Mikrogranulált talajfertőtlenítő-szerek és starter műtrágyák kijuttatása a szemenkénti vetéssel egy menetben

Írta: Szerkesztőség - 2015 március 12.

A talajfertőtlenítés és a mikrogranulátumok általános jellemzése

Az utóbbi évek szélsőséges időjárási viszonyai a talajlakó kártevők jelentős mértékű elszaporodását nagyban elősegítették, és az egyes rovarfajok gradációja – túlnépesedése -, így sok esetben a termesztés eredményességének korlátozó tényezője volt. A szántóföldi és a kertészeti növénytermesztésben a talajfertőtlenítés – a talajlakó kártevők elleni védekezés – kiemelkedő jelentőséggel bír. A talajfertőtlenítés egy olyan növényvédelmi munkaművelet, amelynek elmaradása, a talajfertőtlenítő granulátum anyagának és dózisának helytelen megváltoztatása akár az egész termesztés sikerét veszélyezteti. A munkaművelet elhagyása, vagy sikertelensége esetén, a vegetáció során kialakuló kártételek – növénykipusztulások – mérséklésére, esetleges visszafordítására már nincs lehetőség. A talajlakó kártevők elleni védekezésnél a növényvédő-szer talajba juttatásának módja szerint a következő lehetőségek vannak:
  • magcsávázáskor, drazsírozáskor a magra (magburokra) vagy a drazsé anyagába dolgozott inszekticid (rovarölő-szer) alkalmazása;
  • a teljes felületre kipermetezett és talajba dolgozott folyékony rovarölő szerek kijuttatása;
  • magágypermetezés, ill. sorpermetezés a vetéssel egy menetben;
  • a mikrogranulátumok teljes felületre kiszórt és bedolgozott, vagy a vetőágy közelébe adagolt sávos alkalmazása.
Ennek megfelelően a talajra/talajba juttatott inszekticidek (talajfertőtlenítő szerek) szilárd mikrogranulátumok, vagy folyékony növényvédő-szerek is lehetnek. Ezek az inszekticidek különböző (szisztemikus-, kontakt-, gáz- vagy repellens hatású) módon fejthetik ki hatásukat.
Ebra SJ-1 kézi, kertészeti vetőkocsi műtrágya-kijuttatóval
Ebra SJ-1 kézi, kertészeti vetőkocsi műtrágya-kijuttatóval

Mikrogranulált műtrágyák kijuttatása az adapterekkel

A szántóföldi és kertészeti vetéstechnikákban alkalmazott – az egyes szemenkéntvető gépekre szerelt – mikrogranulátum-kijuttató berendezések alkalmazási területei az egyes növényi kultúrák (cukorrépa; kukorica; napraforgó; zöldségfélék, stb.) talajfertőtlenítése mellett kiterjeszthetők a vetéssel egyidejű tápanyag-utánpótlásra, a vetéssel egy menetben mikro-formátumú, granulált starter műtrágyák talajba juttatására. Ezek a mikrogranulált starter műtrágyák (Radistart®; Micro NP; Microstar; Pannon® Starter; PlantStart; UMG Micro; Seed Starter, stb.) a növények kezdeti fejlődését elősegítik és makro-, mezo-, valamint mikroelemeikkel nagyban hozzájárulnak a tápanyag-utánpótlási technológiák kisadagú, harmonikus növénytáplálásához. A különféle talajfertőtlenítő mikrogranulátumok és a különböző mikrogranulált starter műtrágyák fajsúlya igen eltérő, ezért együttes – megfelelő pontosságú – kiadagolásuk nem minden esetben lehetséges. Vannak olyan mikro-formátumú starter műtrágyák, amelyek a talajfertőtlenítő szerrel – elkeverve – együttesen is kijuttathatók, de olyanok is, amelyek kiszórására csak önmagában kerülhet sor. A mikrogranulált starter műtrágyák gyártói (Cheminova, Fertília, Kwizda, Arysta LifeScience, stb.) egyes gyártmányaik laboratóriumi leforgatását, tesztelését elvégezték vagy akkreditált vizsgáló intézménnyel a különböző – Gaspardo-MiniMax; Monosem-Microsem; John Deere; Kuhn; Kverneland-Accord; Mascar; Amazone, stb. – kijuttató berendezésekre vonatkozóan elvégeztették, ezért alkalmazásukról (alkalmazhatóságukról), az egyes adapterek beállítására vonatkozó értékekkel kapcsolatosan a Gyártói/Forgalmazói megkeresés célszerű és javasolt.
Amazone EDX 9000 vetőgép + MGS-P mikrogranulátum-kijuttatói
Amazone EDX 9000 vetőgép + MGS-P mikrogranulátum-kijuttatói

