Szárítson tárolás közben!

Hazánkban egyre több telepen találhatók korszerű, teljes szellőztetőpadozattal rendelkező terménytároló silók, azonban még csak elvétve látni példát arra, hogy az ilyen tárolók által kínált lehetőségeket a szárításban is kamatoztatnák. A silók szellőztetőrendszerének az alkalmazáshoz illő méretezésével a Smart Grain Solutions (SGS) vezérlés olyan szárítási technológiák üzemszerű megvalósítását teszi lehetővé, melyekkel egyidejűleg növelhetjük a szárítási kapacitást, csökkenthetjük a költségeinket, és búcsút mondhatunk a túlszárításnak a hősérült szemekkel együtt.

Az SGS vezérlőről

Az SGS automata vezérlés a siló szellőztető rendszerét a felhasználó által beállított célhőmérsékletnek és célnedvességnek megfelelően üzemelteti, figyelembe véve a külső levegő hőmérsékletét, relatív páratartalmát, valamint a siló hőmérséklet- vagy nedvességérzékelő kábeleinek adatait is. A rendszer rugalmasan bővíthető, így akár komplett telepek vezérlésére is képes, silónként akár több ventilátor, gázégő és hűtőberendezés üzemeltetésével.

Az SGS vezérlőrendszer internetes felületének telephelyre szabott nyitóképernyője

A rendszer interneten keresztül távolról vezérelhető, és az üzemelési adatok visszamenőleg lekérdezhetők – beleértve a külső levegő paramétereit és a siló hőmérséklet- vagy nedvességérzékelő kábeleinek adatait is. Opcionális szén-dioxidérzékelőjének köszönhetően pedig a termény bárminemű kezdődő problémája (penész, bogarak stb.) még az előtt tetten érhető, hogy szemmel látható vagy hőmérsékleten érzékelhető jele lenne. A testre szabható e-mail- és SMS-értesítőknek köszönhetően pedig bármilyen probléma esetén azonnal lehet intézkedni a minőség megóvás érdekében.

Visszahűtés a silóban

A siló és az SGS vezérlő szárításhoz való alkalmazása közül a legkézenfekvőbb lehetőség a silóban történő visszahűtés, amely esetében a szárítási folyamat terményszárítóban kezdődik, és a silóban fejeződik be. Kukorica esetében ez azt jelenti, hogy a terményszárítóból 16%‑os nedvességtartalmú és 30°C hőmérsékletű termény kerül a silóba. Ilyen beállításokkal a szárító bemenő nedves terményben kifejezett kapacitása típustól és bemenő terménynedvességtől függően 20‑40%‑al növelhető. Ugyanakkor, mivel a szárítási folyamat során a nedvességelvonás energiaigénye a nedvességtartalom csökkenésével fokozódik, az említett beállításokkal a szárítóval elvont nedvesség 1% vízelvonásra vetített energiafelhasználása számottevően mérsékelhető.

Az SGS vezérlőrendszer központi egysége

A 13,5%‑os célnedvességet a silóba tárolt a termény intenzív szellőztetéssel megvalósított visszahűtés során éri el, melyet az SGS vezérlő a beállított célnedvesség és célhőmérséklet alapján automatikusan vezérel. Az ilyen kombinált szárítás során a termény kisebb hőterhelésnek van kitéve, ami óvja a szemek beltartalmi értékeit, és hősérült szemek sem képződnek.

Alacsony hőmérsékletű szárítás

Az alacsony hőmérsékletű szárítás tárolás alatt történik a silóban, és a teljes folyamatot az SGS automata vezérlés irányítja. Ennek a lényege, hogy a szárítás a szellőztetőventilátor által szállított környezeti levegő relatív páratartalom-szabályozásának hatására valósul meg, egy kis teljesítményű gázégő alkalmazásával. Ez azt jelenti, hogy a szárításhoz a rendszer folyamatosan olyan hőmérsékletű és páratartalmú levegőt biztosít, melynek egyensúlyi nedvességtartalma (szárítási kapacitása) megfelel a kívánt célnedvességnek. Így az alsó rétegek a célnedvesség elérését követően nem száradnak túl. A célnedvességhez képest a folyamat végére jellemzően a teljes tárolt mennyiség +/‑0,2%‑os nedvességtartományon belüli szintre szárad.

