Pályázati aktualitások

I. Támogatás mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez 2012. évben

2012. júniusában újra lehetőség nyílik a népszerű EMVA – Mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez (ÉLIP) nyújtott támogatás igénybe vételére. A mezőgazdasági termékek feldolgozását segítő pályázati lehetőséget igénybe vehetik agrárvállalkozások, és az ilyen típusú termékfeldolgozást végző nem agrárvállalkozások is. Ennek feltételeit foglaljuk össze röviden.

A támogatás jellege – Mire kaphatunk támogatást?

Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe

 • versenyképesség javítására és a termékszerkezet átalakítására,
 • élelmiszerbiztonsági és környezetvédelmi feltételek javítására, energiafelhasználás racionalizálására, üzemirányítás korszerűsítésére
 • vágópontok létrehozására és korszerűsítésére.

A támogatás igénybevételének feltételei

Támogatás igénybevételére jogosult a KKV-nak vagy nagyvállalatnak minősülő:

 • egyéni vállalkozó,
 • egyéni cég,
 • jogi személyiség nélküli, valamint jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság,
 • szövetkezet.

Támogatás igénybevételéhez rendelkezni kell a működéshez szükséges hatósági engedélyekkel és tagsági jogviszonyban kell állnia a tevékenységéhez kapcsolódó szakmai, szakmaközi szervezettel.

A versenyképesség javítására és a termékszerkezet átalakítására támogatás csak abban az esetben adható, ha a támogatható termékek értékesítéséből származó árbevételének a beruházással érintett termékek értékesítéséből származó árbevételéhez viszonyított aránya a beruházás befejezését követő első lezárt, teljes gazdasági évtől kezdődően 50 %-nál nagyobb.

Az élelmiszerbiztonsági és környezetvédelmi feltételek javítására, energiafelhasználás racionalizálására, üzemirányítás korszerűsítésére támogatás csak abban az esetben adható, ha a jogszabályban előírt tevékenységek valamelyikét főtevékenységként végzi, továbbá az Annex listás termékek közül a halászati termékek kivételével, az értékesítésükből származó árbevétel meghaladja a vállalkozás összárbevételének az 50 %-át.

Induló vállalkozás akkor igényelhet támogatást, ha a beruházása révén saját előállítású mezőgazdasági termék előállítását valósítja meg.

A beruházást a határozat kézhezvételétől számított két éven belül meg kell valósítani, illetve hat hónapon belül a támogatási összeg 25 %-ával el kell számolni.

Az üzemeltetési kötelezettség a támogatási határozat közlésével kezdődik és az utolsó kifizetési határozat közlésétől számított 5 évig áll fenn.

Nem vehet igénybe támogatást induló vállalkozás, továbbá a nem mezőgazdasági termelő, ha a bázisévben nem rendelkezik saját előállítású élelmiszer értékesítésből származó árbevétellel, valamint aki nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül.

Nem igényelhető olyan fejlesztéshez támogatás, amely az Élelmiszeripari gépkatalógusban borászat, pálinka előállítás és halfeldolgozás gépeire és berendezéseinek beszerzésére irányul.

A támogatás forrása, keretösszege, mértéke, elszámolható kiadások

A támogatás keretösszege 5 milliárd forint, ebből mezőgazdasági termelők esetén 3 milliárd forint, míg a nem mezőgazdasági termelők esetén 2 milliárd forint. A jóváhagyható támogatás összege támogatási kérelmenként minimum 2.500.000,- Ft, de maximum 100.000.000,- Ft.

A támogatás mértéke

 • mezőgazdasági termelő esetén az elszámolható költségek 40-60 %-a,
 • nem mezőgazdasági termelő esetén az elszámolható költségek 40-50%-a,
 • nagyvállalat esetén az elszámolható költségek 50%-a.

