fbpx

Pályázati aktualitások – 2015 március

Írta: Szerkesztőség - 2015 március 27.
A megszokottól eltérően most nem a támogatási kérelmekkel kapcsolatos információkat osztunk meg az olvasókkal, hanem a kifizetési kérelmeket érintő hasznos tudnivalókra szeretnénk felhívni a figyelmüket.
2015. február 1-jétől ismét megnyílt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) társfinanszírozásában megvalósuló egyes beruházási jellegű támogatások kifizetési kérelmeinek beadási időszaka. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) külön felhívja az érintettek figyelmét, hogy a kifizetési kérelmüket mielőbb, lehetőleg már a benyújtási időszak elején adják be annak érdekében, hogy szükség esetén ki tudják használni az időszakon belüli többszöri benyújtási lehetőséget. Továbbá az is fontos, hogy ne hagyják a kifizetési kérelem benyújtását a határidő előtti utolsó pillanatra, hogy maradjon lehetőség az esetleg szükséges korrekcióra. A kifizetési kérelmet továbbra is kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, a támogatási rendeletekben meghatározott határidőig lehet benyújtani.
A projektek befejezésének kötelező határideje sok esetben módosult a tavalyi évben. A határidőket az alábbi, miniszterelnökséget vezető miniszter rendeletei szabályozzák: a 1/2014 (IX.15.) és a 8/2014. (XI. 19.). Az alábbi népszerűbb jogcímeket érintette a változás:
 • Az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendeletmódosítás értelmében legkésőbb 2015. március 31. napjáig köteles megvalósítani, valamint az utolsó kifizetési kérelmet 2015. május 31. napjáig köteles benyújtani.
 • A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtandó alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013 (XI.8.) VM rendeletmódosítás értelmében az utolsó kifizetési kérelmet a művelet megvalósítását követő 6 hónapon belül, vagy ha az ügyfél a műveletet a támogatási határozat jogerőre emelkedése előtt megkezdte, akkor a támogatási határozat jogerőre emelkedését követő 6 hónapon belül, de legkésőbb 2015. május 31-ig be kell nyújtani.
 • A nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 129/2012 (XII.17.) VM rendelet módosítása értelmében a támogatott műveletet legkésőbb 2015. március 31. napjáig megvalósítani, és az utolsó kifizetési kérelmet 2015. május 31-ig kell benyújtani.
 • A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V.22.) VM rendelet módosítása értelmében a támogatott műveletet legkésőbb 2015. március 31. napjáig megvalósítani, és az utolsó kifizetési kérelmet 2015. május 31-ig kell benyújtani.
 • A turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet módosítása értelmében azon ügyfelek, akik a támogatói döntést 2014. május 31-ig átvették, azoknak 2015. március 31-ig kell a projektet megvalósítani. Azonban azon ügyfeleknek, akik a támogatói döntést csak 2014. május 31-e után vették át, azoknak 2015. május 31-ig kell megvalósítani. Az utolsó kifizetési kérelmet a 2014. május 31-ig átvett támogatói határozatokkal rendelkező ügyfeleknek 2015. május 31-ig kell benyújtani, illetve azoknak, akik 2014. május 31-e után vették át a határozatot, azoknak 2015. augusztus 31-ig.
 • A technológiai berendezések korszerűsítése céljából történő beszerzéshez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet módosítás értelmében legkésőbb 2015. március 31. napjáig köteles megvalósítani, valamint az utolsó kifizetési kérelmet 2015. május 31. napjáig köteles benyújtani.
További fontos szempontok a kifizetési kérelmekkel kapcsolatban:
 • Egy kifizetési kérelem benyújtási időszakában az ügyfél több kérelmet is benyújthat, de csak úgy, hogy a két kifizetési kérelem benyújtása között legalább három hónap eltelt.
 • A kifizetési kérelem alapját képező számlákon legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásának napján fel kell tüntetni a kötelező rájegyzéseket. Ezek a következők: támogatási határozatszám, regisztrációs szám, illetve a „támogatás elszámolására benyújtásra került” szövegezés. Fontos, hogy gépek vásárlása esetén feltüntessék a gépkatalógus kódot.
 • Fontos, hogy a pénzügyi teljesítés csak kétféleképpen működhet. A számlákat banki utalással vagy készpénzzel lehet kiegyenlíteni. A lízing vagy kompenzáció teljes mértékben kizárt. Természetesen az is elfogadható, mikor a bank egyenlíti ki a számlát közvetlenül. Ekkor fontos, hogy a banki igazolások mellé még be kell nyújtani a hitelszerződést is, amely az adott bank és az ügyfél között köttetett. A pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatként csak a bankszámlakivonat fogadható el banki utalás esetén, készpénz esetén pedig szükséges a bevételi pénztárbizonylat.
