Pályázati aktualitások

Írta: Szerkesztőség - 2014 február 13.
A teljesség igénye nélkül kiemelnénk néhány olyan agrár- és vidékfejlesztési jogcímet, ami országos népszerűségre tarthat számot és ezekhez kapcsolódóan néhány fontos paramétert említenénk a közeljövőben várható megvalósításhoz és az elszámolás technikájához.
Több, országos viszonylatban is jelentősnek mondható jogcím vonatkozásában is oda kell figyelni a pályázóknak a beruházás megkezdését, megvalósítását, illetve az ezekhez elnyert támogatások lehívását illetően. Fontos tudni, hogy a hét éves ciklus elfogadásakor általánosan alkalmazandó n+2 szabályt itt az időszak végén már nem lehet alkalmazni a fejlesztések megvalósítása kapcsán. Ennek az lenne a lényege, hogy a beruházás elnyerését követően két év állna rendelkezésére az ügyfélnek a beruházása kivitelezésére. A támogatási időszak utolsó éveiben az alábbi jogcímek esetén jól látható, hogy erre sajnos nincs lehetőség, extrém esetekben pedig éven belül kell lezárni a teljes fejlesztést.
A már határozattal elbírált, illetve a folyamatban lévő nagypályázatok közül bemutatnánk, hogy milyen szabályok vonatkoznak a megkezdésre, a megvalósítási határidőkre, az üzemeltetési időszakokra. Elképzelhető, hogy elsőre hasonlónak tűnnek egy-egy kivétellel a megvalósításra vonatkozó szabályok, de apró módosítások, pontosítások esetén érdemi változtatásokat eredményezhetnek, ezért is próbáltuk meg a jogszabály bizonyos rendelkező részeit nyomatékosítani.
A 27/2007. (IV.17.) FVM rendelet által az Állattartó telepek korszerűsítése III. támogatási jogcím vonatkozásában 2011. április elején kapták meg támogatási döntéseiket a gazdák. Az ügyfél a helyt adó vagy részben helyt adó támogatási határozat közlésétől számított 9 hónapon belül köteles kifizetési kérelmet benyújtani, amellyel olyan kiadás is elszámolásra kerül, amely nem minősül egyéb elszámolható kiadásnak. Továbbá a támogatási határozat közlésétől számított 24 hónapon belül legalább a támogatási döntéssel jóváhagyott támogatási összeg 50%-ával elszámolni, kivéve, ha a megvalósítási idő 24 hónap, vagy annál kevesebb, mert abban az esetben az irányadó megvalósítási határidőn belül kell a 80%-ban meghatározott elszámolási kötelezettséget teljesíteni. A kizárólag gépbeszerzést tartalmazó műveletet a támogatási határozat közlésétől számított 2 éven belül, minden egyéb beruházást a támogatási határozat közlésétől számított 3 éven belül meg kell valósítani. Az üzemeltetési kötelezettség a támogatási határozat közlésével kezdődik és az utolsó kifizetési határozat közlésétől számított 5 évig áll fenn. A kifizetési kérelmeket a 16/2014. (I.22.) számú MVH Közlemény által lehet benyújtani a rendelkezésre álló első félévi időszakban.
A 49/2012. (V.22.) VM rendelet alapján a Mezőgazdasági termékek értéknövelése pályázat eredményt közlő határozatai 2012 decemberében kerültek megküldésre. A támogatást igénylő a határozat közlésétől számított hat hónapon belül köteles a támogatási határozatban jóváhagyott támogatási összeg legalább 10%-ával elszámolni. A műveletet a támogatási határozat közlésétől számított két éven belül meg kell valósítani. Az elszámolás szempontjából az utolsó kifizetési kérelmet pedig a művelet megvalósulását követő hat hónapon belül, de legkésőbb 2015. január 31-ig be kell nyújtani. Az üzemeltetési kötelezettség a támogatási határozat közlésével kezdődik és az utolsó kifizetési határozat közlésétől számított öt évig áll fenn. A megvalósított beruházások támogatásának visszaigénylésére a 11/2014. (I.22.) számú MVH Közlemény alapján van lehetőség a február-május között időszakban.