Vágópontoknál a támogatás összege minimum 2.500.000,- Ft, de maximum 30.000.000,- Ft, továbbá a gazdálkodás bármely területét kiszolgáló szoftver fejlesztése és a hardver beszerzése esetén az igénybe vehető támogatás legmagasabb összege 10.000.000,- Ft.

A jelen támogatás és a 2008. évben beadott kérelmek keretében a megítélt támogatás nem haladhatja meg a 3.000.000,- Eurónak megfelelő forintösszeget.

Elszámolható kiadásnak minősül a gép és technológia beszerzése, amennyiben szerepel az Élelmiszeripari gépkatalógusban. Új és felújítással járó építési tevékenység az ÉNGY-ben meghatározott referenciaár erejéig számolható el.

A támogatási kérelem benyújtása, elbírálása

A támogatási kérelmet postai úton 2012. június 22. és július 23. között lehet benyújtani az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon a beruházás helye szerint illetékes megyei MVH kirendeltségéhez.

Építési engedélyköteles beruházás esetén a kérelem benyújtásakor rendelkezni kell a jogerős építési engedéllyel és a hozzá tartozó záradékolt tervdokumentációval, vagy az építési engedély megkérését igazoló nyilatkozattal.

A benyújtott támogatási kérelmet az MVH pontozási rendszer alapján bírálja el.

A támogatási kérelem benyújtási időszakot követően hiánypótlásnak helye nincs.

Az az ügyfél, aki pályázott a korábbi 2008-as kiírás alapján is ugyanerre a jogcímre, csak akkor nyújthat be a jelen felhívásra is kérelmet, ha rendelkezik az utolsó kifizetési kérelmére jogerős kifizetési határozattal, vagy az új kérelem benyújtásáig a korábbi műveletet megkezdte és kifizetési kérelmet nyújtott be, vagy ha nem nyújtott be kifizetési kérelmet, akkor a támogatási összegről nyilatkozatban lemond.

Változások az előző kiíráshoz képest – Mire figyeljünk?

 • Építési engedélyköteles beruházás esetén a kérelem benyújtásakor rendelkezni kell a jogerős építési engedéllyel és a hozzá tartozó záradékolt tervdokumentációval vagy az építési engedély megkérését igazoló nyilatkozattal ez a korábbi kiírásban nem volt elutasítási indok.
 • Az előző kiírásban a támogatási kérelem a rendelet hatálybelépését követően megkezdhető volt a beruházás, míg most saját felelősségre a kérelem benyújtását követően indítható.
 • A támogatás legkisebb mértéke a korábbi kiírásban 8.000,- Eurónak, legmagasabb összege 1.600.000,- Eurónak megfelelő forintösszeg volt, a vágópontnál a támogatás legkisebb összege 8.000,- Eurónak, legmagasabb összege 480.000,- Eurónak megfelelő forintösszeg volt. Szoftver fejlesztése és a hardver beszerzése esetén az igénybe vehető támogatás legmagasabb összege 200.000,- Eurónak megfelelő forintösszegben került meghatározásra.
 • Nem vehető igénybe támogatás pálinka előállítás és halfeldolgozás gépeire és berendezéseinek beszerzéséhez.
 • Változik a pontozási rendszer is.
 • Kifizetési kérelem benyújtására nem negyedévente, hanem gyakorlatilag egész évben február 1.-május 31. között és augusztus 1.-december 31. között lesz lehetőség.
 • A beruházást a támogatási határozat közlésétől számított két éven belül meg kell valósítani, illetve hat hónapon belül a támogatási összeg 25 %-ával el kell számolni, továbbá az utolsó kifizetési kérelmet a befejezést követő hat hónapon belül be kell nyújtani, de legkésőbb 2015. január 31-ig.

II. Várható támogatási kérelmek

Ebben a rovatban a következő hónapokban várhatóan megjelenő agrár- és vidékfejlesztési támogatási jogcímeket foglaljuk össze. A táblázatban feltüntetve a jogcím státuszát, azaz hogy már megjelent, végleges jogszabályról van-e szó, vagy milyen információra alapozzuk a várható megjelenést. A hónapról hónapra frissülő információk alapján folyamatosan aktualizáljuk a táblázatot.

