Mezőgazdasági telepek iparvágányainak hasznosítása

Írta: Szerkesztőség - 2019 február 01.

Agrárlogisztika – vasúton

A termények rakodása, vagonírozása közforgalmú rakodóterületeken vagy sajátcélú vasúti pályahálózatokon (továbbiakban: iparvágányokon) valósul meg. A jellemzően állomási területeken lévő közforgalmú rakodóhelyek száma lecsökkent, illetve azok sok esetben más funkciót kaptak (parkolóként használják), így felértékelődik azon mezőgazdasági telephelyek szerepe, amelyek iparvágány hálózattal rendelkeznek. Korábban speciális szállítási feladatokat is elláttak ezek a vágányok (pl. élőállatok, vagy fagyasztott termékek vasúti fuvarozása). Napjainkra ezek a forgalmak megszűntek, azok kizárólag közúton zajlanak. A korábban termelőszövetkezeti formában működő mezőgazdasági vállalatok, illetve azok iparvágányos telephelyei tulajdonosváltások következtében új vállalkozásokhoz kerültek. A „megörökölt” mezőgazdasági iparvasutak tulajdonosai számára új gazdasági profilt jelenthet az iparvágány hasznosítása, továbbá a kapcsolódó szolgáltatások végzése.

Szabályzók és feltételek

Régi-új profilok, megoldások

Új funkciók, lehetőségek

vasút
Gabona rakodása Opti-Rak rendszerrel

Jövedelmező mozdulatlanság

vasút
Gabonás vagonok mozgatása Unimog közúti-vasúti vontatójárművel

Gál István
Vasútüzem-vezető
30/391-1050