 • A számlák nem minden esetben forintos számlák. A forinttól eltérő pénznemben kiállított számlák esetében a bizonylatokon szereplő teljesítés időpontját megelőző hónap utolsó MNB (Magyar Nemzeti Bank) által közzétett hivatalos középárfolyamon kell átszámítani forintra. Az idegen nyelvű számlák és dokumentációk esetében az ügyfélnek minden esetben gondoskodnia kell a bizonylatok hivatalos lefordíttatásáról.
A kifizetési kérelmek benyújtása után számos hiánypótlás érkezik az ügyfeleknek. A hiánypótlás sajnos meghosszabbítja az ügyintézési határidőt. A hiánypótlások általában 15 napos határidővel érkeznek. A tavalyi évtől már e-mailes értesítőt is kap az ügyfél a hiánypótlásról. Ez nagy segítség, hiszen már fel tud készülni arra, mire átveszi postán. A hiánypótlások elkerüléséhez a következőkre kell figyelni:
 • Kötelező képzésén való részvétel, erről szóló igazolás és munkáltatói igazolás annak a személynek, akinek a nevére szól az igazolás.
 • Sok esetben kér hiánypótlásban a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal szállítói igazolásokat. Ezeket abban az esetben kéri, amikor a banki utaláskor az ügyfél nem hivatkozik a közlemény rovatban a számla sorszámára. Fontos, hogy nem elég hivatkozni azt, hogy például „gépelőleg” vagy „ÁTK 4. pályázathoz”.
 • Építési beruházásnál csatolni kell a jogerős építési engedélyt és a jogerős használatbavételi engedélyt is. Az építési beruházásoknál nem szabad elfelejteni, hogy az építési naplóban az MVH kódokat fel kell tüntetni, míg a felmérési naplóban meg kell jelennie a számításoknak is, ami alapján a tételeket elszámolni kívánják.
 • A LEADER 2013 kifizetési kérelmeknél külön figyelni kell arra, hogy a tájékoztató kiadványhoz, illetve a rendezvényhez kapcsolódó étkeztetéshez minden esetben szükséges megrendelést írni, továbbá a szolgáltatónak vissza is kell ezt igazolnia. Másodsorban fontos, hogy a rendezvényekről készült fotók dátumozottak legyenek.
 • A technológiai berendezések korszerűsítése céljából történő támogatások kifizetési kérelmeinél fontos, hogy a számlákon szerepeljenek a gépkódok, illetve a számlákon szereplő kódok egyezzenek meg a szerződésben feltüntetett adatokkal.
 • Az építési napló nyilvántartási részét minden kifizetési kérelemhez csatolni kell.
 • Szükséges benyújtani a felelős műszaki ellenőr és/vagy felelős műszaki vezető kamarai határozatát.
A kifizetési kérelem benyújtását követően pár héten belül várható a helyszíni szemle vagy ellenőrzés. A legfontosabb az, hogy minden dokumentum, ami benyújtásra került, a kérelemben álljon rendelkezésre eredetiben a helyszínen. Az ellenőrzés során pluszban szoktak még kérni térképmásolatot a megvalósítási helyről, cégkivonatot, vagy amennyiben vállalkozó az ügyfél, akkor személyigazolványt és lakcímkártyát. A helyszíni során fontos, hogy a könyvelés rendben legyen. Minden számla, ami a kifizetési kérelemmel kapcsolatos, legyen lekönyvelve!
Végezetül, amennyiben a szemle/ellenőrzés során a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal helyszíni ellenőre mindent rendben talál, úgy lehetőség van a jegyzőkönyvben az ügyfélnek lemondani a fellebbezési jogáról. Ezzel 8 nappal meggyorsítja az ügyintézési időt.

II. Pályázati hírek, információk

 • Újabb rendeletmódosítások segítik a gazdálkodókat. A Miniszterelnökséget vezető miniszter rendeletmódosításának célja elsősorban a gazdákra nehezedő teher, a szankciók csökkentése, bizonyos határidők hosszabbítása és a gyakorlatban fellépő problémák megoldása. A folyamatban lévő másodfokú vagy bírósági eljárásokra átmeneti rendelkezés vonatkozik, így a gazdálkodókat akkor sem éri hátrány, ha a döntéshozatalig lejár a megvalósítási határidő, vagy éppen túl kevés idő jutna a megvalósításra.