A mikrogranulátum-kijuttató berendezések szerkezeti felépítése

A mikrogranulátumok kijuttatásának módja: önjáró (célgépes) megoldású, teljes felületi kiszórású (pl. növényházi talajfertőtlenítő gépek), illetve vető- (vagy pl. talajművelő, ültető-/bakhátkészítő-) gépekre szerelt, sávokban szóró megoldású is lehet. A mikrogranulátum-kijuttató berendezések a kiskertekben alkalmazható kézi vetőgépekre is felszerelhetők, illetve egyre több gyártó (Deltagro Kft.; Hermex Kft.; Pannongép Kft., stb.) kínál ilyen technikai megoldású kézi “vetőkocsikat”.
A mikrogranulátumokat sorba- vagy sávosan kijuttató berendezések – különböző merevítőkkel – a szemenként vető gépek tartóvázára, a vetőelemek felett vannak felszerelve, illetve egyes gépeknél a vetőelemeken, közvetlenül a magláda mögött nyertek elhelyezést. A berendezések adagolószerkezeteinek működési elve – minden esetben – mechanikus adagolású, illetve gravitációs vagy pneumatikus anyagtovábbítású lehet. A gyakorlatban – a technikailag egyszerűbben kivitelezhető – mechanikus adagolású és gravitációs anyagtovábbítású megoldások az elterjedtebbek. A mechanikus rendszerű adagolószerkezetek típusai: tolóhengeres (cellás kerekes), bütykös-hengeres, emelő-cellás, csigás, szalagos, vagy ezek kombinációját megvalósító megoldású. Az adagolószerkezetek meghajtását – a vetőszerkezetek meghajtásához hasonlóan – járókerekek előtéttengelyeken keresztül lánclehajtásokkal (vagy ékszíjakkal) biztosítják. Ez soronkénti vagy a járókerékről (járókerekekről) központi megoldású is lehet, de újabban elterjedtek az adagolószerkezetenkénti elektromos motoros meghajtások is, amelyek gyors és pontos adagmennyiség-kijuttatást és -szabályozást tesznek lehetővé. A mikrogranulátumot befogadó tartályok általában ütésálló műanyagból – üvegszállal erősített polietilénből – készülnek, de több gépen rozsdamentes acéllemezből készült vegyszertartályok vannak. A vegyszertartályok űrtartalma igen különböző: az egyszerű (1-2 adagolónyílásos) megoldások ~15-20 dm3-es tartálytérfogattal rendelkeznek, de a pneumatikus anyagtovábbítású gépek központi tartálya ~60-100 dm3 űrtartalmú is lehet. Egy-egy tartályban – a kialakítástól függően – különböző számú (1-4 db) adagolóelem helyezhető el, de több kivezetés esetén (a központi tartályos gépeknél) a cellás adagoló, a tolóhenger aktív hosszát megnövelve érik el a vegyszer megkívánt adagmennyiségének kiadagolását. A különböző adagolószerkezetekből kiadagolt mikrogranulátum – ami növényvédőszer vagy mikrogranulált starter műtrágya is lehet – gravitációs úton vagy pneumatikus (nyomólevegős) rásegítéssel jut az ejtő-/elvezető csöveken keresztül a vetőelemek csoroszlyái által nyitott vetőbarázdákba, ill. a vetősorok mellett a talajba. A mikrogranulált vegyszer vagy starter műtrágya talajban való elhelyezkedése – mélysége a talajban, illetve elhelyezkedése a vetőmagvakhoz képest – állítható kiszóró csővég segítségével elemenként mechanikus úton beállítható. Ezek a talajfertőtlenítő szer kijuttató berendezések nemcsak a szemenkénti vetőgépeken találhatók meg, hanem felszerelésükre az egyes ültető és palántázó vagy bakhátkészítő, de a talaj-előkészítő gépeken is lehetőség nyílik.
Horstine Microband cellás kerekes adagoló elemek
Horstine Microband cellás kerekes adagoló elemek

