Pályázati aktualitások – 2017 április

Februárban került társadalmi egyeztetésre közzétéve és a tervek szerint májustól lesz lehetőség benyújtani a Vidékfejlesztési Program keretében az Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázatot. Szeretnénk előzetesen tájékoztatni az érdeklődőket, hogy a cikk szerkesztésekor még nem a kihirdetett, végleges támogatási paraméterekről tudunk beszámolni, hanem az előzetesen véleményezésre meghirdetett tervezeti szintű felhívásról készítettünk egy rövid tájékoztató kivonatot. Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy módosítások következhetnek be a pályázatban, ezért majd a közzétett felhívásban leírtakat tekintsék alapul.

Februárban került társadalmi egyeztetésre közzétéve és a tervek szerint májustól lesz lehetőség benyújtani a Vidékfejlesztési Program keretében az Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázatot. Szeretnénk előzetesen tájékoztatni az érdeklődőket, hogy a cikk szerkesztésekor még nem a kihirdetett, végleges támogatási paraméterekről tudunk beszámolni, hanem az előzetesen véleményezésre meghirdetett tervezeti szintű felhívásról készítettünk egy rövid tájékoztató kivonatot. Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy módosítások következhetnek be a pályázatban, ezért majd a közzétett felhívásban leírtakat tekintsék alapul.

A pályázat lehetőséget biztosít magánjogi vagy önkormányzati erdőgazdálkodóknak, valamint a vidéki térségben székhellyel rendelkező egyéb mikro- és kisvállalkozások részére az erdészeti ágazat technológiai színvonalának javításához. A támogatás hatására megvalósulhat a vállalkozások versenyképességének javítása, az éghajlatváltozás hatásainak a mérséklése, az erőforrás – felhasználás hatékonyságának az előmozdítása, valamint a vidéki térségek lakosságának a megtartása. Cél az erdőgazdálkodás hatékonyságának javításához és a természetközeli gazdálkodási módok elterjedéséhez szükséges géppark kialakításának ösztönzése, valamint az erdei termékek és melléktermékek gazdasági hasznosításához szükséges elsődleges feldolgozást szolgáló eszközök biztosítása, beleértve a lokális megújuló energia rendszer kiszolgálását, faipari feldolgozás előkészítését szolgáló technológiákat is.

Támogatást igénylők köre

1. Erdőgazdálkodásban alkalmazott gépek, eszközök beszerzése esetében

· Az erdészeti hatóság által jogerősen nyilvántartásba vett magánjogi vagy önkormányzati erdőgazdálkodó

o aki a támogatási kérelem benyújtását megelőző három év mindegyikében január 1-jén legalább 50 ha erdőterületen gazdálkodott, és

o aki a támogatási kérelem benyújtásának évében legalább 50 hektár jogerős erdőtervvel rendelkező erdőterületen gazdálkodik.

· Vidéki térségben székhellyel vagy telephellyel rendelkező erdészeti szolgáltató mikro- és kisvállalkozás

o aki a támogatási kérelem benyújtását megelőző 3 év mindegyikében évente legalább 50 ha, vagy annál nagyobb területre vonatkozó, számlával igazolt erdészeti szolgáltatási munkát végezett, és

o akinek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 év mindegyikében az erdőgazdálkodásból (TEÁOR 2), és/vagy fűrészáru gyártásból (TEÁOR 16.1) származó nettó árbevétele elérte legalább a 2,5 millió Ft-ot és az összes éves nettó árbevételének legalább 50%-át ez teszi ki.

· Vidéki térségben székhellyel vagy telephellyel rendelkező nyilvántartásba vett erdészeti szaporítóanyag termelő mikro- és kisvállalkozás

o aki egyben nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó, és

o aki a támogatási kérelem benyújtását megelőző három év mindegyikében évente legalább 3 ha-on erdészeti csemetetermesztést folytatott, és

o akinek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 év mindegyikében az erdőgazdálkodásból, illetve erdészeti szaporítóanyag termelésből (TEAOR 2) származó éves nettó árbevétele elérte legalább a 2,5 millió Ft-ot és az összes éves nettó árbevételének legalább az 50%-át ez teszi ki,

o Fatermesztési gépek, valamint Fahasználati gépek géptípus-csoportokra adhatnak be támogatási kérelmet.

2. Fatermékek felkészítését szolgáló gépek beszerzése során

· Az erdészeti hatóság által jogerősen nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó

o aki a támogatási kérelem benyújtását megelőző három év mindegyikében január 1-jén legalább 50 ha erdőterületen gazdálkodott, és

o aki a támogatási kérelem benyújtásának évében legalább 50 hektár jogerős erdőtervvel rendelkező erdőterületen gazdálkodik.

