Bezárás

Pályázati aktualitások

Írta: Szerkesztőség - 2012 november 14.

Támogatás falumegújításra és -fejlesztésre

A korábbiaktól eltérően most nem az agráriumot érintő támogatási lehetőséget mutatunk be a tisztelt olvasóknak, hanem a támogatási rendszer III. tengelyének vidékfejlesztési pályázatát.

2012. november közepéig lesz lehetőség újra a népszerű EMVA – Falumegújításra és -fejlesztésre, illetve a Vidéki örökség megőrzésére nyújtott támogatás igénylésére.

Ezek közül most a Falumegújítás és -fejlesztés támogatás feltételeit foglaljuk össze röviden.

 

A támogatás jellege – Mire kaphatunk támogatást?

Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe

 • helyi vagy országos védelem alatt nem álló, a település megjelenésében szereppel bíró alábbi épületek külső és belső felújítására, bővítésére, átalakítására, új épületrész kialakítására (1. célterület)
  • a települési szilárd burkolatú útvonalak mentén
  • a település központjában
  • a helyi turisztikai látványosság hoz vagy a település megjelenésében szereppel bíró épülethez közvetlenül vezető útvonalak mentén, illetve
  • zöld felület rendezésére, parkoló kialakítására, fejlesztésére
 • a település környezetét és megjelenését javító fejlesztésre (2. célterület)
  • kis léptékű infrastruktúra-fejlesztésre
  • utak mentén elhelyezkedő járdák kivételével a védelem alatt nem álló közparkok, pihenőhelyek, sétányok kialakítására, fejlesztésére
  • zöldfelületek, látvány- és használati térelemek kialakítása, meglévők fejlesztésére
  • szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítására, fejlesztésére
 • a helyben megtermelt mezőgazdasági termékek értékesítése feltételeinek javítása céljából új piacok létrehozására, meglévők fejlesztésére (3. célterület)
  • fedett és fedetlen elárusítóhelyek
  • egyéb üzlethelyiségek
  • egyéb szolgáltatásokhoz szükséges helyiségek
  • raktárak
  • szociális és hatósági helyiségek
  • szükséges kiegészítő infrastruktúra, szennyvízelvezetés, energia- és vízellátására, parkoló, út
  • szelektív gyűjtést biztosító hulladéktárolók kialakítására, meglévők fejlesztésére
  • mérlegelést, illetve a ki- és berakodást segítő eszközök gépek, berendezések beszerzésére
  • a település településrendezési eszközeinek módosítására
 • kültéri, közcélú feladatokat ellátó játszóterek kialakítására, meglévők korszerűsítésére (4. célterület)
 • kültéri, közcélú feladatokat ellátó, nem fedett sport és atlétikai pálya, kerékpáros pálya gördeszka pálya kialakítására, fejlesztésére, a hozzá kapcsolódó szociális és kiszolgáló helyiségek kialakítására, felújítására (5. célterület)

 

A támogatás igénybevételének feltételei

Támogatás igénybevételére jogosult:

 • települési önkormányzat
 • települési kisebbségi önkormányzat
 • önkormányzati társulás
 • nonprofit szervezet
 • egyház

Nem nyújtható támogatás az 1. célterületen

 • önálló települési alapinfrastruktúra-fejlesztésre, gázhálózat, elektromos hálózat, ivóvízhálózat, szennyvízhálózat, csapadékvíz-elvezető rendszer, tűzi-víz vezetékek, tűzi-víz tárolók, utak, járdák, vasutak, átereszek, vízi létesítmények, hulladékkezelő, egyedi szennyvízelhelyezés, hírközlési, informatikai hálózat fejlesztésére
 • az önkormányzatok által kötelezően ellátandó feladatok – kivéve a köztemető fenntartása – ellátását szolgáló épületrészek, épületek fejlesztésére
 • az ingatlan-nyilvántartásban kastély megnevezésű ingatlan fejlesztésére
 • vár és várrom bemutathatóvá tételére, rekonstrukciójára
 • önkormányzati bérlakás felújítására, korszerűsítésére
 • kizárólag gazdasági funkciót ellátó épületek, épületrészek belső részének felújítására, korszerűsítésére, bővítésére