Alacsony hőmérsékletű szárítósiló egyik szellőztető ventilátora gázégővel, palackos gázellátással.

Az alacsony hőmérsékletű szárítás rendkívül gazdaságos, ugyanakkor időigényes folyamat. Időjárástól függően a szárítási költségeken akár 50% is megtakarítható a magas hőmérsékleten üzemelő szárítóberendezésekhez képest. A folyamat ugyanakkor akár egy hónapon át is tarthat, szinte folyamatos üzemben.

Mivel a szárítási folyamat rendkívül kíméletes, a termény minősége kimagasló. Nincsenek hősérült szemek, és vetőmag esetén a csíraképesség is kiváló. A magas hőmérséklet által okozott stressz hiányában a magszerkezet sértetlen marad, így a törtszem-képződés is kisebb mértékű az ilyen módszerrel szárított termény esetében. Azonban a technológia esetében a maximális betárolási nedvesség 22%, mely felett már keverő berendezés valamint magasabb hőmérsékletet (és agresszívabb szárítást) biztosító gázégő javasolt.

Profit és minőség: a szárítás/tárolás mindenre kihat!
A hazai mezőgazdaság legfontosabb szemes terményei közül a kukoricát évjáratonként, fajtánként, területenként eltérő mértékben, de jellemzően szárítani szükséges. Az évente mintegy 6-8 millió tonna betakarított és átlagosan 18-25% nedvességtartalmú termény szárítása a termelés jövedelmezőségére is számottevő hatású. Ezen kívül a szárítás/tárolás minősége a szárított termény beltartalmának minél jobb megőrzésén keresztül az állattenyésztésre is kihat.

A magyar gazdaságok szárító/tároló telepi eszközellátottsága, szakmai felkészültsége eltérő. Országosan a szárító/tárolókapacitás elegendő, azonban ez a gazdaságok lebontásában már nem áll fenn. Számos gazdaság korszerű szárító/tároló telepi technológiával rendelkezik, míg sok – ésszerű üzemméretben, elsősorban közepes – gazdaságnak nincs saját szárító/tárolókapacitása, jóllehet, a gazdaság mérete már megkövetelné. A nagyobb gazdaságoknál pedig a termesztett szemestermény-növényfajok szélesítésével újabb szárítási-tárolási igény jelentkezik az eddigi növények betakarításával egy időben.

Ezen a területen jelentenek előrelépést a tároló/szárítórendszerek. Az újabb, korszerű hő- és légtechnikai rendszerekkel, érzékelő és szabályozó automatikai elemekkel felszerelt tárolók megfelelően behatárolt üzemi körülmények között kíméletes, biztonságos és a vastagrétegű szárítás előnyeinek kihasználásával energia- és költséghatékony szárítást tesznek lehetővé, széles üzemi tartományban és gazdasági méretben felhasználhatóan.

Hazai referenciák, lehetőségek

Az alacsony hőmérsékletű szárítást már Magyarországon is több termelő alkalmazza sikeresen a rendkívül kíméletes szárítást igénylő popcorn-kukorica, valamint vetőmagok szárításához. A rendszer azonban természetesen alkalmas bármilyen egyéb termény szárítására is, és a hazai klíma kimondottan alkalmas az ilyen technológiák bevezetésére. Olyan területeken, ahol a kukorica jellemzően még a szántóföldön leszárad 22% nedvesség alá, egy alacsony hőmérsékletű szárítósiló egyben a tárolásra és a szárításra is megoldást jelenthet.

Seed-Imex Kft.
2870 Kisbér, Komáromi út 89.
Tel: +36-30-578-0260
E-mail: [email protected]


Kapcsolódó hírek