LG Clearfield® Plus napraforgó hibridek: a genetikai plusz!

A Limagrain célja a kiváló termőképességgel, és magas olajtartalommal rendelkező hibridek előállítása mellett a napraforgó termesztés biztonságának növelése. Küldetésünknek érezzük, hogy az új technológiák bevezetésében úttörő szerepet vállaljunk.

A Limagrain és a BASF kutatási és fejlesztési együttműködése hosszú időre nyúlik vissza.

Napraforgó nemesítési programunk a kezdetektől koncentrál az átalakuló gyomviszonyoknak megfelelő, egyre hatékonyabb gyomirtási technológiai fejlesztésekre.

A Pulsar® Plus gyomirtó szerre rezisztens hibrideket új genetikai bázisra alapozva állítottuk elő, amelyekben a CLHA+ gén biztosítja az imidazolinon ellenállóságot. A szelekció során olyan vonalakat válogattunk, amelyek keresztezésével kapott hibridek mindenek előtt nagy termőképességűek.

A CLHA+ gén erősebb imidazolinon toleranciát biztosít, de az új hibridek a gyomirtószer tolerancia mellett, szádor rezisztensek, jó szárazság és stressz tűréssel, széles rassz spektrumú peronoszpóra rezisztenciával is rendelkeznek.

Az új hibrideket több lépcsős tesztelésének vetjük alá:

1. a Limagrain saját kísérleti hálózatában,

2. a BASF kvalifikációs kísérleteiben,

3. a kvalifikáció lezárása után kerülnek állami, regisztrációs kísérletekbe,

4. folyamatos megfigyelés LG termékfejlesztési kísérletekben.

Ezért minden esetben

– hazai körülmények között is tesztelt,

– a technológiai elvárásoknak megfelelő hibridek vetőmagját ajánljuk Önöknek.

Mivel a Clearfield® Plus hibridek előállítását a Limagrain nemesítői az elsők között kezdték meg, már számos, Európában regisztrált és kereskedelmi forgalomban megvásárolható hibriddel rendelkezünk.

Közülük elsőként, 2016-ban az LG 56.97 CLP Magyarországon is állami elismerésben részesült.

A regisztrációs kísérletekben az
LG 56.97 CLP termése és olajtartalma is
meghaladta az átlagot.

Napraforgó kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérletek imazamox kezelt, középérésű csoport, eredményei alapján. (NÉBIH)

Peronoszpóra rezisztens. A leggyakrabban előforduló szár és tányér betegségekkel szemben jó ellenállósággal rendelkezik.

Rezisztens a szádor A-E rasszaira.

Azoknak ajánljuk, akik élni kívánnak a Pulsar® Plus adta hatékony posztemergens gyomirtás előnyeivel. Átlagos vagy gyengébb termőhelyi adottságokra keresnek hibridet és a magasabb olajtartalommal járó nagyobb bevételre is számítanak.

Természetesen további, újabb CLP hibridekkel is megjelenünk az európai illetve hazai napraforgó vetőmag piacon. Ezek közül kettő, az LG 50.635 CLP és az LG 50.665 CLP a termesztés biztonságát tovább növelő, magasabb szintű szádor rezisztenciával is rendelkezik, ezért egy speciális, megjelöléssel kerül forgalomba.

Ez a márkajelzés, amely azt jelenti, hogy az adott LG hibrid nem csak a napraforgó szádor A-E, hanem az ezeknél virulensebb G rasszával szemben is rezisztens. Azaz a jelenleg ismert, legmagasabb szintű szádor rezisztenciával rendelkezik. Emellett a hibrid imidazolinon toleranciája a hatékony posztemergens gyomirtási technológiáka Clearfield® vagy a Clearfield® Plus – alkalmazását teszi lehetővé minden termelő számára.

Az LG 50.665 CLP nagyon jó termőképessége és betegség ellenállóssága miatt is figyelemre méltó hibrid.

Termése a magyarországi regisztrációs kísérletek első évében 3,82 t/ha (104,0%) volt.

Az LG 50.665 CLP kaszat- és olajtermése
a regisztrációs kísérletekben, 2015.*

A leggyakrabban előforduló szár betegségekkel szemben nagyon jó, tányér betegségekkel szemben jó ellenállósággal rendelkezik.

Az LG 50.665 CLP betegség ellenállósága
a regisztrációs kísérletekben, 2015.*

* Napraforgó kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérletek imazamox kezelt, középérésű csoport, eredményei alapján. (NÉBIH)

Azoknak ajánljuk, akik átlagos termőhelyi adottságokkal rendelkeznek és évjáratoktól függetlenül, az adottságoknak megfelelően teljesítő hibridet keresnek. Az agrotechnikai és kémiai növényvédelem mellett fontos a hibrid betegség ellenállósága is.

2017-ben, ÚJ hibridünket, az LG 50.635 CLP-t ajánljuk kipróbálásra azon partnereinknek, akik tudatosan, a tápanyag arányokra is figyelve szolgálják ki a napraforgó igényeit.

A középmagas növésű hibrideket preferálják, mert a növényvédelmi munkákat hidas traktorral kívánják megoldani.

Az LG 50.635 CLP termőképessége versenyképes a jelenleg legnagyobb területen termelt herbicid rezisztens hibridekkel.

Limagrain termékfejlesztési kísérletek eredményei alapján.

A hibridekkel és a technológia használatával járó előnyöket a hazai termelők már üzemi körülmények között is kipróbálhatták. A pozitív tapasztalatokra alapozva az elkövetkező években folyamatosan növelni kívánjuk az elérhető vetőmag mennyiséget, hogy minél többen élvezhessék a Limagrain fejlesztéseinek eredményeit.

Az LG hibridekről bővebb tájékoztatást kaphat kereskedelmi képviselőinktől, illetve további információkat talál az lgseeds.hu weboldalon.

Mórocz Péter
termékfejlesztési vezető

CLEARFIELD hibrid limagrain napraforgó