· Vidéki térségben székhellyel vagy telephellyel rendelkező erdészeti szolgáltató vállalkozás

o akinek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 év mindegyikében az erdőgazdálkodásból (TEAOR 2), és/vagy fűrészáru gyártásból (TEÁOR 16.1) származó nettó árbevétele elérte legalább a 2,5 millió Ft-ot és az összes éves nettó árbevételének legalább az 50%-át ez teszi ki, és

o aki igazolni tudja, hogy a támogatási kérelem beadását megelőző évben legalább 2,5 millió Ft értékben lombos fából és /vagy fenyőből készült faipari terméket értékesítettek, és

o akinek a fűrészárugyártásból (TEAOR 16.1) származó éves nettó árbevétele nem haladja meg az évi 250 millió Ft-ot.

3. Erdei gomba, gyógynövény és vadgyümölcs feldolgozását vagy tárolását szolgáló fejlesztés esetében

· Az erdészeti hatóság által jogerősen nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó

o aki a támogatási kérelem benyújtását megelőző három év mindegyikében január 1-jén legalább 50 ha erdőterületen gazdálkodott, és

o aki a támogatási kérelem benyújtásának évében legalább 50 hektár jogerős erdőtervvel rendelkező erdőterületen gazdálkodik.

· Vidéki térségben székhellyel vagy telephellyel rendelkező erdészeti szolgáltató vállalkozás

o akinek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 évben az erdőgazdálkodásból (TEAOR 2), és/vagy fűrészáru gyártásból (TEÁOR 16.1) származó nettó árbevétele elérte legalább a 2.5 millió Ft-ot és az összes éves nettó árbevételének legalább 50%-át ez teszi ki, és

o aki rendelkezik legalább 50 ha erdőterületre vonatkozóan erdei gomba, gyógynövény, vadgyümölcs gyűjtésének jogát biztosító az erdőterületek jogosult erdőgazdálkodójával kötött szerződéssel.

A támogatást igénylő jelen felhívás keretében csak egy támogatási kérelmet adhat be az 1.-3. bekezdésben felsorolt tevékenységekre.

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. Kollektív projektnek minősül a legalább öt – jogilag és gazdaságilag egymástól független – támogatást igénylő által közösen végrehajtott projekt.

Támogatásban nem részesülhet:

·   aki ugyanazon tevékenységre támogatásban részesült az adott megvalósítási hely tekintetében:

1.   Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyság elősegítése a feldolgozásban,

2.   Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása,

3.   Kertészet korszerűsítése – gombaházak – hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak – hűtőházak korszerűsítése,

4.   Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése,

5.   Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása.

·   a támogatási kérelem benyújtását megelőző két naptári évben az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Vidékfejlesztési Program keretében nyújtott erdészeti, erdőgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos támogatás igénybevétele esetén kizárásra került a támogatási feltételek szándékosan történő megszegése miatt.

Nem jogosult támogatásra az olyan gazdasági társaság, amelyben az állami tulajdon aránya eléri vagy meghaladja az 50%-ot.

Februárban került társadalmi egyeztetésre közzétéve és a tervek szerint májustól lesz lehetőség benyújtani a Vidékfejlesztési Program keretében az Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázatot. Szeretnénk előzetesen tájékoztatni az érdeklődőket, hogy a cikk szerkesztésekor még nem a kihirdetett, végleges támogatási paraméterekről tudunk beszámolni, hanem az előzetesen véleményezésre meghirdetett tervezeti szintű felhívásról készítettünk egy rövid tájékoztató kivonatot. Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy módosítások következhetnek be a pályázatban, ezért majd a közzétett felhívásban leírtakat tekintsék alapul.

Támogatható tevékenységek

1. Önállóan támogatható beruházások

· Erdőgazdálkodásban használt gépek, eszközök beszerzése

· Fatermékek felkészítését szolgáló gépek beszerzése

· Erdei gomba, gyógynövény és vadgyümölcs feldolgozását vagy tárolását szolgáló fejlesztés

Traktorok beszerzésének feltételei:

· 100 kW teljesítményig akkor támogatható, ha

o a támogatást igénylő – a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló szakaszok utolsó napján – legalább 50 ha, de kevesebb, mint 200 ha erdőterületen nyilvántartott magánjogi vagy önkormányzati erdőgazdálkodó, vagy

o a támogatást igénylő erdőgazdálkodási szolgáltatóként a támogatási kérelem beadásának évét megelőző 2 év átlagában legalább 1500 m3, vagy annál több számlával igazolt fakitermelési munkát végzett, vagy a támogatási kérelem beadásának évét megelőző 2 év átlagában legalább 50 ha-on végzett erdőgazdálkodási (erdőművelési, erdőhasználati) tevékenységet, vagy

o a támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtását megelőző három év mindegyikében évente legalább 3 ha-on erdészeti csemetetermesztést folytatott.

