fbpx

Pályázati aktualitások

Írta: Szerkesztőség - 2013 szeptember 24.

A támogatás célja

Segítse elő a termelői csoportok tagjai termelésének és teljesítményének a piaci követelményekhez való igazítását, az áruk közös forgalmazását – ideértve az értékesítésre történő előkészítést, az értékesítés központosítását és a nagy tételben vásárlók ellátását is -, valamint a termelési, betakarítási, elérhetőségi információkra vonatkozó közös szabályok létrehozását.

A támogatás jellege – Mire kaphatunk támogatást?

Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe a termelői csoport létrehozásának és adminisztratív működésének elősegítésére.
A támogatás átalányösszegű támogatásként, éves részletekben vehető igénybe, a termelői csoport elismerésének napját követő első öt éven keresztül.
A  mértéke az adott évi támogatási vagy kifizetési kérelem benyújtását megelőző naptári évre vonatkozó termelési érték alapján kerül kiszámításra.

A támogatás igénybevételének feltételei

A támogatás igénybevételére az ügyfél akkor jogosult, ha elismerési okirattal rendelkezik, és a támogatási időszak alatt elismerési okirata nem kerül visszavonásra.
Nem jogosult támogatásra:
 • a dohány, illetve a halászati ágazatban elismert termelői csoport,
 • az a termelői csoport, amely a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló, a termelői csoportok létrehozásához és működtetéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 133/2004. (IX. 11.) FVM rendelet alapján támogatásban részesült, és a támogatási időszak lejárta után a minősített elismerést nem szerezte meg,
 • az a termelői csoport, amelyre a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal e rendelet alapján szándékosság miatt jogerős határozatban szankciót rótt ki.
A támogatás mértéke

Támogatási

év

A támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás

legmagasabb összege

a termelési érték 1 M €-t meg nem haladó része után

a termelési érték 1 M €-t meghaladó része után

a támogatás alapját képező éves termelési érték %-ban

1. év

5

2,5

100 000 €

2. év

5

2,5

100 000 €

3. év

4

2

80 000 €

4. év

3

1,5

60 000 €

5. év

2

1,5

50 000 €

 

A támogatási kérelem benyújtása

A támogatási kérelmet az MVH Központi Hivatalának címére postai úton kell benyújtani egy példányban 2013. szeptember 1. és szeptember 30. között.
A kérelemhez csatolni kell:
 • az elismerési okirat hiteles másolatát,
 • az éves beszámoló másolatát,
 • az analitikus nyilvántartást, melyben a tagoknak az elismert termékre vonatkozó értékesítési adatait kell megadni
A támogatási kérelem egyben az első évre vonatkozó kifizetési kérelem is.
A támogatási kérelmeket az MVH a benyújtás sorrendjében bírálja el.
Egy elismerési okirat vonatkozásában évente egy támogatási kérelem hagyható jóvá.
A támogatási időszak második évétől kezdődően a támogatásra jogosult termelői csoportoknak a támogatási összeg igénylése érdekében évente egy alkalommal kifizetési kérelmet kell benyújtaniuk az MVH-hoz, június 1. és 30. között.
Amennyiben a kifizetési kérelemben igényelt támogatási összeg és a jogosultság vizsgálatát követően megállapított támogatási összeg különbsége a 3 %-ot meghaladja, abban az esetben a megállapított fizetendő támogatási összeg további csökkentésre kerül.
 A csökkentés összege a fenti két összeg különbözetének felel meg.
Továbbá, amennyiben az ellenőrzés során megállapításra került, hogy a támogatásra jogosult a termékértékesítésből származó termelési értéknél a támogatási időszak alatt másodszor közöl a kérelmében legalább 10 %-kal nagyobb összeget, úgy az MVH az adott évben nem fizet támogatást az igénylő részére.

