származik nem-feldolgozott mezőgazdasági termék értékesítéséből, és ez az arány a beruházás megvalósítását követően is megtartásra kerül a kötelező üzemeltetés végéig.
A 2012. évi foglalkoztatotti átlaglétszámát az üzemeltetési idő végéig meg kell tartani.

Mezőgazdasági termelő esetén a 2012. évi gazdasági méretnek meg kell haladnia a 4 EUME-t.

A beruházást a rendelet hatálybalépésének időpontjától a pályázó saját felelősségére megkezdheti, kivéve, ha a támogatási kérelmében építési tételekre is igényel támogatást, mert abban az esetben az építési tevékenység az előzetes helyszíni szemlét követően kezdhető csak meg.
Ezek alapján a korábbiaktól eltérően a már korábban, éven belül megkezdett gépbeszerzéshez nem igényelhető visszamenőlegesen támogatás.
A támogatási határozattól 6 hónapon belül a támogatás 10%-ával el kell számolni és 2014. december 31-ig a beruházást meg kell valósítani, az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb 2015. január 31-ig be kell nyújtani.
Az elnyert támogatási jogosultságról lemondani nem lehet.
Induló vállalkozásnak minősül a kérelmező, ha a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül, de legkésőbb 2013. szeptember 1-ig jegyezték be vállalkozását.
Az üzemeltetési kötelezettség a támogatási határozat közlésével kezdődik, és az utolsó kifizetési határozat közlésétől számított 5 évig áll fenn.
A nagyértékű gépbeszerzésre irányuló támogatási kérelem esetén kizárólag annak az ügyfélnek nyújtható támogatás, akinek az értékelés során adott pontszáma legalább a megszerezhető pontok 50%-át eléri.