Ismertebb szilárd vegyszer kijuttató berendezések

A szemenként vető gépekre szerelt mikrogranulátum-kijuttató berendezések főbb szerkezeti egységei: a vegyszertartály(ok) az adagolószerkezetekkel; az adagmennyiséget szabályozó szerkezetek; az ejtő-/elvezető csövek (sávos kijuttatás és felületkezelés esetén még a “halfarok” szóróelemek), valamint a berendezések felfogását biztosító – különböző megoldású – felfogó gépelemek, tartóvázak.
Amerikai és angol adapterek

Az amerikai gyártmányú Gandy P45 és P100 (Poly Cam Gauge) típusok is az ismertebb mikrogranulátum-kijuttató adapterek közé tartoznak, és különböző technikai megoldásaik 2-3 vagy 4 kivezetéssel ellátottak lehetnek. A berendezések (31-65 literes, műanyagból készült) tartályainak alja kettős fenekű vályú. Mindkét fenékrészen azonos méretű – rombusz alakú – rés van kialakítva, és a kettős fenék egyike a tartályházon kívüli spirális állítóív segítségével oldalirányban elcsúsztatható. Az elcsúsztatás következtében megváltozik a kettős fenekű vályú résmérete – ezzel a kijuttatott vegyszer mennyisége -, és a vályú felett forgó cellás adagolókerék a beállított rés méretének megfelelően adagolja ki a mikrogranulátumot. A kijuttatandó anyagmennyiség változtatása az adagoló tengelyének fordulatszám változtatásával is lehetséges. A Gandy adapterei – hazai vonatkozásban – néhány Agricola Italiana, Becer és Schmotzer gyártmányú szemenként vető gépen találhatók meg.
Az angol Stanhay cég mechanikus (lyukszalagos) precíziós kertészeti vetőgépei a Granyl típusú, lyuktárcsás rendszerű adagolószerkezetű mikrogranulátum-kijuttató berendezésével vannak felszerelve. A lyuktárcsás rendszerű berendezés adagolószerkezete kettős (műanyag) tárcsás-kerék. A vegyszer kiadagolása a lapátos adagolótengely forgása közben megy végbe. Az adagolás mennyisége – lánclehajtással, csere lánckerekek beszerelésével – a lapátos tengely fordulatszámának változtatásával állítható be. Az adagolószerkezet kialakítása olyan, hogy álló helyzetben mikrogranulátum a szerkezeten nem tud átjutni, csak a lapátos tengely forgása közben van erre lehetősége.
A német Amazone ED és EDX típusú, 4-6-8-12 soros szemenként vető gépeire a pneumatikus rendszerű Amazone MGS-P (Mikrogranulat-Streuer) mikrogranulátum-kijuttató berendezései szerelhetők fel. A mechanikus adagolású és pneumatikus anyagtovábbítású berendezések cellás-kerekes adagolószerkezetekkel rendelkeznek, amelyek a központi vegyszertartály(ok) alsó részén vannak elhelyezve. A különböző átmérőjű adagolóhengerek – a vetősorok számának megfelelő – cellás kerekekből épülnek fel, és a kiadagolás az eltolt osztású cellákba (sejtekbe) bekerülő adagmennyiséggel, illetve az adagolótengely fordulatszámának változtatásával szabályozható. Az adagolószerkezet tengelyét elektromos motorral hajtják meg, amely közvetlenül az adagolószerkezet tengelyére van csatlakoztatva. A feltöltöttség-érzékelővel is ellátott központi vegyszertartályok – a vetősorok számától függően – 80-95 vagy 2×95 liter űrtartalmúak lehetnek. A kijuttatandó mikrogranulátum továbbítását a szívó légáramú vetőszerkezeteket működtető ventilátor nyomóoldali szabad légárama műanyag csővezetékekben szállítja az egyes vetősorokhoz. A mikrogranulátumot a csővezeték végén lévő ciklon (diffúzor) választja ki a légáramból, ami a nehézségi erő következtében a megkívánt helyre, a magágy alsó zónájába vagy a felületre, a tömörítő kerék elé is kerülhet. Az Amazone precíziós MGS-P pneumatikus rendszerű mikrogranulátum-kijuttatója a vetőgépek Amadrill+ (központi) vezérlőterminálról működtethető, illetve szabályozható.
