Illegális állatkereskedők visszaszorítására: FELIR

Azonosító köteles tevékenység lesz a kedvtelésből tartott állatokkal történő kereskedés és szaporítás – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH).

Április 01-jén lép hatályba az a módosított Kormányrendelet, mely alapján FELIR azonosító köteles tevékenységgé válik a kedvtelésből tartott állatok kereskedése.

A szóban forgó jogszabály az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer működéséről szóló 578/2020. (XII. 14.) Kormányrendelet, az azt tartalmazó Magyar Közlöny itt tölthető le.

 

 

Kuvasz
Kulcsos Lujza Csipkerózsa, 1 éves kuvasz szuka (Fotó: Dr. Zoller Zoltán)

 

A szigorítás célja

A kormányrendelettel előírt kötelezettséget kettős céllal hozta meg a jogalkotó: elsődleges elvárás, hogy a forgalomba hozott kedvencek nyomon követhetők legyenek; másodsorban ezzel akarják kikényszeríteni a felelősségteljes állattartást és betartatni az állatjóléti előírásokat.

A NÉBIH szerint: az intézkedés fontos lépés az állatkínzó kutyaszaporítók, illegális kisállatkereskedők tevékenységének visszaszorításáért, felszámolásáért folyó munkában.

Magyarországról évente több tízezer kutyát küldenek az Európai Unió tagállamaiba kereskedelmi céllal. Ezek nagy része a kutyaszaporítóktól származik, és nem rendelkezik törzskönyvvel. Gyakran a szállítás, illetve a tartás során a legelemibb állatvédelmi szabályokat, tartási előírásokat sem tartják be.

Ezeknek a kereskedőknek célja, hogy kis befektetéssel, nagy profithoz jussanak. Gyakran minden dokumentáció nélkül, félévnél fiatalabb állatokat „dobnak be” a kereskedelmi láncba.

 

Az illetékes hatóság

Az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszert (FELIR) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) működteti.

Elektronikus felületen elérhető a FELIR a NÉBIH honlapján, a pandémiára való tekintettel a személyes bejelentést kérik mellőzni.

A NÉBIH hatóságként jogkörökkel rendelkezik az embertelen körülmények mellett folytatott kutyaszaporító tevékenységek tárgykörében. Jogosult lesz a tevékenység feltételekhez kötésére, felfüggesztésére vagy megtiltására.

Mulasztás bírság kiszabásával szankcionálhat, a kiszabható bírság alapösszege tizenötezer forint, amelyet a jogsértés körülményeitől, az állatok számától függően akár többszörös szorzóval is megállapíthat.

 

Kuvasz
Kulcsos Lujza Arato, osztályba sorolt 5.5 éves tenyészkan (Fotó: Kulcsos Lujza Kuvasz Kennel)

 

A FELIR azonosító köteles tevékenységeket a fent említett rendelet 1. számú melléklete tartalmazza:

Élelmiszer, gomba és egyéb tevékenységek:

 • élelmiszer-termelési, tenyésztési, kísérleti célból tartott állatok forgalomba hozatala;
 • élelmiszer-, takarmánytermelési célból termesztett növény, növényi termék forgalomba hozatala;
 • a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 11. § (1) bekezdése szerint adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó tevékenységek;
 • szaporítóanyag előállítása, tárolása, forgalomba hozatala;
 • az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában, valamint az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott esetekben engedélyezett vagy nyilvántartott élelmiszer- vagy takarmánylétesítmény működtetése, élelmiszer- vagy takarmányvállalkozási tevékenység folytatása;
 • az Éltv. végrehajtására kiadott jogszabály szerint nyilvántartott vagy engedélyezett laboratórium működtetése;
 • élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak előállítása, első magyarországi forgalomba hozatala;
 • élelmiszerláncban felhasználható fertőtlenítőszer előállítása;
 • gombaszakellenőri tevékenység;
 • az Éltv. szerinti engedélyköteles termék, valamint EK-műtrágya előállítása vagy forgalomba hozatala.

