Meggytermés és piaci prognózis az idei évre

A 2019. évi meggy termés- és piaci prognózis a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet Meggy Termékbizottsága, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Kertészeti Osztályának Meggy Munkacsoportja és az ÉKASZ közös munkájára alapoz.

Az európai meggytermelés, piaci pozíciók

A számunkra releváns versenykörnyezetet a meggy piacán döntően 4 ország (Lengyelország, Magyarország, Szerbia és Németország) alkotja mintegy 300-400 ezer tonnás termésmennyiséggel. Németország termelése egyre csökken (jelenleg már csak 15-20 ezer tonna), főleg vételi pozícióval lép fel a piacon. Lengyelország a legnagyobb meggytermelő évi 150-200 ezer tonna terméssel (átlagosan 170-180 ezer tonna), ezt követi Szerbia a 80-95 ezer tonna közötti átlagos mennyiségével. Magyarország elmúlt 10 éves átlagtermése 70 ezer tonna körül alakul, de a legrosszabb évben (2007) az 50 ezer tonnát alig haladta meg, míg a legjobb évben (2014) a 90 ezer tonna magasságában volt.

Magyarország termelése és meggypiaca

Magyarország évi átlagos 70 ezer tonnás meggyterméséből kb. 20 ezer tonna kerül exportra, 50 ezer tonna pedig a belső piacainkon értékesül. A hazai meggyágazat vezérterméke, vagyis a meggybefőtt tekintetében Németország és Magyarország egymásra utaltsága nagyon nagy: a német igény döntő részét hazánk elégíti ki, illetve a hazai gyártás döntő részét egyedül Németország veszi fel, így a meggybefőtt kvázi „egypiacos” termék.

Tovább fokozza a konzervmeggy, illetve meggybefőtt piac „kétoldalúan monopol” jellegét, hogy meggybefőtt gyártására egész Európában szinte csak a magyar meggy alkalmas. Így gyenge termés esetén az alapanyagnak nincs alternatív beszerzési forrása, ezért a termelő kerül jó alkupozícióba. Fordítva is igaz: a magyar meggytermés döntő részét csak – magyar vagy német – konzervipar felé tudjuk levezetni, ennél fogva nagy termés esetén nincs más érdemi levezetési lehetősége, a vevői oldal van jó alkupozícióban. Erre vezethető vissza a meggy árának hektikus és széles intervallumban történő mozgása.

A 2019. évi várható meggytermés Európában

A várható európai meggytermésről számszerű pontos adatok még nem állnak rendelkezésre, a terméskötődés bizonytalanságai okán minden szereplő óvatosabban becsül. A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján a következő megállapítások tehetők. Szerbia jó termést vár, nem voltak érdemi fagykárok. A szüret a napokban kezdődik. Lengyelországban március közepe és május közepe között több alkalommal voltak éjszakai fagyok, melyek a tavalyi rekordtermés és nagymértékű aszály után még nagyobb bizonytalanságban tartják a terméskilátásokat. Németországban lokálisan voltak fagyok, termőtájtól függően eltérő a kép, de összességében drámai terméskiesés nélkül közepes termésre számítanak.

Mindezek alapján megállapítható, hogy a meghatározó európai szereplőknél összességében a közepesnél egyértelműen alacsonyabb termés várható, ami – a termés oldaláról – a keresleti viszonyokat erősítheti a piacon. E piaci várakozások egyik előjele lehet, hogy a tavalyi 0,8-0,9 €/kg lengyel fagyasztott meggy árak az utóbbi hetekben az 1,0 €/kg fölé emelkedtek. Hangsúlyozandó azonban, hogy a lengyel helyzet jelenleg nehezen átlátható.

A 2019. évi várható meggytermés Magyarországon

A 2019. évi hazai terméskilátások vonatkozásában már az első, kb. egy hónappal ezelőtti becslések is arról szóltak, hogy a tavalyi, 90 ezer tonna körüli meggytermésnél jóval gyengébb termés várható. Ennek oka alapvetően az időjárási körülményekben keresendő. A terméskilátások – az azóta is folyamatosan tartó gyümölcshullás miatt – az utóbbi egy-két hétben kis mértékben tovább romlottak. A pontos, mennyiségi becslést nagyon megnehezíti, hogy termőtájanként és termesztőkörzetenként is meglehetősen változékony a kép. Az idei évben a tavalyihoz viszonyítva 35-40%-kal alacsonyabb termés prognosztizálható Magyarországon.

FruitVeb NAK