Összefogás a genetikai sokféleség megőrzéséért

Írta: - 2017 november 05.

A 2017. augusztus 18-án kezdődött „A Pannon régió növényeinek genetikai hasznosítása” projekt 1,6 milliárd forint vissza nem térítendő támogatás nyert el.

A konzorcium vezetője a Törökszentmiklósi Mezőgazdasági ZRt., a konzorciumi tagjai pedig a Debreceni Egyetem, a Szent István Egyetem Agrár- és Gazdaságtudományi Kara, a Gabonakutató Nonprofit Kft. és a Nemzeti Agrár Innovációs Központ Erdészeti Tudományos Intézete.

Az elkövetkező 4 év során a 22 kutatási téma, és kutató csoport a fenti célt szem előtt tartva összesen 160 kutató bevonásával olyan növényekkel kísérletezik, és olyan technológiákat, módszereket fejleszt, amelyek a Pannon régió növényeinek genetikai állományát hivatottak megőrizni és fenntartani

A pályázatban benyújtott program 6 fontos célkitűzés köré épül.

1. Zöldfelület gazdálkodás: a projekt eredményeként fás szárú, évelő lágyszárú, egynyári fajták olyan szelektált állománya születik meg, mely szárazságtűrése és sótűrése következtében a degradált területek rekultivációjában sikerrel alkalmazható.

2. Érzékeny területek szántóföldi hasznosítására alkalmas növények genetikai kutatása: olyan növények genetikai vonalainak meghatározása, melyek alkalmasak érzékeny ökológiájú szántóföldi növénytermesztésre.

3. Fito-remediáció és energianövények, talaj-remediáció: az alprogram legfontosabb feladata a leghatékonyabb fajok kiválasztása és módszerek kidolgozása a szennyezett talajok kezelésére, fitoremediációs és környezetkémiai vizsgálatok segítségével.

4. Hatóanyagáért termesztett növények: az alprogram lényege az elsősorban hazai (őshonos és legalább 20 éve termesztett idegen eredetű), valamint néhány introdukált gyógynövényfaj génforrásként történő hasznosítása.

5. Növényvédelem – Informatika: az alprogram célja, hogy a hazai kertészeti kutatómunkában eddig nem alkalmazott, új módszer, a kutatói csoportok célirányos, informatikával támogatott innovációs együttműködése jöjjön létre. Ez a maga nemében itt Magyarországon egyedi kezdeményezés, és mint ilyen, újszerűségével a kertészeti kutatásmódszertan úttörője lehet.

6. Agrárökonómia: A kutatás a projekt agrárgazdasági megalapozását hivatott elvégezni. Egyrészről célja, hogy a tervezett kertészeti termékekre való fogyasztói igényeket felmérje, illetve meghatározza azt a fogyasztói piacot és szegmenst, amelyben értékesíthetők, valamint feltérképezze a lehetséges értékesítési csatornákat.

A projekt folyamán az alábbi feladatok/beruházások/fejlesztések valósulnak meg

Kutatási infrastruktúra kialakítása, klímaház felújítása, a kutatást szolgáló konténertelep és fajtaválaszték helyének megvalósítása, bemutatókert létrehozása, informatikai háttér megteremtése, és a növényvédelmi rendszer felállítása.

A projekt másik fontos célja a magyar növények genetikai forrásainak piacosítása, elsősorban olyan területeken, amelyeknek a klímája hasonló a Pannon régió klímájához.

További információ kérhető Magyar Nikolettől, a +36 30 519 5562 telefonszámon, illetve [email protected] e-mail címen.