A 61/2012. (VI.29.) VM rendelet értelmében az Állattartó telepek korszerűsítése IV. jogcímnél a Hivatal 2012 decemberében értesítette a pályázókat a támogatási döntésről. Az ügyfél a támogatási határozat közlésétől számított hat hónapon belül köteles a támogatási határozatban jóváhagyott – és a támogatási határozattal jóváhagyott egyéb elszámolható kiadások összegével csökkentett – támogatási összeg legalább 10%-ával elszámolni. A jóváhagyó támogatási határozat alapján az első kifizetési kérelem benyújtását követően három havonta nyújthat be olyan kifizetési kérelmet, – az utolsó kifizetési kérelem kivételével, – melyben legalább a támogatási összeg 10%-a elszámolásra kerül és az utolsó kifizetési kérelmet és hozzá kapcsolódóan a jogerős használatba vételi engedély hiteles másolatát legkésőbb 2015. január 31. napjáig köteles benyújtani. Az ügyfél köteles a támogatott műveletet legkésőbb 2015. január 31. napjáig megvalósítani. Az üzemeltetési kötelezettség a támogatási határozat közlésével kezdődik és az utolsó kifizetési határozat közlésétől számított 5 évig áll fenn. A május 31-ig nyitva álló kifizetési időszakban lehet a 16/2014. (I.22.) számú MVH Közleménynek megfelelően a támogatásigényléseket benyújtani.
A 129/2012. (XII.17.) VM rendelet szerint a Nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás támogatási jogcím vonatkozásában 2013 júniusában kapták meg pozitív döntéseiket a mezőgazdaság mellett új kiegészítő tevékenységet végezni kívánó pályázók. A támogatásban részesülő a határozat közlésétől számított hat hónapon belül köteles a támogatási határozatban jóváhagyott – és a támogatási határozattal jóváhagyott egyéb elszámolható kiadások összegével csökkentett – támogatási összeg legalább 10%-ával elszámolni. Az ügyfél köteles a támogatott műveletet legkésőbb 2015. január 31. napjáig megvalósítani. Az utolsó kifizetési kérelmet a művelet megvalósulását követő hat hónapon belül, de legkésőbb 2015. január 31-ig be kell nyújtani. Az üzemeltetési kötelezettség a támogatási határozat közlésével kezdődik és az utolsó kifizetési határozat közlésétől számított öt évig áll fenn. A kifizetési kérelmeket a 6/2014. (I.22.) számú MVH Közlemény által lehet benyújtani a rendelkezésre álló első félévi időszakban.
A 103/2012. (X.1.) VM rendelet alapján a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével a vidéki örökség megőrzése támogatási lehetőség esetén 2013 júniusában láttak napvilágot a támogató határozatok. A döntés közlésétől számított hat hónapon belül köteles az első kifizetési kérelmet benyújtani és a támogatási határozatban jóváhagyott – és a támogatási határozattal jóváhagyott egyéb elszámolható kiadások összegével csökkentett – támogatási összeg legalább 10%-ával elszámolni. A műveletet a támogatási határozat közlésétől számított két éven belül meg kell valósítani, de legkésőbb 2014. december 31-ig. Az utolsó kifizetési kérelmet a művelet megvalósulását követő hat hónapon belül, de legkésőbb 2015. január 31-ig be kell nyújtani. Az üzemeltetési kötelezettség az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától számított öt évig tart. A kifizetési kérelmeket a 3/2014. (I.22.) számú MVH Közlemény által lehet benyújtani a rendelkezésre álló első félévi időszakban.
A 102/2012. (X.1.) VM rendelet szerint a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével a falumegújítás és –fejlesztés támogatási értesítői 2013 júniusában kerültek kiküldésre az érintett ügyfelek részére. Az ügyfél a támogatási határozat közlésétől számított hat hónapon belül köteles az első kifizetési kérelmet benyújtani és a támogatási határozatban jóváhagyott – és a támogatási határozattal jóváhagyott egyéb elszámolható kiadások összegével csökkentett – támogatási összeg legalább 10%-ával elszámolni. A műveletet a támogatási határozat közlésétől számított két éven belül meg kell valósítani, de legkésőbb 2014. december 31-ig. Az utolsó kifizetési kérelmet a művelet megvalósulását követő hat hónapon belül, de legkésőbb 2015. január 31-ig be kell nyújtani. Az üzemeltetési kötelezettség az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától számított öt évig tart. A megvalósított beruházások támogatásának visszaigénylésére a 8/2014. (I.22.) számú MVH Közlemény alapján van lehetőség a február-május között időszakban.
