Napraforgó hibridek és szabad-elvirágzású fajták kísérleti eredményei 2015-ben

Az NÉBIH a kisparcellás fajta-összehasonlító kísérletek értékelését 13-16 termőhelyen végezte el vizsgálati csoportonként.

A kísérleti eredményeket a hagyományos olajipari napraforgókról az igen korai 5, korai csoportban 11, a középérésű csoportban 8 hibridről közöltük. Az étkezési, hántolási és madáreleség céljára termesztett napraforgó hibridek csoportjában 6 fajta szerepelt a vizsgálatokban.

A gyakorlati termesztés számára az imazamox és a szulfonil-karbamid-csoportba tartozó tribenuron-metil hatóanyagra rezisztens napraforgó hibrideket a legfontosabbak. A vetésterületi részesedésük a 80%-ot is meghaladja.

Az imazamox rezisztens napraforgó hibridek csoportjában a korai csoportban 12, a középérésű csoportban pedig 22 hibrid került elvetésre. A hibrideket vegyszeres kezelés mellett vizsgáltuk. Ezekben a csoportokban IMISun és CLHA Plus hibrideket értékeltünk.

Szintén vegyszeres kezelés mellett vizsgáltuk a szulfonil-karbamid-csoportba tartozó tribenuron-metil hatóanyagra rezisztens hibrideket. Az igen korai 2, a korai csoportban 6, míg a középérésű csoportban 6 hibrid szerepelt.

A magas olajsavtartalmú napraforgók csoportjából 18 hibridet vizsgáltunk az elmúlt évben. Az igen korai csoportból 2, a korai csoportból 6, míg a középérésű csoportból 10 hibrid kisparcellás fajta-összehasonlító kísérleti eredményét közöljük. Az olajsavtartalom meghatározásánál izolált mintákat vizsgálunk.

A magas olajsavtartalmú napraforgók csoportjaiban IMISun/HO, CLHA Plus/HO és SU/HO hibrideket is vizsgáltunk.

A kísérletekben az államilag elismert összehasonlító fajtákhoz hasonlítjuk az új fajtajelölteket, míg több csoportban a kísérleti átlaghoz történik a hasonlítás. A kísérletekben több az EU listán szereplő a gyakorlati termesztés számára fontos hibrid is szerepelt.  Az előző évekhez viszonyítva a vizsgált fajták száma 5-tel csökkent. A vizsgált 78 hibridből 21 államilag elismert,30 EU listán szerepelő,27 pedig fajtajelölt volt.9 magyar nemesítésű hibridet is vizsgáltunk kísérleteinkben.

A Nemzeti Fajtajegyzéken jelenleg 78 fajta szerepel, ami megfelelő genetikai hátteret biztosít a termesztéshez. Az EU Közös Fajtakatalógusa jelenleg 1484 napraforgófajtát tartalmaz.

Kísérleti helyenként közreadjuk a terméseredményeket. A tenyészidőszak alatti megfigyelések eredményeit összevontan közöljük.

A tenyészidőszak alatt a hibridek ezerkaszattömegét és magasságát megmérték a kísérletekben.

A napraforgó kísérletekben a később virágzó, megdőlt, kidőlt, tányér alatt letört és a többtányérú töveket megszámolták, és az eredményeket százalékban adjuk meg.

A hibridek tenyészidejét is meghatároztuk az elmúlt évben.

Bízom benne, hogy a NÉBIH-kísérletek termés- és a tenyészidőszak alatti megfigyelések eredményei tovább segítik a termelőket a fajták megismerésében és a fajtaválasztásban.

Szekrényes Gábor
NÉBIH

Napraforgó kisparcellás fajta-összehasonlító kísérleti eredmények

2015

1.táblázat

11  I. Igen korai érésű csoport 2015
Kaszattermés  t/ha

2.táblázat

12  II. Korai érésű csoport 2015
Kaszattermés  t/ha

3.táblázat

13  III. Középérésű csoport 2015
Kaszattermés  t/ha

4.táblázat

14  IV. Étkezési csoport 2015
Kaszattermés  t/ha

5.táblázat

15  V/1. IMI korai kezelt csoport 2015
Kaszattermés  t/ha

6.táblázat

16  V/2. IMI középérésű kezelt csoport 2015
Kaszattermés  t/ha

7.táblázat

20  VII/1. SU igen korai kezelt csoport 2015
Kaszattermés  t/ha

8.táblázat

21  VII/2. SU korai kezelt csoport 2015
Kaszattermés  t/ha

9.táblázat

22  VII/3. SU középérésű kezelt csoport 2015
Kaszattermés  t/ha

10.táblázat

11  I. Igen korai érésű csoport

11.táblázat

12  II. Korai érésű csoport

12.táblázat

13  III. Középérésű csoport

13.táblázat

14  IV. Étkezési- és madáreleség csoport

14.táblázat

15  V/1. IMI korai kezelt csoport

15.táblázat

16  V/2. IMI középérésű kezelt csoport

16.táblázat

20  VII/1. SU igen korai kezelt csoport

17.táblázat

21  VII/2. SU korai kezelt csoport

18.táblázat

22  VII/3. SU középérésű kezelt csoport

fajta hibrid napraforgó növénytermesztés tenyészidő