· 140 kW teljesítményig akkor támogatható, ha

o a támogatást igénylő – a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló szakaszok utolsó napján – legalább 200 ha, de kevesebb, mint 500 ha erdőterületen nyilvántartott magánjogi vagy önkormányzati erdőgazdálkodó, vagy

o a támogatást igénylő erdőgazdálkodási szolgáltatóként a támogatási kérelem beadásának évét megelőző 2 év átlagában legalább 4000 m3 vagy annál több számlával igazolt fakitermelési munkát végzett, vagy a támogatási kérelem beadásának évét megelőző 2 év átlagában legalább 200 ha-on végzett erdőgazdálkodási (erdőművelési, erdőhasználati) tevékenységet.

· kW teljesítménykorlát nélkül akkor támogatható, ha

o a támogatást igénylő – a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló szakaszok utolsó napján – legalább 500 ha, vagy annál nagyobb erdőterületen nyilvántartott magánjogi vagy önkormányzati erdőgazdálkodó, vagy

o a támogatást igénylő erdőgazdálkodási szolgáltatóként a támogatási kérelem beadásának évét megelőző 2 év átlagában legalább 8000 m3 vagy annál több számlával igazolt fakitermelési munkát végzett, vagy a támogatási kérelem beadásának évét megelőző 2 év átlagában legalább 500 ha-on végzett erdőgazdálkodási (erdőművelési, erdőhasználati) tevékenységet.

2. Önállóan nem támogatható tevékenységek

· Általános költségek (közbeszerzés, könyvvizsgálat, tanácsadói, projekt előkészítési és projekt-menedzsment költségek)

· Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.

Nem támogatható projekt:

· Építéssel járó beruházások

· Azon gépek, eszközök beszerzése, amelyek nem szerepelnek a támogatható gépcsoportok között.

Megkezdés, megvalósítás, fenntartás

A támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti. A projekt végrehajtása során legfeljebb 4 mérföldkövet lehet tervezni. Egyszeri elszámolás kivételével – a támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 6 hónapon belül a kedvezményezett köteles elszámolni a megítélt támogatási összeg legalább 10%-ával. A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. A projekt fizikai befejezés napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül. A pályázat fenntartási kötelezettsége a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig tart.

Támogatás mértéke, összege

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 4 milliárd forint, amiből 2,66 milliárd forint jut a a megújuló energiaforrások, a melléktermékek, a hulladékok, a maradékanyagok és más, nem élelmiszer jellegű nyersanyagok biogazdasági célokra történő átadásának és felhasználásának megkönnyítése célterületre, míg a fennmaradó 1,35 milliárd forint a a diverzifikálásnak, kisvállalkozások alapításának és fejlesztésének, valamint a munkahelyteremtésnek a megkönnyítése célterületen kerül kiosztásra. Várhatóan 200 db pályázat részesülhet majd támogatói okiratban. Észrevételeink szerint a nagy érdeklődésre számot tartó támogatási lehetőség benyújtása előtt érdemes lesz majd nagy figyelmet fordítani az értékelési szempontokra, hogy ki, és milyen esélyekkel tud részt venni a pályázaton a rendelkezésre álló forrás, a támogatható tevékenységek, a sok benyújtott pályázat (jelentős túligénylés) és így a magas ponthatárú nyerési esélyek figyelembe vétele mellett.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 100 millió Ft.

A támogatás maximális mértéke a Közép-Magyarországi régióban az elszámolható kiadások 40%, míg a Közép-Magyarországi régión kívül 50%.

A támogatás igénybevételével vállalt kötelezettségek

Amennyiben a támogatást igénylő munkavállalót foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy mind a megvalósítási mind a fenntartási időszak alatt fenntartja a bázislétszámot, amelyet a benyújtást megelőző naptári év foglalkoztatotti átlaglétszáma határoz meg.

A kedvezményezett köteles a támogatói okirattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80%-át teljesíteni.

A pályázat benyújtása

Értékelési szakaszonként egy megvalósítási helyre csak egy támogatási kérelem nyújtható be. A támogatási kérelmek ügyfélkapun keresztüli elektronikus benyújtására 2017. május 3. és 2019. május 3. között lesz lehetőség. Az első értékelési határnap végdátuma 2017. június 5. lesz. A szakasz zárásáig beérkező kérelmek együttesen kerülnek elbírálásra. Amennyiben a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül vagy annak kimerülése előre jelezhető, az IH a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a felhívást lezárhatja.

Somogyi Tibor – Tavaszi Attila
Som-Tan Pályázati Tanácsadó Iroda – Bábolna

erdészet feldolgozás pályázat támogatás vidékfejlesztés