Nem igényelhető támogatás a 2. célterületen

 • kastélyok, várak kertjeinek, parkjainak fejlesztésére,
 • gyűjteményes növénykertek és történeti kertek rendbetételére,
 • hordalékok takarítására (mederkotrás, -tisztítás, iszaptalanítás),
 • csatorna megtisztítására, rendbetételére, infrastrukturális fejlesztésére,
 • önálló települési alapinfrastruktúra-fejlesztésre, így különösen gázhálózat, elektromos hálózat, ivóvízhálózat, szennyvízhálózat, csapadékvíz-elvezető rendszer, tűzivíz-vezetékek, tűzivíz-tárolók, utak, járdák, vasutak, átereszek, vízi létesítmények, hulladékgyűjtő- a szelektív hulladékgyűjtő szigetek kivételével – hulladékkezelő, egyedi szennyvízelhelyezés, hírközlési, informatikai hálózat fejlesztésére

 

Nem vehető igénybe támogatás arra a fejlesztésre, amely olyan Integrált Közösségi és Szolgáltatói Tér címmel rendelkező épületen és azon helyrajzi számú ingatlanon valósul meg, ahol a beruházási támogatásban részesült IKSZT címmel rendelkező épület elhelyezkedik.

Nem jogosult támogatásra a 4. célterületen

 • kastélyok, várak kertjeiben, parkjaiban megvalósítandó fejlesztés
 • önkormányzatok által a kötelezően ellátandó feladatok ellátását szolgáló épülettel azonos helyrajzi számon elhelyezkedő játszóterek felújítása, kialakítása
 • Natura 2000 területen megvalósítandó fejlesztés

Az ügyfél székhelye vagy telephelye – önkormányzatok esetén illetékességi területe – szerint illetékes LEADER HACS illetékességi területén megvalósuló fejlesztések támogathatóak.

Az ügyfél kérelme vonatkozásában a beruházás csak egy LEADER HACS illetékességi területén valósulhat meg.

A műveletet a támogatási határozat közlésétől számított két éven belül meg kell valósítani, de legkésőbb 2014. december 31-ig.

A támogatási határozat közlésétől számított hat hónapon belül köteles az első kifizetési kérelmet benyújtani és a támogatási határozatban jóváhagyott – és a támogatási határozattal jóváhagyott egyéb elszámolható kiadások összegével csökkentett – támogatási összeg legalább 10%-ával elszámolni.

Az üzemeltetési kötelezettség az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától számított 5 évig áll fenn.

 

A támogatás forrása, keretösszege, mértéke

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a jogcím vonatkozásában a 2012. évben rendelkezésre álló keretösszeg 8 milliárd forint.

Az igénybe vehető támogatás együttes összege ügyfelenként egymást követő három pénzügyi évben nem haladhatja meg az 50 millió forintot.

Az igényelhető támogatás

 • az 1-3. célterület esetében legfeljebb 50 millió forint
 • a 4. célterület esetében legfeljebb 5 millió forint
 • az 5. célterület esetében legfeljebb 25 millió forint

Egy támogatási kérelem benyújtási időszakban egy ügyfél egy támogatási kérelmet nyújthat be, amely azonban több támogatási célterületre is irányulhat és különböző helyrajzi számú ingatlanon megvalósuló fejlesztést is tartalmazhat.

A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100%-a.

Amennyiben a beruházás a 3. célterületen belüli fejlesztésre irányul, úgy a támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 80%-a, a hátrányos helyzetű területen megvalósuló ilyen irányú fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 85%-a.

Amennyiben a beruházás az 1. célterületen belüli fejlesztésre irányul és az épület tulajdonosa természetes személy a támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 70%-a.

 

A támogatási kérelem benyújtása, elbírálása

A támogatási kérelmet 2012. október 15. – november 15. között kell benyújtani a beruházás helye szerint illetékes LEADER HACS munkaszervezeti irodájához.

