ŐSZI BÚZA EREDMÉNYEK HUMINISZ TECHNOLÓGIÁVAL A 2017-2018. ÉVI SZEZONBAN

 A 2017/2018. évi szezonban az őszi búza terméseredmények (hozam, minőségi paraméterek) országos átlagban elmaradtak az előző évitől. Az elhúzódó márciusi tél miatt sok helyen csak késve tudták elvégezni az első fejtrágyázást, illetve a száraz és meleg április hónap sem kedvezett a szilárd formában kijuttatott nitrogén hasznosulásának. A betakarítást megelőző és betakarításkori visszatérő, gyakran jelentős mennyiségű csapadék megnehezítette a búza aratását, rontott a minőségi paramétereken.

Mindezzel együtt a Huminisz technológia mind a hozam, mind a minőségi paraméterek vonatkozásában ismét meggyőzte partnereinket hatékonyságáról.

 Az őszi Huminisz technológia erőteljesebb bokrosodást és gyökérzetet (+5-15%) eredményez.

A csomagban található új termékek:

Solvitis Magneto: magas nitrogén- és magnéziumtar­talmú mikroelemekkel kiegészített, lignoszulfonát kelát­képzőt tartalmazó termék.

Solvitis SN: magas kén- és nitrogéntartalmú termék, amelyet elsősorban azon állományokra ajánlunk, ahol szilárd formában nem vagy kevés kéntartalmú alapmű­trágya került kijuttatásra.

Solvitis NPK 3-20-3: magas foszfortartalmú NPK-készít­mény, amely a foszfort polifoszfát formájában tartal­mazza. Ez a foszforforma a növény számára könnyen, gyorsan felvehető és mindamellett elnyújtott tartalom­hatással rendelkezik.

A kezelés akár 2-3 leveles állapotban gyomirtással, szük­ség esetén rovarölő szeres védekezéssel, esetleg önálló menetben elvégezhető. Tapasztalataink szerint az ala­csonyabb csíraszámmal vetett, későn vetett és/vagy gyengébben bokrosodott állományokban mutat a ke­zelés látványosabb hatást. Különösen nagy jelentősége van az őszi Huminisz technológiának hibrid búzában és vetőmag-előállításban szakmai és jövedelmezőségi szempontból egyaránt.


 Őszi búza tábla, Szabadbattyán (2017. április)


 Őszi búza, Győrvár (2017. április)

Huminisz technológia:

Őszi kezelés (2016): 5 l/ha Kondisol N + 1 l/ha Solvitis Zn

Tavaszi kezelés (2017. április): 5 l/ha Kondisol

+ 2 l/ha Solvitis NPK 12-7-4

Az őszi kezelés hatására megerősödött állomány kora ta­vasszal erőteljesebben indul. A bokrosodás mértékét to­vább javíthatjuk a kora tavasszal kijuttatott Kondisol N-nel.


Levélminták, Sormás (2016)

 Az üzemi tesztekben országosan a Huminisz technológia 0,23–0,52 t/ha terméstöbbletet eredményezett a kezelt kontrollállományokhoz képest.

Az átlagos megtérülési mutató 2,32 volt a Huminisz techno­lógia javára a versenytársakhoz képest.

Pais István I Huminisz Kft.

bokrosodás búza huminisz technológia