A 62/2013. (VII.24.) VM rendelet alapján a Kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzése jogcímnél 2013. október elején hozta meg a nyertes kérelmekre a határozatokat az MVH. Az ügyfél a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított 6 hónapon belül köteles az első kifizetési kérelmet benyújtani, és a támogatási határozatban jóváhagyott támogatási összeg legalább 10%-ával elszámolni. A műveletet 2014. december 31-ig meg kell valósítani. Fontos, hogy amennyiben a pályázó egy gépre igényelt támogatást, abban az esetben az utolsó kifizetési kérelmet a művelet megvalósulását követő 3 hónapon belül, de legkésőbb 2015. január 31-ig be kell nyújtani. Az utolsó kifizetési kérelem kivételével – legalább a támogatási határozatban jóváhagyott támogatási összeg 10%-ával kell elszámolni. Az üzemeltetési kötelezettség a támogatási határozat jogerőre emelkedésével kezdődik, és az utolsó kifizetési határozat jogerőre emelkedésétől számított öt évig áll fenn. Az aktuális kifizetési kérelembenyújtási időszakban a 19/2014. (I. 22.) MVH közlemény alapján van lehetőségük benyújtani az igényléseket a pályázóknak.
A 35/2013. (V.22.) VM rendelet által a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtása támogatási kérelmek esetén 2013. november elején születtek meg a támogatói döntések. A támogatást igénybevevő köteles a határozat közlésétől számított hat hónapon belül a  támogatási határozatban jóváhagyott – és a  támogatási határozattal jóváhagyott egyéb elszámolható kiadások összegével csökkentett – támogatási összeg legalább 10%-ával elszámolni. A támogatási határozattal jóváhagyott műveletet 2014. december 31. napjáig meg kell valósítani. Kifizetési kérelem legkésőbb 2015. január 31. napjáig nyújtható be. Az üzemeltetési kötelezettség a támogatási határozat közlésével kezdődik és az utolsó kifizetési határozat közlésétől számított 5 évig áll fenn. A május 31-ig nyitva álló kifizetési időszakban lehet a 13/2014. (I.22.) számú MVH Közleménynek megfelelően a támogatásigényléseket benyújtani.
A 103/2013. (XI.8.) VM rendelet értelmében a Vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése jogcím vonatkozásában a pályázó a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított 6 hónapon belül köteles az első kifizetési kérelmet benyújtani, és a támogatási határozatban a támogatási határozattal jóváhagyott egyéb kiadások összegével csökkentett beruházási kiadások legalább 10 százalékával elszámolni. A támogatási határozattal jóváhagyott műveletet 2014. december 31-éig meg kell valósítani. Kifizetési kérelem legkésőbb 2015. január 31-éig nyújtható be. Az utolsó kifizetési kérelmet a művelet megvalósulását követő 3 hónapon belül, vagy ha az ügyfél a műveletet a támogatási határozat jogerőre emelkedés előtt megkezdte, akkor a támogatási határozat jogerőre emelkedését követő 3 hónapon belül, de legkésőbb 2015. január 31-éig be kell nyújtani. Az üzemeltetési kötelezettség a támogatási határozat közlésével kezdődik és az utolsó kifizetési határozat közlésétől számított 5 évig áll fenn. A kérelmek első körös ügyintézése február elejére várhatóan lezajlik, a támogatási határozatok a hónap végére, március elejére készülhetnek el.
A 116/2013. (XII.12.) VM rendelet szerint a Technológiai berendezések korszerűsítése (ÁTK-ÉLIP gép) támogatás esetén az ügyfél a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított 6 hónapon belül köteles a támogatási határozatban jóváhagyott egyéb elszámolható kiadásnak nem minősülő támogatási összeg legalább 10%-ára vonatkozóan kifizetési kérelmet benyújtani. A pályázó köteles a  támogatott műveletet legkésőbb 2014. december 31. napjáig megvalósítani, illetve az utolsó kifizetési kérelmét legkésőbb 2015. január 31-ig be kell nyújtania. A fenntartási kötelezettség a  támogatási határozat jogerőre emelkedésével kezdődik, és az utolsó kifizetési határozat jogerőre emelkedésétől számított öt évig áll fenn. A 2013. év végén benyújtott kérelmek formai és tartalmi bírálata folyamatban van, az előzetes információk alapján a támogatási döntések februárra várhatóak, így itt még hatványozottabban igaz, hogy nagyon rövid idő alatt kell megvalósuljanak a beruházások. Ebben az esetben lehetőség van a saját felelősségre történő megkezdésre a rendelet hatálybalépését követően, ami várhatóan nagy előnyt jelenthet azon ügyfelek részére, akik már előrendelték a megvásárolni kívánt gépeket, így nekik nem lesz probléma a forgalmazók részéről fennálló készlethiánnyal.