A támogatási kérelem benyújtási időszakot követően hiánypótlásnak helye nincs.

 

Várható támogatási kérelmek

Ebben a rovatban a következő hónapokban várhatóan megjelenő agrár- és vidékfejlesztési támogatási jogcímeket foglaljuk össze.

A táblázatban feltüntetve a jogcím státuszát, azaz hogy már megjelent, végleges jogszabályról van-e szó, vagy milyen információra alapozzuk a várható megjelenést.

A hónapról hónapra frissülő információk alapján folyamatosan aktualizáljuk a táblázatot.

 

Jogcím

Beadási határidő

Támogatás

%

Támogatás

Ft – Euro

Státusz

Egyéb információ

Falumegújítás és -fejlesztés

2012.10.15 – 2012.11.15.

70-100%

200.000 Euro

Végleges

Megjelent. Októbertől benyújtható.
A vidéki örökség megőrzése és fenntartható fejlesztése

2012.10.15 – 2012.11.15.

70-100%

200.000 Euro

Végleges

Megjelent. Októbertől benyújtható.
Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzése

2012.11.05 – 2012.12.14.

20-40%

100.000.000 Ft

Végleges

Feltételek előző kiírás szerint.
Nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás

2012. ősz

?

?

Bizonytalan

Nincs új kihirdetett rendelet. Várható időpont VM közlemények és tájékoztatók alapján.

 

Pályázati hírek, információk

 • November 5-étől újra igényelhető támogatás Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból olyan új borászati gépek és technológiai berendezések vásárlására, amelyek javítják a vállalkozás összteljesítményét. A támogatási kérelem 2012. november 5-e és 2012. december 14-e közötti időszakban nyújtható be. A támogatási kérelmek benyújtásával kapcsolatban a 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet alapján kihirdetésre került a 159/2012. (X. 12.) MVH közlemény.
 • Megjelent a 162/2012. (X. 19.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból falumegújításra és –fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 156/2012 (X. 5.) MVH közlemény módosításáról.
 • Megjelent a 156/2012. (X. 5.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból falumegújításra és –fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről.
 • Megjelent a 155/2012. (X. 5.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről.
 • Megjelent a 153/2012. (X. 2.) számú MVH Közlemény a GAZDANet programhoz nyújtandó támogatás igényléséről szóló 133/2012. (VIII. 17.) számú MVH közlemény módosításáról, mely szerint a szeptember 30-ai benyújtási határidőt október 8-ig meghosszabbították.
 • Megjelent a vidékfejlesztési miniszter 102/2012. (X. 1.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről.
 • Megjelent a vidékfejlesztési miniszter 103/2012. (X. 1.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről.
 • Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez 2012. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 49/2012. (V. 22.) VM rendelettel meghirdetett (ÉLIP III.), illetve az állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 61/2012. (VI. 29.) VM rendelettel meghirdetett (ÁTK IV.) jogcímekre támogatási kérelmet benyújtó ügyfelek esetében a felújítással, korszerűsítéssel járó beruházások esetében az MVH megkezdte az állapotfelmérés céljából az előzetes helyszíni szemléke

 • 2012. augusztus 1. és 2012. december 31. között folyamatosan nyújthatók be kifizetési kérelmek az EMVA-ból társfinanszírozott alábbi jogcímek esetén:

  • Erdészeti gépbeszerzés
  • Állattartó telepek korszerűsítése
  • Baromfi telepek korszerűsítése
  • Mezőgazdasági termékek értéknövelése
  • Nem élelmiszeripari célú kis kapacitású, növényi alapú nyers szesz, nyersolaj előállító üzemek létesítése
  • Öntözés, melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztése
  • Kertészet korszerűsítése
  • Kertészeti gépbeszerzés
  • Szárító
  • Mezőgazdasági út
  • Turisztika
  • Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése
  • Vidéki örökség megőrzése
  • Falumegújítás és –fejlesztés
  • LEADER

 

 

Somogyi Tibor – Tavaszi Attila

Som-Tan Pályázati Tanácsadó Iroda