 

Állatokkal és azokkal összefüggő egyéb tevékenységek:

 • állatgyógyászati készítmény, valamint állatgyógyászati készítménynek nem minősülő állatgyógyászati termék előállítása, forgalomba hozatala;
 • állati vérkészítmény előállítása;
 • az állatok jelölésére szolgáló eszköz forgalomba hozatala;
 • állati eredetű melléktermék kezelése, felhasználása, további feldolgozása, szállítása vagy az ezekből származó termék forgalomba hozatala;
 • élőállat-szállítás, élőállat-szállító járművek mosását és fertőtlenítését végző hely, az idegen állományból származó állatok fogadására kiválasztott elkülönítő (karantén), állatrakodó, gyűjtőállomás, kereskedői telep, etető-itató állomás, pihentetőállomás működtetése;
 • állatkísérő tevékenység;
 • állatvásár, állatpiac, állatkiállítási hely működtetése;
 • állatkert működtetése;
 • cirkuszi menazséria működtetése;
 • elismert tenyésztőszervezeti tevékenység;
 • művi szaporítólétesítmény, spermagyűjtő, spermatároló működtetése;
 • méhtartás, méhanyanevelő telep működtetése;
 • vágóállat-minősítés, minősítőhely működtetése, minősítőszervezeti tevékenység.

 

Kuvasz
Kuvaszok játék közben (Fotó: Kulcsos Lujza Kuvasz Kennel)

 

Állategészségügyi tevékenységek:

 • állatmenhely, ebrendészeti telep működtetése;
 • állatpanzió működtetése;
 • állatklinika, állatkórház, állatorvosi rendelő működtetése;
 • állatkozmetika működtetése;
 • kedvtelésből tartott állatok kereskedelmi tevékenység keretében történő forgalmazása;
 • állatkísérleti létesítmény működtetése;
 • veszélyes eb tartása;
 • állatorvosként, növényorvosként, segédszemélyzetként folytatott tevékenység.

 

Növényvédelem, trágyázáshoz kapcsolódó és egyéb tevékenységek:

 • növényvédelmi munkavégzőként folytatott tevékenység;
 • növényvédelmi szolgáltatási tevékenység;
 • növényvédő szer légi kijuttatása;
 • talajvédelmi szakértői tevékenység;
 • hígtrágya termőföldön történő felhasználása;
 • nem veszélyes hulladék termőföldön történő felhasználása;
 • szennyvíz, szennyvíziszap, szennyvíziszapkomposzt termőföldön történő felhasználása;
 • faanyag-kereskedelmi lánchoz tartozó tevékenység;
 • fenntartható bioüzemanyag-termeléshez kapcsolódó gazdasági tevékenység.

 

Vadászattal és halászattal összefüggő tevékenységek:

 • apróvad-gazdálkodás, vadaspark, vadaskert, vadfarm üzemeltetése;
 • vadászatra jogosultként folytatott tevékenység;
 • hivatásos vadászi tevékenység;
 • halgazdálkodási jog jogosultjaként folytatott tevékenység;
 • halászat, horgászat;
 • halőri tevékenység.

 

 

Kuvasz
Megbízható őrző- védő kutya lehet napjainkban is a kuvasz (Fotó: Kulcsos Lujza Kuvasz Kennel)

 

A felelősségteljes állattartást minden esetben egy jól átgondolt döntésnek kell megelőznie. Csak akkor vállaljunk be állattartói szerepkört, ha tudjuk biztosítani a kedvencünknek a megfelelő környezetet és az alapvető szükségleteit.

Ahhoz, hogy jól kezelhető, megbízható „társat” találjunk az állatban, elkerülhetetlen, hogy a kereskedő ne a profi istenét bálványozza, hanem az szakmaiságra helyezze a hangsúlyt.

A munkakutyáknál fontos, hogy a megfelelő tenyésztőtől szerezzük be, mivel náluk kiemelten lényeges, hogy már fiatalon szocializálódjanak (ember és állat környezetbe egyaránt), pozitív kapcsolatuk és élményeik legyenek az emberekkel. Ezek nélkül problémás lehet az alapfeladatuk ellátása pont a rossz tapasztalatok, az emberi kapcsolat, kötődés hiánya miatt.

A Kuvasz-Őr Program is csak a megfelelő kennelekből közvetíti ki a gazdáknak az őrző-védő feladatokra a kutyákat.

A jogszabályban foglaltak érvényre juttatása érdekében az ellenőrzések tárgyát fogják képezni az állatkínzó kutyaszaporítók és az illegális kutyakereskedők.

 

Forrás: MTI