A 104/2013. (XI.14.) VM rendelet által a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével turisztikai tevékenységek ösztönzése pályázat keretében az ügyfél a helyt adó vagy részben helyt adó támogatási határozat közlésétől számított 6 hónapon belül köteles a támogatási határozatban jóváhagyott, egyéb elszámolható kiadásnak nem minősülő nettó elszámolható kiadások legalább 10%-ára vonatkozóan kifizetési kérelmet benyújtani. Az utolsó kifizetési kérelmet a művelet megvalósulását követő 6 hónapon belül, vagy ha az ügyfél a műveletet a támogatási határozat jogerőre emelkedése előtt megkezdte, akkor a támogatási határozat jogerőre emelkedését követő 6 hónapon belül, de legkésőbb 2015. január 31-ig be kell nyújtani. A támogatás igénybevételének feltételeként a műveletet 2014. december 31-ig meg kell valósítani. A fenntartási kötelezettség a  támogatási határozat jogerőre emelkedésével kezdődik, és az utolsó kifizetési határozat jogerőre emelkedésétől számított öt évig áll fenn. A 2013. évben meghirdetésre kerülő jogcímektől eltérően, itt a benyújtási határidőig (2014. január 15.) beérkező támogatási kérelmeket összevárták és csak a határidő lejáratát követően kezdtek hozzá a bírálatnak. Ebből kifolyólag szintén záros határidőn belül kell majd lépniük a nyertes pályázóknak a kivitelezési idő rövidségéből adódóan. Ha optimistán állunk a helyzethez és az MVH is gyors bírálatokat valósít meg, akkor is a várható eredmények leghamarabb márciusra tehetők.
A 2012. és a 2013. évben benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában már nincs az ügyfélnek lehetősége a végső kötelező határidő meghosszabbításra Vis maior és közbeszerzés esetekben sem.
A hét éves ciklus végéhez közeledve változás történt a korábbi évek kifizetés igénylés benyújtása kapcsán is. A gördülékenyebb elszámolási lehetőségek érdekében az ügyfél az első kifizetési kérelem benyújtását követően három havonta nyújthat be kifizetési kérelmet a kifizetési kérelmek benyújtására nyitva álló időszakokon belül, kivéve, ha a három hónapon belül rendelkezik helyt adó vagy részben helyt adó határozattal lezárt kifizetési kérelme kapcsán. A támogatási kérelemnek helyt adó, vagy részben helyt adó jogerős támogatási határozattal rendelkező ügyfelek az első időszakban 2014. február 1-től május 31-ig, míg a másodikban pedig augusztus 1-től december 31-ig jogosultak benyújtani kifizetési igénylést. Fontos tudnivaló, hogy annak az ügyfélnek, akinek a két kifizetési igénylési időszak közé esik a kötelező megvalósítás időpontja, abban az esetben az azt megelőzően nyitva álló időszak utolsó napjáig el kell számolnia a szükséges beruházási mértékkel.
A fenti jogcímek elszámolásával kapcsolatban egységesen 2015. január 31. került megállapításra záró dátumként. Jelen jogszabályi feltételek mellett viszont nincs lehetősége a pályázóknak a két kifizetési időszak (február 1. – május 31., illetve augusztus 1. – december 31.) között támogatásigénylés benyújtására. Ebbe a holtidőszakba esik bele a január is, ezért várhatóan jogszabályi módosítások mennek majd végbe rövidesen. Véleményünk szerint kiterjesztik a kifizetési kérelem beadási időszakot 2015. január végéig, így majd nem okoz gondot a 2014. december 31-ig megvalósított beruházások támogatásának lehívása sem. Addig is kövessék figyelemmel a 23/2007. (IV.17.) FVM végrehajtási rendelet (Vhr.) változásait és az MVH Közleményeket.