Cserélhető fogaskerekek és az adagolórés szabályozhatósága Kuhn Maxima vetőgépen
Cserélhető fogaskerekek és az adagolórés szabályozhatósága Kuhn Maxima vetőgépen
Hasonló technikai megoldású a francia Kuhn Maxima és Planter szemenként vető gépekre felszerelhető “Insecticide” berendezés is, amelynek 60-80-100 (180) literes űrtartalmú (3-6 vagy 9 kivezetéses) – központi – műanyag vegyszertartályából a mikrogranulátumot, ugyancsak a pneumatikus szállítórendszer segítségével juttatják el az egyes vetősorokhoz. Az adapter adagolóberendezésében cellás kerekes adagolóelemeket alkalmaznak, és a kijuttatandó mikrogranulátum mennyisége a (talajkerékről meghajtott előtéttengelyek segítségével) cserélhető fogaskerekekkel szabályozható, illetve az adagmennyiség – résszabályozással – egy állítókar segítségével változtatható.
Az olasz Gaspardo szemenkéntvető gépeire a Minimax típusú, résszabályozású, lapátos/cellás-kerekes adagolószerkezetű mikrogranulátum-kijuttatók vannak felszerelve. Az adapter műanyagból készült vegyszertartályai 16 liter űrtartalmúak, és egy tartályból egy vagy két vetősor is kiszolgálható. A vegyszertartályban keverőelem is megtalálható, amelynek tengelyét az adagolószerkezet tengelyével szinkronban hajtják meg. A talajkerékről, előtéttengely közbeiktatásával – lánchajtás és lánckerék-áttétellel – meghajtott hornyos adagolószerkezetnél csavarorsóval mozgatott résszabályozó lemezzel állítható be a kiadagolandó vegyszer mennyisége.
Microband mikrogranulátum-kijuttató berendezések Stanhay Star 3x4 soros kertészeti vetőgépen
Microband mikrogranulátum-kijuttató berendezések Stanhay Star 3×4 soros kertészeti vetőgépen
A szintén olasz MaterMacc MS és MSO alaptípusú szemenkéntvető gépeire a Microvolumex gumiszalagos szállítórendszerű adagolószerkezettel ellátott mikrogranulátum-kijuttatókat szerelik fel. Az adapter – Inox rozsdamentes acéllemezből készült – vegyszertartályai 12-25 vagy 27 dm3 térfogatúak, és két kivezetéssel csatlakoznak a vetősorokhoz tartozó ejtőcsövekhez. Az adagolólapátos szállítószalag tengelyét elektromos motorral – kúpfogaskerekek közbeiktatásával – hajtják meg. A kijuttatható mikrogranulátum adagmennyisége (a 12 Voltos feszültséggel működtethető) elektromos motor fordulatszámának szabályozásával változtatható.
A francia Monosem cég szemenként vető gépeire a Microsem csigás adagolórendszerű berendezései vannak felszerelve. Az üvegszállal erősített műanyagból készült (20 liter űrtartalmú) vegyszertartályokból a mikrogranulátum gravitációs úton kerül az adapter lánckerék-hajtású adagolószerkezetéhez. Az adagoló tengelyére egy-egy jobb- és balmenetes szállítócsiga van felfűzve, amelyek egy lapátos adagolókereket fognak közre. A menetes csigák által szállított vegyszert az adagolókerék juttatja a berendezés műanyag ejtőcsöveibe és onnan a talajra vagy a vetőbarázdába. A vegyszer keverését keverő pálcák is biztosítják, a tartályok leürítésére műanyag csappantyúk szolgálnak.
Hermex mikrogranulatum kijuttatók Nibex vetőgépen