II. Pályázati hírek, információk

 • Július 18-től még kedvezőbb feltételekkel igényelhető az Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel. A Vidékfejlesztési Minisztérium saját költségvetési forrásai terhére a folyószámlahitelhez nyújtott kamattámogatást az eddigi évi 2 százalékpontról 4 százalékpontra emelte. Az Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel a mezőgazdasági vállalkozások, halgazdálkodással, mezőgazdasági feldolgozással és forgalmazással, erdőgazdálkodással, vadgazdálkodással foglalkozó vállalkozások és természetes személyek (többek között a családi gazdálkodók, őstermelők, kistermelők) számára nyújt szabad felhasználású hitellehetőséget, maximum 25 millió forintig legfeljebb 3 éves futamidővel. A jelenlegi adatok szerint közel 4,9 milliárd forint összegű megnyitott hitelkeret áll rendelkezésre.
 • 24 milliárd forintos, 35 százalékos intenzitású pályázati keret nyílt augusztus 15-től kertészeti berendezések beszerzésére. Nagy érdeklődésre tart számot a pályázati lehetőség, a megnyitása utáni első 2 órában 316 darab kérelmet nyújtottak be az ügyfelek, több mint 2 milliárd forintos támogatási igénnyel, egy nappal később pedig már a rendelkezésre álló keret 50%-ára, 12 milliárd forintra nyújtottak be kérelmet a gazdálkodók.
 • Kétmilliárd forint támogatási keretösszeg áll rendelkezésre augusztustól a mezőgazdasági termelőknek és az erőgazdálkodóknak tartandó bemutatóüzemi program megvalósítására. A program során a gazdálkodók térítésmentesen vehetnek részt az innovatív technológiákat és módszereket bemutató helyi tájékoztató és konzultációs rendezvényeken. A bemutatóüzemek a programhoz kapcsolódó kiadásaik 100 százalékát elszámolhatják. Az egy főre jutó támogatási összeg 25 ezer forint, illetve egy bemutatóüzem részére legfeljebb 15 millió forint támogatás nyújtható. Egy programon legfeljebb 25 gazdálkodó vehet részt. bemutatóüzemi cím elnyerésére azok az innovatív, gazdasági versenyképességet növelő, egyúttal környezetkímélő technológiákat használó gazdaságok pályázhatnak, amelyeknek az üzemmérete a rendelet hatályba lépését megelőző évben elérte legalább a 4 Európai Méretegységet – 1 méretegység például egy szarvasmarhának felel meg -, vagy legalább 20 hektár erdőt művelnek, illetve 2 hektár erdészeti szaporítóanyagot termelnek. A pályázók lehetnek őstermelők, családi gazdaságok, egyéni vállalkozók, társas vállalkozások, termelői csoportok, szövetkezetek. Az ismeretátadási programok témája lehet egyebek között növénytermesztés, kertészet, ökológiai gazdálkodás, állattenyésztés, élelmiszer-előállítás, illetve vadgazdálkodás, de akár lovas turizmus is. A kérelmek benyújtását a 152/2013. (VIII.22.) MVH Közlemény szabályozza, mely szerint a benyújtás 2013. szeptember 1. – 2014. június 30. között történhet meg.
 • Az augusztus 7-i beadási határidőre több mint 1.200 pályázó, köztük kétszáznál is több önkormányzat érdeklődött a Nemzeti Tanyafejlesztési Program harmadik ütemében rendelkezésre álló kétmilliárd forintos keret iránt, a támogatási igény összesen mintegy 5 milliárd forintot tett ki. A támogatás a tanyán élők életminőségének javítását, a vidék népességmegtartó képességének erősítését, főként a fiatalok helyben maradását igyekszik vonzóbbá tenni. Célja a kis és közepes méretű tanyagazdaságok működésének támogatása, a szolgáltatások színvonalának emelése, továbbá az önkormányzatok által felkarolt helyi termelői piacok kialakítása.
 • Augusztusban megkezdődött a 2013 júniusában megnyíló LEADER pályázatok feldolgozása és előzetes helyszíni ellenőrzése. A Helyi Akciócsoportok kérelemfeldolgozottságától függően várhatóan szeptemberben érkeznek a támogatási döntéssel kapcsolatos határozatok.
 • Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár augusztus 22-én tartott kisújszállási sajtótájékoztatóján elmondta, hogy nem marad elköltetlen uniós forrás a mostani uniós költségvetési ciklus végére a magyar agráriumban, mivel a 2007-2013 között Magyarország rendelkezésére álló, jelenlegi árfolyamon 1400 milliárd forint agrár- és vidékfejlesztési támogatás több mint 90 százalékát már lekötötték. Az 1400 milliárd forintos keretből 892 milliárd forint kifizetése történt meg eddig, és összesen 220 ezer pályázó részesült támogatásban.
 • Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához a 2012. évtől igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 121/2012. (XI. 28.) VM rendelet alapján támogatásban részesülő ügyfelek a támogatási kérelemnek helyt adó határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül nyújthatnak be kifizetési kérelmet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz. A kifizetési kérelmek benyújtásának részletes feltételeit, illetve a kapcsolódó nyomtatványokat a 74/2013. (V. 02.) számú MVH Közlemény tartalmazza.
 • Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 68/2013. (VII. 29.) VM rendelet alapján 2013. augusztus 1-jétől kezdődően egyes beruházási jellegű támogatások kifizetése iránti kérelmek benyújtására – a korábbi szabályozás szerinti, naptári évenként két kifizetési kérelemre történő korlátozás egyidejű megszüntetése mellett – háromhavonta van lehetőség. A szabályozás célja annak elősegítése, hogy a beruházásokhoz szükséges források biztosítása ütemesebb legyen. A Rendelettel érintett jogcímek a következők: Állattartó telepek korszerűsítése, Az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztése, Kertészet korszerűsítése, Mezőgazdasági utak fejlesztése, Mezőgazdasági termékek értéknövelése.
 • Megjelent a 151/2013. (VIII.22.) számú MVH Közlemény az ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatás igényléséről. A kérelmek benyújtására szeptember 1. – október 31. közötti időszakban lesz lehetőség.