Változás, vagy inkább ésszerű könnyítésként fogható fel szintén a korábbi kifizetésekhez képest, hogy az I.-es támogatási tengely esetén a kötelező képzés a korábbi azonos jogcímek esetén elfogadásra kerül, ezért ezek kapcsán most nem kell újra részt vennie a tájékoztatókon az ügyfeleknek. A korábbi igazolással ezt a kötelezettséget letudhatják.

Gyakori hibák:

Az egyre közeledő véghatáridők miatt fontos odafigyelni az elszámolás technikai részletekre is. Néhány gyakori hibára szeretnénk felhívni olvasóink figyelmét, melyek elkerülésével gördülékenyebbé tehető az MVH-s kérelemkezelés, illetve remélhetőleg felgyorsítható a támogatás leigénylésének idő intervalluma is. Az alábbi szükséges csatolandó dokumentumok hiányából adódhat határidő meghosszabbítás a kifizetések vonatkozásában:
Az előírások szerint a művelet megvalósításáig rendelkezni kell valamennyi szakhatósági engedéllyel. Probléma szokott lenni, hogy nem állnak rendelkezésre az üzemeltetéshez szükséges használatbavételi, illetve vízjogi engedélyek. A beszerzésük hosszadalmas procedúra, ezért célszerű minél előbbre időzíteni a megindításukat.
Nem rendelkeznek az ügyfelek megfelelő pénzügyi teljesítést igazoló dokumentummal-bankszámlakivonattal. A banki igazolást, a tranzakciós listát nem fogadja el az MVH, mert az ügyfél egyértelmű beazonosíthatósága kell, illetve probléma még, hogy a pénzügyi teljesítéskor nem hivatkoznak konkrét számlaszámra. Ezt a bankkal egyeztetni kell, hogy csak és kizárólag bankszámlakivonatot fogadnak el a bírálat során.
A gépkatalógusban és az Építési Normagyűjteményben (ÉNGY) nem szereplő elszámolni kívánt árajánlatos tételekhez igazolásként csatolni kell a minőségi-megfelelőségi tanúsítványokat, továbbá a szállítóleveleket. A dokumentumokat az árajánlatot adó szállítótól kell bekérni, mert annak ellenére, hogy ezeket az ő feladatuk lenne átadni a megrendelő részére kérés nélkül, rendszeresen elmulasztják ezt a pályázó kárára.
Gyakori problémát okoz a feldolgozás során a számlamelléklet és felmérési napló egyezőtlensége abból kifolyólag, hogy előre dolgozik a kivitelező, így a számlamelléklet előbb elkészül, mint a tényleges mennyiség és ebből fakadóan a számlázott érték között gyakori eltérések mutatkoznak. Célszerű az átadott munka végén ezeket összevetni, mert egy számlamellékletet átíratni csak egyszerűbb, mint egy több tíz oldalas felmérési naplót.
A beruházás megkezdésekor a fejlesztés helyszínén jól látható helyen már kint kell lennie a projekttáblának, az új DIVIP arculati kézikönyvnek megfelelő elemekkel. Sok esetben helyszíni ellenőrzések során derülnek ki ezek a hiányosságok és ameddig a pótlás meg nem valósul, addig a kifizetési igényt nem hagyják jóvá a jegyzőkönyv lezárása nélkül.
A megvalósítási minimumküszöb kapcsán nem győzzük hangsúlyozni, hogy a jogkövetkezmények között szerepel az elszámolható költségek minimum 80%-ot meghaladó teljesítési kötelezettsége. Erre a beruházás lezárása előtt nagyon oda kell figyelni, mert a nem teljesítés szankciókkal, támogatás visszafizetéssel jár.
MVH regisztrációban történő adatváltozás bejelentése: amennyiben az ügyfél nyilvántartott adatainak bármelyikében változás következik be, a változás bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül köteles azt bejelenteni az MVH megyei kirendeltségéhez. Amennyiben a Hivatal tudomására jut, hogy az ügyfél az ügyfél-nyilvántartási rendszerhez kapcsolódó változás-bejelentési kötelezettségét elmulasztotta, a bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséig, valamint az ezek elmulasztása miatt kiszabott mulasztási bírság megfizetéséig az ügyfél részére az MVH a törvény hatálya alá tartozó intézkedések alapján, valamint a hatáskörrel rendelkező hatóság a kérelemre induló eljárásaiban jogosultságot nem állapít meg, illetve támogatást nem folyósít, valamint az ügyfél által benyújtott új kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.