Hermex mikrogranulatum kijuttatók Nibex vetőgépen
A mikrogranulátum-kijuttató berendezések adagolószerkezetei – többségükben – toló-elemes (cellás-kerekes) megoldásúak, közülük a legelterjedtebbek az angol Horstine Farmery gyártmányú Microband típusok. A Microband adapterek 35 literes űrtartalmú polietilén vegyszertartályai kettő-három adagolónyílásos kivezetéssel rendelkeznek. A technikailag legegyszerűbb, toló-elemes adagolószerkezeti megoldással (ezzel állandó működő-hosszúsággal dolgozó cellás-kerekekkel) kijuttatható mikrogranulátum mennyiségét – egyes gépek esetében – résszabályozással és az adagoló hengeres elemek fordulatszámának változtatásával lehet beállítani. Vannak olyan berendezések is, amelyek szintén állandó működő-hosszúsággal dolgozó tolóhengerekkel, de különböző szélességű adagolóelemekkel rendelkeznek (pl. Kverneland Accord Monopill/Optima, Vicon Rau Multicorn vetőgépeken). Ezeknél az adagolóknál a kijuttatandó granulátum mennyiségét a különböző méretű adagolóelem cseréjével és az adagolószerkezet tengelyének fordulatszám-változtatásával lehet szabályozni, megváltoztatni. Például a Kverneland Accord Optima vetőgépekhez a 3 és 6 mm széles, 9 vagy 18 fogú cellás-kerekek is rendelkezésre állnak, de a John Deere vetőgépekhez a széles vagy keskeny (különböző cellaszámú) adagolókerekek is kiválaszthatók.
Hermex mikrogranulatum kijuttatók Nibex vetőgépen
Hermex Mini mikrogranulátum-kijuttatóval is felszerelt vetőkocsi
A gazdaságokban nagyobb darabszámban üzemeltetett John Deere, Massey Ferguson (ill. a régebbi Kühne-Case-IH Cyclo 800/900 vagy a Kühne Cyclon) pneumatikus vetőszerkezetű kukoricavető gépek – a magtartály mögött elhelyezett – vetőelemenkénti (soronkénti) mikrogranulátum-kijuttató berendezésekkel vannak ellátva. A műanyagból készült (35-47 literes) vegyszertartályok alján kiképzett öntvényházban forgó – állandó működő hosszal dolgozó – hornyos tolóhenger (cellás kerék) egy nyíláson keresztül adagolja ki a vegyszert. A nyílás alatt – a kézikerék segítségével és mikrométerhez hasonló számjelosztással – egy állítható tolólemez zárja el az ejtőcső nyílását, vagyis szabályozza a kiadagolható mikrogranulátum mennyiségét. A körskálán beállított adagmennyiségnek megfelelően – a rés változtatásával – elemenként adagolható ki vegyszer (az ejtőcsöveken keresztül) az egyes vetőcsoroszlyákhoz. Hasonló megoldású vetőelemenkénti adagolószerkezetek vannak a Kinze és az elektromos motoros adagolószerkezeti meghajtású Väderstad Tempo kukoricavető gépein is.
Pannongép K2 kézi vetőkocsi mikrogranulátum-kijuttató berendezéssel
Pannongép K2 kézi vetőkocsi mikrogranulátum-kijuttató berendezéssel
Multi-Vet 4-soros vetőgépre szerelt Multi-Gran adapter
Multi-Vet 4-soros vetőgépre szerelt Multi-Gran adapter
Összegzésképpen talán a legfontosabb kijuttatási-tanács: a vetés (és vele egy menetben a mikrogranulált talajfertőtlenítő-szer/starter műtrágya-kijuttatásának) megkezdése előtt minden esetben szükséges elvégezni a mikrogranulátum-kijuttató berendezések ún. leforgatását, amelynek alapján lehet leellenőrizni és meggyőződni arról, hogy az adagolószerkezetek a különböző típusú és eltérő térfogattömegű (fajsúlyú) növényvédő vegyszereket vagy a starter műtrágyát a beállítottnak megfelelő (kg/ha vagy g/m2) mennyiségben adagolják ki a területre.
Dr. Fűzy József