 • Dr. Vitályos Eszter, a Miniszterelnökség európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkárának beszámolója szerint február közepén az Európai Bizottság a benyújtott 10 közül már 6 operatív programhoz megadta jóváhagyását a 2014-2020-as programozási időszakra vonatkozóan. Sajnos ezek között még nem szerepel a sokak által már nagyon várt Vidékfejlesztési Program. Az agráriumot érintő fejlesztési lehetőségeket tömörítő program jóváhagyása várhatóan áprilisban történhet meg, illetve ezt követően jelenhetnek majd meg az első pályázati kiírások is a mezőgazdasági termelők részére.
 • Elindult az MVH elektronikus felületén a február 17. és március 19. közötti időszakban tartó monitoring adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére szolgáló alkalmazás. Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy kövessék figyelemmel az adatszolgáltatáshoz kapcsolódó MVH-közleményt a jelentési kötelezettség rendjét illetően. Fontos, hogy azon ügyfelek is kövessék figyelemmel az elektronikus adatszolgáltatási felületet, akiknek már esetleg a tavalyi évben megszűnt a pályázathoz kapcsolódó fenntartási kötelezettségük, mert az ő esetükben is fennáll az adatszolgáltatás teljesítése.
 • Megjelent a 30/2015. (II.19.) MVH-közlemény a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási feltételeiről. A kifizetési kérelmet 2015. március 1. és 31. közötti időszakban kell benyújtani az MVH-hoz.
 • A Földművelésügyi Minisztérium, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal együttműködésében megjelent a Zöldítési Gazdálkodói Kézikönyv, melynek célja, hogy közérthető módon bemutassa a zöldítés alapvető követelményeit, valamint felhívja a figyelmet az EU-joganyagokból származó kötelezettségekre. A NAK 100 ezer példányban fogja kinyomtatni a kiadványt. Ebből mintegy 60 ezer darabot azokhoz a tagokhoz fog eljuttatni, akik közel 10 hektáron, vagy annál nagyobb területen gazdálkodnak. Így a zöldítéssel érintett valamennyi gazdálkodóhoz eljut majd a kézikönyv, tehát az érintettek megfelelő mennyiségű és minőségű információval rendelkeznek majd az egységes kérelem benyújtásánál a zöldítés szabályainak való megfelelésről. A kézikönyv megjelenése időben megelőzi az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartás feltételeiről szóló jogszabályt, mely várhatóan február végén jelenik meg. Abban az esetben, ha valaki mégsem kapná meg a kinyomtatott kézikönyvet, akkor a kiadvány digitális változatát az alábbi linkről elérheti: http://www.kormany.hu/download/c/2d/30000/Z%C3%B6ld%C3%ADt%C3%A9s.pdf .
 • A meglévő 8,5 milliárd forintos sertésjóléti támogatást újabb 8,62 milliárd forintos tenyészkoca állatjóléti támogatással kiegészítve idén összesen több mint 17 milliárd forint közvetlen támogatást kapnak a sertéstartók, így a gazdálkodók kocánként maximálisan 38 580 forintos támogatással számolhatnak.
 • Vas megye után már országosan is megkezdődött az osztatlan közös földtulajdon felszámolása. Országosan 970 ezer hektárt, 64 ezer földrészletet és több mint 300 ezer tulajdonost érint a részarány-tulajdon kimérése. Minden megyében két-két földhivatal illetékességi területén indulhatnak meg még ebben az évben a megosztással kapcsolatos munkák, amelynek menetét az érintettek jelentősen felgyorsíthatják, ha egymás között meg tudnak egyezni.
 • Az elmúlt hónapok csapadékos időjárása miatt a talajok vízzel való telítettsége olyan mértékű, amely az ország több pontján a mezőgazdasági területeken belvizek kialakulásának kedvez, és a termelők növénykultúráit jelentősen károsíthatja. Ahhoz, hogy a termelő az agrárkár-enyhítési rendszerben a kedvezőtlen időjárási jelenség miatt felmerülő kárát elszámolhassa, illetve kárenyhítő juttatás révén enyhíthesse, első lépésként a jogszabályban előírt határidőben kell bejelentenie a belvízkárokat. A mezőgazdasági termelő a 2015. évi káresemények (köztük a belvízkár) bejelentését már az új, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapján elérhető elektronikus kárbejelentő felületen teheti meg a káresemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül. A károsult termelők a kárbejelentő felületet a www.mvh.gov.hu honlapon az „elektronikus ügyintézés” menüpont alatt érhetik el az „MKR – Mezőgazdasági Kockázatkezelő Rendszer” elnevezésű alkalmazáson keresztül. Az elektronikus felület használatához szükség esetén a falugazdászok nyújtanak segítséget.
Somogyi Tibor – Mészáros Réka
Som-Tan Pályázati Tanácsadó Iroda – Bábolna