Jogcím

Beadási határidő

Támogatás

%

Támogatás

Ft – Euro

Státusz

Egyéb információ

Fiatal mezőgazdasági termelők induló támogatása

2012. június

40.000 Euro

Várható

Nincs új kihirdetett rendelet. Várható időpont VM közlemények és tájékoztatók alapján.

Mezőgazdasági termékek érték-növelése

2012.06.22 – 2012.07.23.

40-50 %

100.000.000 Ft

Végleges

Megjelent. Júniusban benyújtható.

Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése

2012.06.01 – 012.06.30.

60-65 %

35.000.000 Ft

Végleges

Megjelent. Júniusban benyújtható.

Turisztikai tevékenység ösztönzése

2012. nyár

60-100 %

35.000.000 Ft

Várható

Nincs új kihirdetett rendelet. Várható időpont VM közlemények és tájékoztatók alapján.

Nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás

2012. nyár

?

?

Bizonytalan

2007-13 közt nem volt még ilyen. Várható időpont VM közlemény alapján.

Állattartó telepek korszerűsítése

2012. nyár – ősz

40-60 %

2.757.000 Euro

Bizonytalan

Hivatalos információ nincs a megjelenésről, de az agrártárca szándéka az ágazat erősítése, így lehet számítani az indítására.

Tanyafejlesztési Program

2012. július

75-90 %

150.000-30.000.000 Ft

Várható

Nincs új kihirdetett rendelet. Várható időpont VM közlemények és tájékoztatók alapján.

Falumegújítás- és fejlesztés

2012.09.01 – 2012.09.30.

70-100 %

200.000 Euro

Előzetes

Időpont jogszabály módosítás alapján. Feltételek előző kiírás szerint.

A vidéki örökség megőrzése és fenntartható fejlesztése

2012.09.01 – 2012.09.30.

70-100 %

200.000 Euro

Előzetes

Időpont jogszabály módosítás alapján. Feltételek előző kiírás szerint.

Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzése

2012.10.16 – 2012.12.17.

20-40%

100.000.000 Ft

Várható

Időpont jogszabály módosítás alapján. Feltételek előző kiírás szerint.

III. Pályázati hírek, információk

 • Megjelent és júniustól beadható a 47/2012. (V.11.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatásról szóló jogcímrendelet.
 • A fiatal gazda támogatási jogcímrendelet egy újabb közigazgatási egyeztetés után várhatóan június első felében megjelenik. Ez lehetővé teszi a támogatási kérelmek beadását már a nyár folyamán.
 • A tavaly novemberben benyújtott LEADER pályázatok (a 76/2011. (VII.29.) VM rendelet alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások) határozatainak nagy része május közepéig postázásra került az ügyfelek részére, de várhatóan minden kérelmező megkapja a döntést május végéig.
 • A 62/2012. (IV. 27.) MVH Közlemény alapján 2012. május 1. – június 30. között támogatási kérelmet lehet benyújtani a mezőgazdasági területek erdősítése jogcímre.
 • A nagy népszerűségre való tekintettel az idén 1,5 milliárd forinttal hirdeti meg a tárca a tanyaprogramot – jelentette be Fazekas Sándor a Fülöpházán tartott sajtótájékoztatón. A pályázatokat várhatóan júliustól lehet benyújtani. A tervek szerint a tavalyi 206 település helyett az idén 240 alföldi településről pályázhatnak az érintettek. A 2011. évi programhoz hasonlóan az idén is két célterületre várják a jelentkezőket: lesznek önkormányzati típusú, helyi közösségek számára, valamint egyéni típusú, tanyagazdáknak kiírt pályázati konstrukciók.

 Somogyi Tibor – Tavaszi Attila

Som-Tan Pályázati Tanácsadó Iroda – Bábolna

Aktuális gazdaság pályázat